Orestes


Prefatory material (argumenta/hypotheseis) for Orestes

Arg. 1: Ancient epitome: ὑπόθεσις Ὀρέστου

1Ὀρέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μεταπορευόμενος ἀνεῖλεν Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν·  2μητροκτονῆσαι δὲ τολμήσας παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκεν ἐμμανὴς γενόμενος.  3Τυνδάρεω δὲ τοῦ πατρὸς τῆς ἀνῃρημένης κατηγορήσαντος κατ’ αὐτοῦ ἔμελλον κοινὴν Ἀργεῖοι ψῆφον ἐκφέρεσθαι περὶ τοῦ τί δεῖ παθεῖν τὸν ἀσεβήσαντα.  4κατὰ τύχην δὲ Μενέλαος ἐκ τῆς πλάνης ὑποστρέψας νυκτὸς μὲν Ἑλένην εἰς ἄστυ ἀπέστειλε, μεθ’ ἡμέραν δὲ αὐτὸς ἦλθεν.  5καὶ παρακαλούμενος ὑπ’ Ὀρέστου βοηθῆσαι αὐτῷ ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον ηὐλαβήθη.  6λεχθέντων δὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις ἐπηνέχθη τὸ πλῆθος ἀποκτείνειν Ὀρέστην.  7⟨      ⟩ ἐπαγγειλάμενος αὑτὸν ἐκ τοῦ βίου προΐεσθαι·  8συνὼν δὲ τούτοις ὁ Πυλάδης φίλος αὐτοῦ συνεβούλευσε πρῶτον Μενελάου τιμωρίαν λαβεῖν Ἑλένην ἀποκτείναντας.  9αὐτοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλθόντες διεψεύσθησαν τῆς ἐλπίδος θεῶν τὴν Ἑλένην ἁρπασάντων·  10Ἠλέκτρα δὲ Ἑρμιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωκεν εἰς χεῖρας αὐτοῖς, οἱ δὲ ταύτην φονεύειν ἔμελλον.  11ἐπιφανεὶς δὲ Μενέλαος καὶ βλέπων ἑαυτὸν ἅμα γυναικὸς καὶ τέκνου στερούμενον ὑπ’ αὐτῶν ἐπεβάλετο τὰ βασίλεια πορθεῖν.  12οἱ δὲ φθάσαντες ὑφάψειν ἠπείλησαν.  13ἐπιφανεὶς δ’ Ἀπόλλων Ἑλένην μὲν αὐτὸς ἔφησεν εἰς θεοὺς διακομίζειν, Ὀρέστῃ δὲ ἐπέταξεν αὐτῷ μὲν Ἑρμιόνην λαβεῖν γυναῖκα, Πυλάδῃ δὲ Ἠλέκτραν συνοικίσαι, καθαρθέντι δὲ τὸν τῆς μητρὸς φόνον Ἄργους δυναστεύειν.   —MBOVACFGKPrRSSa, XXaXbYGrZaZbZcZu; 1-2 τολμη[ and 10 α]υτοιϲ-13 P. Oxy. 2455 = Π1

APP. CRIT.:   heading: εὐριπίδου ὑπόθεσις ὀρέστου XXb, ὑπόθεσις τῆς ἠλέκτρας δράματος Xa, εὐριπίδου ὀρέστης C, om. FGPrYGr   |    in marg. μαξ Y, an attribution to Maximus Planudes [placed so that label could apply to arg. 1 or arg. 2a, but may be assumed to apply to arg. 1]   |    1 τὸν τοῦ πατρὸς φόνον K [Π1]   |    μεταπορευόμενος] ἐκδικῶν B2s, μεταπορευόμενος καὶ ἐκδικῶν FGPr, μετερχόμενος Zb, ἐκδικησάμενος RSSa   |    αἴγιστον CKPrZcZaZbZu [Π1]   |    κλυταιμνή- all, as usual in mss; κλυταιμή- edd.   |    2 δὲ om. R   |    δέδωκε τὴν δίκην Za   |    3 τυνδάρεως MPr   |    δὲ om. FPr(perhaps R a.c.), δὲ παρὰ Zb   |    κατ’ om. CZb, κ’ M   |    punctuation before, not after, κατ’ αὐτοῦ XbYGr   |    ἀργεῖοι κοινὴν VASa   |    ἐκφέρειν ZbZu   |    περὶ] παρὰ OF   |    τοῦ τί δεῖ] RSAaAbG1sMnSa, τοῦτ* (τοῦ τί?) O, τούτου RSSa, τοῦ others   |    αὐτὸν τὸν ἀσεβ. A, τοὺς ἀσεβήσαντας M   |    4 ὑποστρέ- at page bottom (fol. 37v) Za, rest omitted (38r begins with arg. 4)   |    μὲν om. Y a.c. (s.l. add. p.c.)   |    εἰς ἄστυ ἀπέστειλε C, ἀπέστειλε V, εἰσαπέστειλε(ν) others, ἀπέστ. εἰς ἄστυ vel εἰς ἄργος ἀπέστ. conj. Diggle   |    αὐτὸς δὲ μεθ’ ἡμέραν transp. BFG   |    αὐτὸς] αὐτῆς Xa   |    εἰσῆλθε BFGK, ἀνῆλθε V   |    5 ὑπὸ τοῦ ὀρ. VR   |    τυνδάρεων τὸν αὐτοῦ πενθερὸν Sa   |    6 ἐν om. Xa   |    ἐπηνέχθη ... προιεῖσθαι] ἐψηφίσθη τοῖς δικασταῖς ἀποκτεῖναι λίθοις ὀρέστην καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ. καὶ ὃς ἐπηγγείλατο αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι Zb   |    ἀπηνέχθη X   |    ἀποκτεῖναι SZcZu   |    τὸν ὀρέστην Y   |    7 lacuna posited by Porson   |    ἐπαγγειλάμενος ... προιεῖσθαι om. RS   |    ἐπαγγειλάμενον BFZcZuSaXa, p.c. Gr, -μενοι GPr [RS]   |    ἑαυτὸν BFZc, p.c. Gr, αὐτὸν others [RS]   |    ἐκ τοῦ βίου BVFGZc, p.c. Gr, εἰς τὸν βίον others (ἐπὶ τ. β. Sa, εἰς τὸν om. Pr) [RS]   |    8 ἐπεὶ δὲ συνὼν τούτοις Sa   |    ὁ om. Zb (and Va, acc. to Diggle)   |    φίλος om. a.c. Y, ὁ φίλος V, καὶ φίλος Xa, φίλοις Zb   |    αὐτῶ VF, αὐτοῖς ὢν ἐν τοῖς μάλιστα Zb   |    τιμ. λαβ. μεν. ἑλ. Pr, τιμ. μεν. λαβ. ἑλ. Sa, μεν. τιμ. ἑλ. λαβ. G, μεν. τιμ. ἑλ. A   |    μενέλαον FGSZc, corr. G1s   |    9 ἐπὶ τοῦτο εἰσελθόντες Wecklein   |    ἐλπίδος κτλ om. Zb (τῆς at end of fol. 32v; a page lost)   |    10 ἠλέκτρα ... ἐπιφανεῖσαν] τὴν δὲ ἑρμιόνην δείξας ὁ ἀπόλλων RS, corr. R1γρ   |    ἠλέκτραν Y a.c.   |    αὐτοῖς] αὐτῶν V   |    φονεύειν ταύτην transp. O   |    11 ὁ μενέλ. VSa, μενέλεως GXa [Π1]   |    αὐτὸν OK, a.c. S, ἑαυτὸν changed to αὐτὸν Zu   |    ἅμα καὶ OY [Π1]   |    γυναικὶ S, γυναικὸς transp. before ἅμα Zu   |    τέκνου] τέκνων GK, τέκνω S, τέκνον Y, παιδὸς Zu [Π1]   |    ἐστερημένον R, -μένω S [Π1]   |    ὑπ’ αὐτοῦ XXbYGr [Π1]   |    ἐπεβάλλετο MCGKZc, ἐπεβάλετο BOPRSXXaXbYGr; ὑπεβάλετο A, ὑπεβάλλετο Zu, ἐπέβαλε V, ἐπεβούλετο F, ἐπεβουλεύετο Sa [Π1]   |    12 φθάσαντας Xa   |    ὑφάψειν τῶν ἀνακτόρων Sa   |    ἠπείλουν R(S), perhaps κατηπ]ε̣ιλησαν Π1   |    13 δ’ Π1, δὲ all mss   |    μέν om. R   |    αὐτὸς Π1, om. all mss   |    ὀρέστη(ι) BOAGZc (conj. Brunck), ὀρέστην others [Π1]   |    δὲ καὶ Zu   |    ἐπέτ. ... ἑρμιόνην app. Π1, ἑρμιόνην ἐπέταξε (αὐτῷ μὲν om.) mss (ἐπ. ἑρμ. transp. KSa, corr. K1c)   |    λαβεῖν γυναῖκα Π1Ad, γυναῖκα λαβεῖν Xa, λαβεῖν (γυν. om.) others   |    πυλάδην VGZcXa, πυλάδης FZu   |    ἠλέκτρα(ι) MVCRXXaXbYGr [Π1]   |    συνοικίσαι RfSa (conj. Brunck), om. R, συνοικῆσαι others [Π1]   |    καὶ καθ- VSa [Π1]   |    καθαρθέντα R, -τας K, -τες G (corr. G1c), -τος FS, -των XaZcZu   |    δὲ (after καθαρθ.) om. Sa   |    τὸν [τῆς μητρὸς φόνον] vel τὸν [φόνον τῆς μητρὸς] Π1, τὸν φόνον (τῆς μητρὸς om.) MOACKPrSaZaZbYs, τοῦ φόνου VFRSXZcZuPr1sXXaXbYGr, τῶν φόνων BGR1s   |    δυναστευε̣[ιν] Π1, ἄρχειν mss (ἔχειν Zc, ἔχειν transp. before ἄργους Sa)   |    after ἁρχειν add. ἠξιώθη G, ἠξιώθησαν XaZcZu   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 initial ὀ of ὀρέστης om. ZaZu   |    4 εἰς ἀπέστειλλεν Zu   |    ἦλθε CZbZuRSaXbYGr   |    5 ὑπ’ XaZu, ὑπὸ others   |    τυνδάρεον Zu   |    εὐλαβήθη MFKXXaXbYGrZc, perhaps Π1   |    8 συνῶν M   |    12 ἠπίλησαν Xa, ὑπείλησαν Zu   |    13 ἑρμηόνην R   

COLLATION NOTES:   at this time reports from AFGKPrSZc and Π1 and Ad depend on Diggle’s OCT and have not yet been reviewed by Mast.   


Arg. 2a: Hypothesis of Aristophanes of Byzantium: Ἀριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόθεσις

1Ὀρέστης διὰ τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν Ἐρινύων δειματούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Ἀργείων κατακριθεὶς θανάτῳ,  2μέλλων φονεύειν Ἑλένην καὶ Ἑρμιόνην ἀνθ’ ὧν Μενέλαος παρὼν οὐκ ἐβοήθησε, διεκωλύθη ὑπὸ Ἀπόλλωνος.  3παρ’ οὐδενὶ κεῖται ἡ μυθοποιία.    —MBVCFGPRSSa, XaYZcZu

APP. CRIT.:   heading: ἀρ. γρ. ὑπ. B, ὑπ. ὀρέστου ἀρ. γρ. F, ὀρέστου ὑπ. P, ἄλλως MRSSaZu; om. VCGXaYZc   |    1 δὴ διὰ Xa   |    προσφαγὴν R   |    ἅμα] ἐμμανὴς app. B2   |    καὶ om. XaZc   |    δειμαγωγούμενος Zu   |    καὶ .... θανάτῳ] ἔμελλε φονευθήσεσθαι καὶ αὐτὸς δὲ P   |    καὶ ὑπὸ] ὑπὸ Xa, ἀπὸ S   |    κατακριθεὶς θανάτῳ om. BFG, καταδικασθεὶς θανάτῳ Y   |    2 φονεύσειν P   |    ἑλ. καὶ ἑρμ.] ἑρμ. καὶ ἑλ. BFG, ἑρμιόνην P, ἑλένην Y   |    ἐκωλύθη R(S)   |    ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ BGPXaZc, περὶ τοῦ τοῦ app. F   |    3 παρ’ ... μυθοποιία om. XaZcZu   |    οὐδενὶ] οὐδενὶ δὲ GPS, οὐδετέρῳ Dind.   |    μυθοποιία BFGP, μυθολογία others [XaZcZu]   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐρινύων MCRS, ἐριννύων others   |    ἑρμηόνην R   |    ἐβοήθησεν RY   

COLLATION NOTES:   arg. 2a is located in the scholia block in B; it follows arg. 2b in V, it follows args. 2b-2d in XaZc, it follows arg. 2c in FG; added in the marg. in Y (and label μαξ could belong to it rather than arg. 1, but arg. 1 is more likely reference).   |    at this time reports from FGPSZc depend on Diggle’s OCT and have not yet been reviewed by Mast.   

KEYWORDS:  Aristophanes of Byzantium   


Arg. 2b: Anonymous comment

1Ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει·  2ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν Ἀργείων, ἡλικιωτίδων Ἠλέκτρας, αἳ καὶ παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνθανόμεναι συμφορᾶς.  3προλογίζει δὲ Ἠλέκτρα.   —MBVACFGKPrRSSa, XXaXbYGrZcZu, (partial) P

APP. CRIT.:   ἄλλως prep. RS   |    1 ἡ om. X (ornamental letter not added)   |    2 συνηλικιωτίδων F   |    ἠλέκτρας om. S, ἠλέκτρα F, δι’ ἠλέκτρας ZcZu   |    2-3 αἳ καὶ κτλ om. P   |    2 καὶ om. KZcZu   |    παραγίγνονται edd.   |    ὑπὸ Sa   |    τῆς om. SSa   |    τοῦ om. M   |    3 δὲ BVFGKXZcGr, om. others   |    ἡ ἠλ. VPrXXb   |   

COMMENT:  It is usually assumed that a notice about the composition of the chorus and the prologue-speaker was a standard part of the brief information provided by Aristophanes of Byzantium for each play. I classify this version as anonymous because I judge that the Aristophanic core has been expanded by the later addition αἳ καὶ παραγίνονται κτλ.

COLLATION NOTES:   arg. 2b follows arg. 1 in BFG, also in P after interposed metrical sch. on Phoen. 239ff.   |    at this time reports from AFGKPPrSZc depend on Diggle’s OCT and have not yet been reviewed by Mast.   

KEYWORDS:  Aristophanes of Byzantium   


Arg. 2c: Anonymous comment

1τὸ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν.  2ἡ δὲ διασκευὴ τοῦ δράματός ἐστι τοιαύτη·  3πρὸς τὰ τοῦ Ἀγαμέμνονος βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων ὑπὸ μανίας καὶ κείμενος ἐπὶ κλινιδίου, ᾧ προσκαθέζεται πρὸς τοῖς ποσὶν Ἠλέκτρα.  4διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῇ κεφαλῇ καθέζεται·  5οὕτω γὰρ ἂν μᾶλλον ἐδόκει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον προσκαθεζομένη.  6ἔοικεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς οὕτω διασκευάσαι.  7διηγέρθη γὰρ ἂν Ὀρέστης ἄρτι καὶ μόγις καταδραθεὶς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν κατὰ τὸν χορὸν γυναικῶν παρισταμένων.  8ἔστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ὧν φησιν Ἠλέκτρα τῷ χορῷ [140]· ‘σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης’.  9πιθανὸν οὖν ταύτην εἶναι τὴν πρόφασιν τῆς τοιαύτης διαθέσεως.   —MBVACFGKPrRSSa, XXaXbYGrZcZu, (partial) P

APP. CRIT.:   1-3 G has second version of τὸ δρᾶμα ... μανίας only (full version = Ga, partial version = Gb)   |    1 τὸ δὲ BAFG, τέλος τὸ SSa   |    καταστροφήν] κατασκευήν FSa   |    2 διασκευὴ] κατασκευὴ FSaR2, σκευὴ R   |    τοῦ δράματος] αὐτοῦ BF, αὐτῷ Ga   |    τοιαύτη] τοιαῦτα B   |    3 ὑπὸ τῆς μανίας καὶ κείμενος K (conj. Nauck), καὶ κείμενος Sa, καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας others (ὑπὸ τῆς μ. Zu)    |    ἐπὶ] ὑπὸ SaY    |    κλινιδίῳ FG   |    προκαθέζεται MGcKRSSa (προσ- s.l. Sa)   |    3-4 πρὸς τοῖς ... καθέζεται om. S   |    3 πρὸ τοῖς M   |    4 διαπορεῖται δὲ] διαπορεῖ δὲ τῆσδε Zu   |    καθέζεται om. XXaXbYGr   |    5 γὰρ ἂν Wecklein (after Nauck and Kirchhoff), γὰρ C, δ’ ἂν Ad, δὲ others   |    ἐδόκει transp. before μᾶλλον Pr, after ἀδελφὸν K   |    τοῦ ἀδελφοῦ R1sS   |    τημελεῖν] φροντίζειν R1s   |    πλησιέστερον BFRSZu, πλησιαίστερον Sa, πλησιώτερον Pr   |    οὕτω(ς) after πλησ. add. mss except APrXXaXbYGrZu (οὕτω πρ. πλ. transp. RS)   |    προσκαθ- BAFGPrXXaXbYZu, προκαθ- MCKZc, παρακαθ- VSSa, καθ- R   |    6 διὰ τὸν χορὸν transp. after ὁ ποιητὴς Xa; διὰ τὸν χρόνον XXbGr(corr. s.l. Gu)   |    οὕτω Ad, conj. Wecklein; om. others   |    διασκευάσασθαι ZcZu, διασκευάσθαι G    |    7 διηγέρθησαν SXbYGr(corr. s.l. Gu)   |    γὰρ ἂν] γὰρ FS, ἂν AXbY, δὲ V   |    ἄρτι] τότε s.l. R   |    μόγις MBVAK, μόλις others   |    καταδράσθεις CZc, καταδαρθεὶς FSaXXaXbYGrZu, κοιμηθεὶς Rs   |    πλησιαίτερον MACKPrXXbYGrZc, πλησιαίστερον XaZuSa, πλησιέστερον BF, ἐγγὺς VRS, om. G   |    τῶν κατὰ τὸν χορὸν] τῶν τοῦ χοροῦ s.l. Gu   |    τῶν] τῶι MSa   |    τῶν add. before γυναικῶν XbYGr   |    παρισταμένω Sa   |    8 ἡ ἠλέκτρα V   |    τῷ χορῷ om. MVACRSa   |    σῖγα σῖγα GXXaXbYGr, σίγα σίγα others (both accents A, σίγα σίγᾶ Vc)   |    λεπτὸν VRSZcG1c, λεκτὸν M, λευκὸν R1s, others   |    ἀρβύλην R (ὑποδήματος s.l.), ἀρβύλ() Sa, ἀρβύλας Björck   |    after ἀρβ. add. τιθεῖσα F   |    9 πιθανὴν VGRSSaZu, πιθανὴν οὖν συμβαίνει s.l. Gu   |    οὖν] οὖν καὶ Zu, δὲ S   |    εἶναι ταύτην transp. FPrRSSa, εἶναι φασὶ ταύτην V   |    ὑποθέσεως F   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 δράμα RY   |    5 οὕτω RSXXaXbYGr, οὕτως others    |    6 διασκευᾶσαι Sa   |    9 πυθανὴν Sa, πιθανεῖν R, πιθανὴ S   |   

COLLATION NOTES:   arg. 2c follows arg. 2a and precedes arg. 1 in FG; G also repeats first sentence after arg. 2b.   |    at this time reports from AFGKPPrSZcAd depend on Diggle’s OCT and have not yet been reviewed by Mast.   

KEYWORDS:  comic ending   |   comedy   |   staging   


Arg. 2d: Anonymous comment

τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων, χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι. πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι ἦσαν.  —MBVACFGKPrRSSa, XXaXbYZcZuGr

APP. CRIT.:   τὸ] τὸ δὲ F   |    after δρᾶμα add. κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν F, B2sB3   |    σκηνῆς MVCRSSa, τῆς σκηνῆς others   |    φαῦλοι transp. before πάντες F, after ἦσαν G   |    φαῦλοί εἰσιν Nauck, φαῦλοι (ἦσαν del.) Weil   |   

ORTHOGRAPHICA:   τὸ] ὸ XXa (ornamental initial not added)   |    δράμα R   

COLLATION NOTES:   arg. 2d follows arg. 2a in B, follows 2b in FG   |    at this time reports from AFGKPrSZc depend on Diggle’s OCT and have not yet been reviewed by Mast.   

KEYWORDS:  popularity   |   performance   |   character, critique of   


Arg. 3: Anonymous comment

1ἡ κατάληξις τῆς τραγῳδίας ἢ εἰς θρῆνον ἢ εἰς πάθος καταλύει, ἡ δὲ τῆς κωμῳδίας εἰς σπονδὰς καὶ διαλλαγάς.   2ὅθεν ὁρᾶται τόδε τὸ δρᾶμα κωμικῇ καταλήξει χρησάμενον·   3διαλλαγαὶ γὰρ πρὸς Μενέλαον καὶ Ὀρέστην.  4ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Ἀλκήστιδι ἐκ συμφορῶν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἀναβιοτήν.   5ὁμοίως καὶ ἐν Τυροῖ Σοφοκλέους ἀναγνωρισμὸς κατὰ τὸ τέλος γίνεται, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πολλὰ τοιαῦτα ἐν τῇ τραγῳδίᾳ εὑρίσκεται.    —MBCVXaGu, also in Corpus Christi College (Cambridge) 403

APP. CRIT.:   1 καταλήγει XaGu, C.C.C. 403   |    τῆς κωμ. ... διαλλαγάς] κωμωδία γέλωσι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται Gu, C.C.C. 403 (cf. arg. 5)   |    (third) εἰς] εἰ M   |    2 τόδε om. C, transp. after δρᾶμα Gu   |    κωμικὸν MC   |    3 διαλλαγὰς B   |    ὀρέστην] ὀρέστη· προλογίζει δὲ καὶ ἠλέκτρα ὀρέστην Xa   |    4 ἀλκήστιδι] ἀλκίδι δὲ Xa   |    4-5 εἰς αναβιοτήν. ὁμοίως om. C.C.C. 403   |    4 αναβίωσιν Gu   |    5 τυροῖ edd., τύροις all   |    τῇ om. V   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἡ om. Xa (ornamental letter not added)   |    2 δράμα VCXa, C.C.C. 403   |    4 ἀλκίστιδι C   |    ἀναβιωτήν M   |   

COLLATION NOTES:   arg. 3 follows arg. 2a in Xa; in MBC it is located at end of play, after τέλος εὐρ. ὀρ. and before subscription (= sch. 1693.01); in VGu and C.C.C. 403 as last sch.; Xa also has subscription after it, separated only by extra space.   |   M image even less legible than Schw.’s report (which already indicates washed out letters): check original   |   also reported to be in Laur. 31,6: check   |   Matt. prints Τυροῖ as if in Gu; Dind. reports τύροι for Gu; but Gu has τύροις (there is a remote possibility that the sigma was cancelled: check original)   

KEYWORDS:  comic ending   |   comedy   |   tragedy   |   Euripides, Alcestis   |   Sophocles, Tyro   


Arg. 4: Synopsis of Thomas Magister: τοῦ αὐτοῦ σοφωτάτου Μαγίστρου σύνοψις τῆς ὑποθέσεως τοῦ ὑποκειμένου δράματος

1ὅτε κατὰ τῶν Τρώων ἡ Ἑλλὰς ὥρμησεν, Ἀγαμέμνων στρατηγὸς ᾑρέθη τοῦ στόλου παντός, ἅτε προέχειν τῶν ἄλλων δοκῶν ἀρχῆς τε μεγέθει καὶ πλήθει νεῶν.  2ἑκατὸν γὰρ ναῦς εἰς τὴν τοῦ στόλου συντέλειαν οὗτος εἰσέφερε.  3καὶ ὃς μέλλων ἀνάγεσθαι καταλείπει τῶν οἴκοι πραγμάτων αὐτοῦ ἐπιμελητὴν καὶ προστάτην Αἴγισθον.  4ἐπεὶ δὲ πολὺς ἠνύετο χρόνος καὶ Ἀγαμέμνων οὔκετ’ ἐπανῄει, οἷα δὴ πολλὰ γίνεται, συνῆλθεν ἀθέσμως Αἴγισθος Κλυταιμνήστρᾳ, τῇ τοῦ Ἀγαμέμνονος γυναικί.  5μαθόντες δὲ Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθος τήν τε Τροίαν ἁλοῦσαν καὶ Ἀγαμέμνονα μετὰ τῶν ἄλλων οἴκαδε πλέοντα, βουλεύονται τοῦτον τῆς οἰκίας ἐπειλημμένον ἀποκτανεῖν, ἵνα μὴ τούτῳ γνωσθέντος τοῦ σφῶν πονηρεύματος αὐτοὶ παραδοθεῖεν θανάτῳ.  6ὃ δὴ καὶ ἤνυσαν, καὶ ἐπανελθόντα τὸν Ἀγαμέμνονα ἀποκτείνουσι.  7χιτῶνα γὰρ μὴ διεξόδους κεφαλῆς καὶ χειρῶν ἔχοντα μετὰ τὸ λουτρὸν ἐνδιδύσκουσι καὶ οὕτω πελέκει τοῦτον φονεύουσι.  8μεταξὺ οὖν τοῦ Ἀγαμεμνονείου φόνου Ἠλέκτρα τὸν ἀδελφὸν Ὀρέστην, ἵνα μὴ καὶ οὗτος ἀναιρεθείη, κλέψασα καί τινι δοῦσα παιδαγωγῷ εἰς Φωκίδα παρὰ Στρόφιον πέμπει, φίλον καὶ συγγενῆ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τυγχάνοντα.  9Ὀρέστης δὲ εἰς ἄνδρας ἥκων, παραλαβὼν Πυλάδην τὸν παῖδα Στροφίου, ἐφ’ ᾧ μετ’ αὐτοῦ Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν τιμωρήσαιτο, καταλαμβάνει λάθρα τὸ Ἄργος.  10καὶ χρησμὸν παρὰ τoῦ Πυθίου δεξάμενος τοῦτο ποιεῖν, πρῶτον μὲν ἔρχεται πρὸς τὸν πατρὸς τάφον καὶ θύει, εἶτά τι μηχανᾶται τοιόνδε·   11τὸν γὰρ παιδαγωγὸν, ᾧ παρὰ τῆς Ἠλέκτρας πάλαι πιστευθεὶς ἧκεν, ὡς ἔφημεν, εἰς Φωκίδα, τοῦτον προπέμπει εἰς Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν λέγοντα ὡς Ὀρέστης ἐν Πυθικοῖς ἄθλοις ἀνῃρέθη καὶ νῦν ἄνδρες τὰ τούτου ὀστᾶ ἐν κιβωτίῳ κομίζουσιν, ἵνα πατρῴων γοῦν τάφων τύχῃ.  12ὑπαχθέντες δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀπάτῃ Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθος, ἵνα μὴ μακρολογῶ, ἀναιροῦνται ὑπὸ Ὀρέστου καὶ Πυλάδου, πρώτη μὲν Κλυταιμνήστρα, ὕστερος δὲ Αἴγισθος.  13μητροκτονήσας τοίνυν Ὀρέστης Ἐριννύσι παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκε, μανείς.  14Μενέλαος δὲ ἐκ Τροίας ἐλθών, ὕστερος γὰρ Ἀγαμέμνονος ἐπανῆκε, καὶ τῷ Ναυπλίῳ λιμένι προσσχών, νυκτὸς μὲν Ἑλένην προπέμπει πρὸς Μυκήνας, μεθ’ ἡμέραν δὲ αὐτὸς εἰσῄει.  15καὶ τὸν Ὀρέστην μεμηνότα εὑρών, παρακαλεῖται μὲν ὑπὸ Ἠλέκτρας καὶ Ὀρέστου σῶσαι αὐτούς·   16ὁ γὰρ τῆς Ἑλένης πατὴρ Τυνδάρεως πάντας Ἀργείους κατ’ αὐτῶν ἐκίνησεν, ἵνα τούτους ὡς μητροκτόνους ἀνέλοιεν·   17ὡς δὲ τὸν Τυνδάρεων ἀντιλέγοντα εὗρε καὶ ἅμα καὶ αὐτὸς ὑπολογιζόμενος ὡς εἰ Ὀρέστης ἀναιρεθείη βασιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ Ἄργους, οὐκ ἤθελεν Ὀρέστῃ καὶ τῇ ἀδελφῇ συμμαχεῖν, ἀλλὰ τὸ τῶν Ἀργείων πλῆθος ἔλεγεν εὐλαβεῖσθαι.  18πρῶτον μὲν οὖν Ὀρέστης καὶ Τυνδάρεως διηλέχθησαν πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν ὡς οὐ δικαίως ἀνείλετο Κλυταιμνήστρα δεικνύς, Ὀρέστης δὲ ὡς καὶ μάλα δικαίως, εἰ καὶ μυριάκις αὐτὴν ἔδει τεθνάναι.  19ἔπειτα ἐκκλησίας ἐν ἀκροπόλει Μυκηνῶν γενομένης καὶ συνιόντων τῶν προυχόντων ἐν Ἄργει, Ὀρέστης ὑπὸ Πυλάδου φοράδην ἐκεῖσε κομίζεται.  20λόγων δὲ πολλῶν γενομένων, καὶ τῶν μὲν βοηθούντων Ὀρέστῃ, τῶν δὲ ἐναντιουμένων, τέλος ἐνίκησαν οἱ κακοί.  21καὶ κατακρίνεται Ὀρέστης αὐτός τε καὶ ἡ ἀδελφὴ λίθοις βληθέντες ἀποθανεῖν.  22Ὀρέστης δὲ ἐπηγγείλατο πρὸς τὸ πλῆθος αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι.  22καὶ ὁ φίλος Πυλάδης καὶ παρὰ τὴν συμφορὰν φίλος ἔμεινε καὶ κοινωνεῖν αὐτῷ τῆς τελευτῆς ἠξίωσε προθυμότατα.  24ἐπεὶ δὲ τοῦτο σφίσι παθεῖν προύκειτο, συμβουλεύει Πυλάδης Μενέλεω πρῶτον τιμωρίαν λαβεῖν, λέγων ὡς οὐ δεῖ τοῦτον τρυφᾶν ἡμῶν ἀπιόντων.  25ὅθεν εἰσελθόντες εἴσω τῶν βασιλείων, Ἑλένης δῆθεν δεησόμενοι ἵνα μὴ περιίδῃ σφᾶς ὀλλυμένους ἀλλὰ χεῖρα ὀρέξῃ καὶ Μενέλεων καὶ ἄκοντα πρὸς σωτηρίαν κινήσῃ, ἐπεὶ ταύτην φονεύειν ἔμελλον, ταύτης μὲν ἥμαρτον ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἁρπασθείσης κελεύσει Διός, Ἑρμιόνην δὲ συλλαμβάνουσιν ἐκ τοῦ τῆς Κλυταιμνήστρας ἐπανηκούσαν τάφου.  26πρώην γὰρ αὐτὴν Ἑλένη πεπόμφει τῇ ἀδελφῇ θύσουσαν.  27λαβόντες δὲ Ἑρμιόνην καὶ ἔνδοθεν τὰς τῶν βασιλείων ἀσφαλίσαντες πύλας ἀνῆλθον ἐν μετεώρῳ τῶν βασιλείων ἔχοντές τε τὴν Ἑρμιόνην καὶ ξίφος πρὸς τῇ δέρῃ αὐτῆς, καὶ μέλλοντες μετὰ τὴν ταύτης διαχείρισιν, ἂν μὴ σφᾶς Μενέλεως σώσῃ, καὶ τοὺς δόμους ὑφάψειν πυρί.  28Μενέλεως μὲν οὖν ὑπὸ τούτων Ἑλένην τεθνάναι μαθών, ἵνα κἂν σώσῃ τὴν παῖδα, ἐλθὼν ἤρξατο πορθεῖν τὰ βασίλεια.  29ἐπιφανεὶς δὲ Ἀπόλλων διήλλαξε τούτους, Ἑλένην μὲν εἰς οὐρανοὺς φήσας διακομίσαι, Μενέλεων δὲ ἑτέραν λαβεῖν κελεύσας γυναῖκα, Ὀρέστῃ δὲ Ἑρμιόνην συνάψαι μετὰ τὴν τοῦ φόνου κάθαρσιν·   30ἧς Ἀθήνησιν ἔτυχε μετὰ Ἐριννύων εἰς Ἄρειον πάγον κριθείς· ὅτε καὶ καταδικασθῆναι μέλλοντα ὑπὸ πάντων θεῶν Ἀθηνᾶ ψῆφον βαλοῦσα νικῆσαι τοῦτον ἐποίησε.  31καὶ οὕτως Ὀρέστης ὕστερον Ἐρμιόνην γυναῖκα λαμβάνει κατὰ τοῦ Ἀπόλλωνος θέσπισμα, καὶ Ἄργους κρατεῖ, Πυλάδῃ δὲ Ἠλέκτραν δίδωσι, τὴν καὶ πρότερον ὑπ’ αὐτοῦ κατεγγυηθεῖσαν τούτῳ.  —ZZaZmTGu

APP. CRIT.:   heading thus in T (αὐτοῦ σοφωτάτου om. Ta); ἡ ὑπόθεσις τοῦ δράματος ἔστι τοιαύτη Zm; om. ZZaGu   |    1 παντὸς τοῦ στόλου transp. Gu   |    2 ἑκατὸν] ρ̅ ZZa   |    5 ἀποκτενεῖν ZmTGu   |    6 κτείνουσι, ἀπο add. s.l. Za   |    7 κεφαλῆς καὶ χειρῶν] χειρῶν καὶ κεφαλῆς ZZa; om., s.l. add. Zm   |    καὶ οὕτω πελ. τ. φον.] TZmmargGu(ἐν τῷ in place of οὕτω); om. ZZaZm   |    8 γοῦν Gu   |    ἵνα μὴ om., μὴ s.l. add. Za   |    9 πυλάδην om., s.l. add. Zm   |    τιμωρήσασθαι Za   |    10 τοῦ om. ZZa   |    11 εἰς τὴν φωκίδα Gu   |    γοῦν om. Zm   |    12 πρῶτον … ὕστερον ZZa (also Αἴγισθον Z)   |    14 προσσχὼν Matt., προσχών all   |    προπέμπει ZZa   |    15 ὑπὸ Ἠλέκτρας καὶ Ὀρέστου ZZa   |    16 κλυταιμνήστρας] ἑλένης ZZa   |    17 ὡς εἰ ] ὡς καὶ Z, ὡς καὶ εἰ Za   |    18 διηλ- ZZaZm, app. T (διειλ- Ta), Gu διηλ- corr. to διειλ-, or vice versa; διελέχθησαν Matt.   |    Κλυταιμνήστρα all, -αν Matt., Dind.   |    ὡς (before καὶ μάλα) om., s.l. add. Gu   |    20 γινομένων ZmTTaGu   |    22 αὐτὸν a.c. Z    |    24 σφίσι τοῦτο transp. ZmTGu   |    παρὰ Μενέλεω Za   |    25 εἰσελθόντων app. Gu   |    ὀρέξῃ s.l. Z, ὀρέξαι ZZa   |    κινῆσαι Za   |    τάφου ἐπανήκουσαν transp. Gu   |    26 θύσουσα ZZa, app. T   |    27 διαχείρησιν ZZaGu   |    28 οὖν om. Gu   |    29 τοῦ om. ZZa   |    30 μετ’ ἐριν. Za   |    βαλοῦσα] λαβοῦσα ZZa, βαλοῦσα s.l. Za   |    31 τὸ om. ZZa, s.l. add. Za   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἠρέθη ZaGu   |    8 ἀγαμεμνονίου Za   |    11 ὀστὰ Z   |    14 ναυπλοίῳ ZZa   |    ἑλλένην Z a.c., Gu   |    μεθημέραν Ta [not T]   |    15 καὶ τὴν ὀρέστην Zm   |    17 τυνδάρεω Gu   |    19 ἐκκλισίας Z   |    25 Μενέλαον Za (only μενέλ() Z)   |    συλλαβάνουσιν Z, συλλαμβάνουσι, ν add. s.l. Za   |    29 ἑλλένην Gu   |    30 ἔτυχεν Zm   |    ἐρρινύων Zm   |    31 Ἠλέκτρα Z   

COMMENT:   On 18 ἀνείλετο Κλυταιμνήστρα: the middle ἀνείλετο means ‘pick up’ not ‘kill’ and one should consider whether Thomas and others understood the verb here as passive (cf. unexceptionable ἀναιροῦνται in 12); there is another apparently passive use in a 12-13th cent. text, Neophytus Inclusus, Πανηγυρική βίβλος, lines 359-60 ἰδὼν δὲ ὅτι αἱ τριάκοντα λίτραι τοῦ χρυσίου ἀνείλοντο, λύπη βαρεῖα καὶ δεινὴ μεταμέλεια κατέσχεν αὐτόν (TLG); but Neophytus writes very poor Greek and may have intended ἀνήλωντο. (ἀνήλωντο occurs a few times in late authors in TLG texts; also a few ἑάλωντο and one ἥλωτο.) On 27: both διαχείρησις and -ισις are found in sch. Aesch. and sch. Soph. with sense ‘killing’; both forms also used in many periods in the more common sense ‘management’).

COLLATION NOTES:   According to Turyn, fol. 47r-v of Ang. 14 (T) were written by Triclinius, and I can tentatively confirm this from the microfilm (black ink, rounded breathings, that is Tt1 in Diggle’s terms or Tr1 in De Faveri’s); Diggle’s OCT, however, lists the dram. pers. (arg. 9) as Tz, presumably an oversight. Check original to confirm.   |    5 ἀποκτενεῖν Ta, T obscured: check original   |    26 θύσουσαν T obscure in margin, but -αν Ta: check original   |   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   


Arg. 5: Thoman general note

1ἰστέον δὲ ὅτι πᾶσα τραγῳδία σύμφωνον ἔχει καὶ τὸ τέλος·  2ἐκ λύπης γὰρ ἄρχεται καὶ εἰς λύπην τελευτᾷ.  3τὸ παρὸν δὲ δρᾶμα ἔστιν ἐκ τραγικοῦ κωμικόν, λήγει γὰρ εἰς τὰς παρ’ Ἀπόλλωνος διαλλαγάς, ἐκ συμφορῶν εἰς εὐθυμίαν κατηντηκός.  4ἡ δὲ κωμῳδία γέλωτι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται.   —ZZaZmTGu

APP. CRIT.:   1 ὅτι om. Za   |    2 ἐκ] ἐὰν Z   |    ἔρχεται Z   |    3 γὰρ] δὲ ZZa   |    συμφορᾶς Zm   |    4 γέλωτι ZZa, γέλωσι TZm, app. Gu (and Gu as variant in arg. 3)   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 δράμα Zm   

COLLATION NOTES:   3 κωμικὸν probably intended by Z, but abbrev. stroke for -ον has curvature and looks somewhat like -ως abbrev. (accent is certainly grave).   |    4 γέλωσι T obscure, but Ta clear: check original   |   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   comic ending   |   comedy   |   tragedy   |   


Arg. 6: Thoman general note

ἰστέον ὅτι πρὸ τούτου τοῦ δράματος ἔστιν ἁρμόδιον ἀκοῦσαι τινὰ τὸ δεύτερον Σοφοκλέους, ἐπεὶ ἐκεῖνο μὲν τὴν ἐκδίκησιν Ἀγαμέμνονος ἱστορεῖ ὅπως Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν ἐφόνευσαν, τοῦτο δὲ τὴν μετὰ τὸν φόνον ἐκείνων μανίαν Ὀρέστου καὶ τὰ μετ’ αὐτὴν συμβάντα.  —Za

COLLATION NOTES:   This appears in the margin of fol. 37v beside the incomplete arg. 1 (first 6 lines only, broken off in midword).   |   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   Sophocles, Electra   |   


Arg. 7: Anonymous general note

εἰς τὴν ?γένεσιν? τῆς τραγικῆς ὑποθέσεως εὐδόκιμόν ἐστι καὶ ἐπιτυχὲς τὸ δρᾶμα εἰς δὲ τὰ ἤθη τῶν προσώπων ἀδόκιμον. δαιμονᾷ γὰρ Ὀρέστης καὶ ἡ ἀδελφὴ δαιμονῶντι διακονεῖται καὶ ὡς ἐπίπαν τὰ ἤθη τῶν προσώπων ηὐτελισμένα ἐστιν.  —Gu2

COLLATION NOTES:   This appears in the margin of fol. 27v beside the dramatis personae, and is added by a hand later than Gr or Gu.   |   

KEYWORDS:   popularity   |   character, critique of   |   tragedy   |   


Arg. 8: Dramatis personae

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα· Ἠλέκτρα, Ἑλένη, χορός, Ὀρέστης, Μενέλαος, Τυνδάρεως, Πυλάδης, ἄγγελος, Ἑρμιόνη, Φρύξ, Ἀπόλλων.  —MBOVACFGKPPrRSSa, XXaXbGrYZcZu

APP. CRIT.:   Correct order of names in OPZc and Xa(om. φρύξ, add. καὶ before ἀπ.); also correct in Thoman version (arg. 9) in ZZmT. The order in others (MBVCAFGKPrXXb) is essentially ἠλ. πυλ. ἑλ. ἄγ. χο. ἑρ. ὀρ. φρ. με. ἀπ. τυ., derived from reading across the successive rows of two columns of names rather than reading down the first column and then down the second column. Minor deviations from the second pattern: R transp. ἑλ. πυ.; Zu transp. τυ. ἀπ.; Sa transp. πυ. after ἀπ., adds καὶ before τυ.; X omits first letter of every name (decorated initials never added); Y2, repeating the list in the bottom margin, omits τὰ τοῦ δρ. πρ. and transp. με. τυ. to follow ἑλ.   |    at the end RS add προλογίζει ἠλέκτρα ὡς ἀδελφὴ ὀρέστου ἐλεεινολογοῦσα διὰ τὸν τάνταλον RS (προγίζει R, ἤγουν προλέγει s.l. R)   

COLLATION NOTES:   Reports of AFGKPPrZc depend on Diggle, not yet collated by Mast. The additional phrase is in both R and S, contra Diggle’s report.   |   


Arg. 9: Thoman Dramatis personae

1ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει·  2ἔστι δὲ τὰ τούτου πρόσωπα·  3Ἠλέκτρα προλογίζουσα ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς βασιλείοις τε οὖσα καὶ παρακαθημένη Ὀρέστῃ καθεύδοντι, Ἑλένη, χορὸς ἐξ ἐπιχωρίων γυναικῶν αἳ παραγίνονται πρὸς Ἠλέκτραν πυνθανόμεναι περὶ τῆς τοῦ Ὀρέστου συμφορᾶς, Ὀρέστης Μενέλαος Τυνδαρεως Πυλάδης ἄγγελος Ἑρμιόνη Φρὺξ Ἀπόλλων.  —ZZaZmT

APP. CRIT.:   1 βασιλείοις] βασιλέως Za, abbrev. βασιλ() Z   |    3 παρεγένοντο Za, παραγίνονται intended by Za s.l.    

COLLATION NOTES:   According to Turyn, fol. 47r-v of Ang. 14 (T) were written by Triclinius, and I can tentatively confirm this from the microfilm (black ink, rounded breathings, that is Tt1 in Diggle’s terms or Tr1 in De Faveri’s); Diggle’s OCT, however, lists the dram. pers. (arg. 9) as Tz, presumably an oversight. Check original to confirm.   |   Scholia to Orestes

Or. 1.01 (1-139) (tri metr) ἡμέτερον: ἡ εἴσθεσις τοῦ δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρλθʹ [= 139]. ὧν τελευταῖος ‘τόνδ’ ἐξεγεῖραι συμφορὰ γενήσεται’. ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνίς.  —T

APP. CRIT.:   ρλθʹ Dind., ρληʹ [= 138] T    


Or. 1.02 (1-5) (vet exeg) κατασκευὴν ποιούμενος ὁ ποιητὴς τῆς ἰδίας προτάσεως τῆς ὅτι πάντα φέρει τὰ δεινὰ ἡ ἀνθρωπότης, ἐπιφέρει ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ μακάριοι καὶ ὄλβιοι δόξαντες ἄνθρωποι οὐκ ἄμοιροι συμφορῶν καὶ παθῶν γεγόνασιν· ἐξ ἑνὸς δὲ τοῦ Ταντάλου καὶ τοὺς ἄλλους παραδηλοῖ. τὸν Τάνταλον δὲ καὶ οὐκ ἄλλον τῇ ὑποθέσει προσείληφε διὰ τὸ ἐξ ἐκείνου τοῦ γένους καὶ τὸν Ὀρέστην κατάγεσθαι.  —V

POSITION: on page before text starts; follows sch. 2.12       

KEYWORDS:  rhetorical analysis   


Or. 1.03 (1-3a) (vet exeg) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1οὔτε ἀκοῇ οὔτε θέᾳ ἔστιν οὕτω δεινὸν ὅπερ οὐχ ὑφίσταται τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις.  2τοῦτο δέ φησι παρόσον ἔκτοπον καὶ ἀλλόκοτον ὑπέστη τιμωρίαν ὁ Τάνταλος·  3ἢ διὰ τὰς τοῦ γένους συμφοράς· ἢ δι’ ἑαυτὴν ὡς ὅτι τλημόνως συνυποφέρει τῷ ἀδελφῷ τὴν τύχην·  4ἢ διὰ τὸν Ὀρέστην.   —MBCVRbY2, partial O

TRANSLATION:   Neither to hearing nor to sight is there anything so terrible that human nature does not endure it. She says this because Tantalus endured an unusual and extraordinary punishment; or because of the disasters of the family, or on her own account because she wretchedly bears the misfortune together with her brother; or on account of Orestes.

LEMMA: all except MO; δεινὸν om. R.      REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   1 only οὔτε ἀκ. ... φύσις O (2-4 om.)   |    ἀκοὴ MCVOY2, ἀκοὴν Rb   |    θέα BCOY2, app. V; θέαμα M, θράσος Rb   |    ἔστιν om. VY2   |    οὕτω] Rb, οὔτε MBCY2, οὔτ’ ἄλλο τι V, perhaps οὔτε ἄλλο O   |    ὅπερ] ὃ O   |    ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις MRb, app. O   |    2 παρόσον] καθόσον C   |    perhaps ἔκτροπον Y2   |    3 τὴν τοῦ γένους τούτου συμφοράν VY2, τὸ (sic) τοῦ γένους καὶ τοῦ ἀδελφοῦ συμφοράν Rb   |    3-4 ἢ δι’ ἑαυτὴν κτλ om. Rb   |    3 ἑαυτὴν] αὐτὴν MCY2   |    ὡς ὅτι Schw., ὡς ὅτε C, ὅτι V, ὥστε M, ὥς γε B, aut ὥς γε aut ἥ γε Y2   |    συμφέρει M, συνυποφέρει καὶ Y2   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀλόκοτον C   

COMMENT:   Redundant ὡς ὅτι is common in late, subliterary and scholiastic Greek; ὥς γε is rather rare in scholiastic Greek.


Or. 1.04 (1-3b) (vet paraphr) ἄλλως· ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος:  ἤγουν ὡς ἐν συντόμῳ λόγῳ εἰπεῖν, οὐκ ἔστι τι δεινὸν, οὔτε πάθος οὔτε συμφορὰ, ἧς οὐκ ἂν τὸ βάρος ἡ τῶν βροτῶν φύσις ὑπενέγκοιτο.  —BV

LEMMA: ἄλλως in margin, not in line B      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. B   |    λόγῳ om. B   |   ὑπενέγκοιτο Schw. (after Matt.), ἀπενέγκοιτο BV    


Or. 1.05 (1-3c) (thom exeg) 1ἐπειδὴ ἡ τοῦ πατρὸς αὐτῆς δυστυχία ὑπερῆρεν ἁπάσας, διὰ τοῦτο αὕτη γνωματευομένη ταῦτα φησὶ καθ’ αὑτήν.  2δείξει δὲ ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γένος αὐτῆς συμφοραῖς ὑπέκειτο.   —ZZaZmTZbGu

POSITION: follows sch. 1.06 in Gu      

APP. CRIT.:   1 ἐπειδήπερ Zb, ἐπεὶ T after erasure    |   μαντευομένη Za   |    καθ’ αὑτήν om. ZZa   |    2 ἐπέκειτο Gu    

ORTHOGRAPHICA:   ἐπειδὴ Ta   |   καθ’ αὐτὴν Zb   |   ἐξαρχῆς Z   


Or. 1.06 (1-3d) (thom exeg) 1ἵνα μὴ καθέκαστον ἀπαριθμῆται τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις κακά, περιλαμβάνει διὰ τοῦ γενικοῦ ὀνόματος τοῦ δεινοῦ, διαιρουμένου εἰς πάθη καὶ συμφοράς, καὶ πάθη μέν ἐστι τὰ συμπίπτοντα τοῖς σώμασι νοσήματα, συμφοραὶ δὲ αἱ ἐπερχόμεναι τοῖς ἀνθρώποις θλίψεις.  2καὶ τὸ ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος διὰ τοῦτο ἔφη διότι καθολικῶς ἐξήνεγκεν.  3ἐπεὶ δὲ πάθος καὶ συμφορὰν εἴρηκε, προτιμᾷ το θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου, ἀποδιδοὺς τὸ ἧς πρὸς τὸ συμφορά.  4γίνωσκε δὲ ὅτι ὅταν εὑρεθῶσι δύο ὀνόματα, ἀρσενικὸν καὶ θηλυκόν, μάλιστα μὲν τὸ ἀρσενικὸν προτιμᾶται τοῦ θηλυκοῦ, συμβαίνει δὲ ἔστιν ὅτε καὶ τὸ ἀνάπαλιν.  5ὁ αὐτὸς δὲ λόγος ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων.  6ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο πολλάκις γίνεται· κειμένου γὰρ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ καὶ οὐδετέρου ὀνόματος, ἀποδίδοται ἡ σύνταξις πρὸς τὸ οὐδέτερον, ὡς εἰς πρᾶγμα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: Zm (to δεινὸν)      POSITION: continued from previous, adding δὲ, T; precedes sch. 1.05 ἐπειδὴ ἡ in Gu      

APP. CRIT.:      |    1 διαιρουμένη Zb   |    μέν ἐστι] μέν εἰσι Zb   |    3 πάθος] πάθη ZZaZbT   |    συμφορὰν] uncertain whether -ὰν or -ὰς Za; Z perhaps -ὰς corrected to -ὰν   |    4 μὲν om. Zm   |    τοῦ θηλυκοῦ] τὸ θυλικὸν Z   |    5 δὲ om. Zb   

ORTHOGRAPHICA:   1 συμβάντα a.c. Za   |   ὑπαρχόμεναι Zb   |   1 καὶ τοῦ ὧδ’ Zm   |   ἐξήνεγκε Zb   |   4 μάλλιστα Z   |   συμβαίνειν Z   

KEYWORDS:  rhetorical analysis   |    grammar, agreement of gender   |   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.07 (1-3e) (rec exeg) καὶ Ὅμηρός φησι [Hom. Il. 24.48] ‘τλητὸν γὰρ μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν’.  —RbY2ZmGu

POSITION: continued from sch. 1.03 RbY2; marg. Zm      

APP. CRIT.:   φησι om. RbY2   |    θυμὸν om. Rb   |    ἔθεσαν Y2    


Or. 1.08 (1-3f) (rec paraphr) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν καὶ χαλεπὸν πρᾶγμα οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος καὶ ἐκ θεοῦ ἐλθοῦσα ὅπερ οὐχ ὑφισταται ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις.  —Y2


Or. 1.09 (1-3g) (rec paraphr) οὐδὲν ἀπὸ τῶν κακῶν ἐστιν ὅπερ οὐ πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι.  —Y2


Or. 1.10 (1-2) (vet exeg) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1τὸ δεινὸν ὄνομα γενικόν ἐστι, διαιρεῖται δὲ εἰς πάθος καὶ συμφοράν.  2καὶ πάθος μὲν λέγεται τὰ νοσήματα, συμφορὰ δὲ αἱ τοῦ βίου δυστυχίαι καὶ περιπέτειαι.   —VSaY2

LEMMA: V (om. οὐδὲν)      REF. SYMBOL: V      POSITION: V on page before text starts; Sa appends this to sch. 12.01       

APP. CRIT.:   1 ἐστὶ γενικὸν transp. SaY2   |    2 πάθη SaY2   |    τὰ νοσήματα om. Sa   |    συμφοραὶ SaY2    

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.11 (rec exeg) σατυρικὸν τὸ δρᾶμα διὸ ἀρχόμενον ἀπὸ θλίψεως λήγει εἰς χαράν.  —Y2

KEYWORDS:  satyr-play   |   comic ending   


Or. 1.12 (rec exeg) ἐξυπολ() τὸ προοίμιον καὶ ἄγαν ἐπιτήδειον εἰς προοιμίου ?τύπον.  —Y2

APP. CRIT.:   perhaps ἐξ ὑπολήψεως?   


Or. 1.13 (rec gram) Diagram: triangle with ὡς at apex and ὧδε and οὕτως at the lower corners  —Zu

POSITION: after the dramatis personae      

ORTHOGRAPHICA:   ὠς Zu   


Or. 1.14 (rec exeg) Diagram: forking lines, at top καθολικῶς τὸ δεινὸν, below πάθος ἐπὶ σώματος and συμφορὰ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς  —Gu

POSITION: left margin      

ORTHOGRAPHICA:   ὠς Zu   


Or. 1.15 (rec exeg) Diagram: forking lines, at top δεινὸν, left descender labeled πάθος, right descender labeled συμφορὰ, across bottom below both descenders ἢ εἰς ἀνάλυσιν· ἢ εἰς ἀνάστασιν· ἢ εἰς τὸν θάνατον  —GuZu

POSITION: right margin Gu, after argument Zu      

APP. CRIT.:   ἀνάλυσιν] ἀνάστασιν Zu   |    second ἢ om. Zu    

COLLATION NOTES:   Zu’s diagram divided into two parts, with πάθος and συμφορά at base of one fork, a separate fork for first two lowest terms, and third term below with line from συμφορά   |    θάνατον lost to cut margin in Gu   


Or. 1.16 (rec exeg) προλογίζει ἡ ἠλέκτρα.  —Xa

POSITION: s.l.      


Or. 1.17 (rec exeg) πρότασις  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together without punct. following sch. 1.18 and 1.23 Sa   

KEYWORDS:  rhetorical analysis   


Or. 1.18 (rec exeg) ⟨οὐκ ἔστιν οὐδέν δεινὸν⟩: πάντα τὰ πάθη  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together between sch. 1.17 and 1.23 Sa   


Or. 1.19 (rec gloss) ⟨δεινὸν⟩: πρᾶγμα  —R

POSITION: s.l.      


Or. 1.20 (mosch gloss) ⟨δεινὸν⟩: χαλεπὸν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 1.21 (thom gloss) ⟨δεινὸν⟩: κακὸν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.22 (vet exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐν συντόμω εἰπεῖν, ὡς ἡ παροιμία λέγει.  —V

POSITION: s.l.;       


Or. 1.23 (recThom exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ἤγουν ἐν συντόμῳ εἰπεῖν λόγον  —RSaZmZbGuY2

POSITION: s.l.; run together without punct. between sch. 1.18 and 1.17 in Sa      

APP. CRIT.:   ἤγουν] ἀντὶ τοῦ Sa, ὡς Y2,om. R   |    λόγον ZmGu, λόγῳ R, om. SaZbY2    


Or. 1.24 (mosch gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς οὕτως εἰπεῖν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 1.25 (recThom gloss) ⟨ὧδ’⟩: οὕτως  —RZZmTZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Z   |   


Or. 1.26 (thom gloss) ⟨εἰπεῖν ἔπος⟩: ἐστὶν  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.27 (mosch exeg) ⟨ἔπος⟩: λόγον. περισσὸν, ἀττικῶς  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.; T as two separate items      

COLLATION NOTES:   T omits cross on λόγον   


Or. 1.28 (rec artGloss) ⟨ἔπος⟩: τὸ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 2.01 (2-3a) (vet exeg) οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν: 1διὰ τί εἰρηκὼς ἔπος καὶ πάθος πρὸς τὸ θηλυκὸν τὰ ἑξῆς συνέταξε φάσκων ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος;  2φαμὲν οὖν ὅτι προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν καὶ διὰ τοῦτο πρὸς αὐτὸ ἐποίησε τὴν σύνταξιν.   —MCVRb, partial OSa

TRANSLATION:   Why, having said ἔπος and πάθος [neuter nouns], did he (the poet) make the following agree with the feminine in saying “of which [fem.] it would not take upon itself the burden”? We say, then, that the feminine receives preference over the neuter and therefore he made the agreement with it.

LEMMA: thus MR(om. οὐδὲ συμφοράν); ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος C      REF. SYMBOL: MRSa (Sa to line 1)      

APP. CRIT.:   1 διὰ τί εἰρηκὼς] διὰ τί εἴρηκεν O, διήρηκ? R   |    τί] τὸ C   |    πρὸς] πρὸς δὲ O   |    τὰ ἑξῆς om. O, τὸ ἑξῆς C   |    συνέταξας M, συντάξας R   |    φάσκων om. M, φάσκων ... ἄχθος om. O   |    ἂν ἄραιτ’ ἂν M   |    2 οὖν om. VR   |    ὅτι] ὡς O   |    τὸ θηλυκὸν transp. before προτιμᾶται CVRSa, transp. before τοῦ οὐδ. O   |    τὸ θηλυκὸν] τὸ θηλυκὸν γένος M, om. O   |    καὶ διὰ κτλ om. OSa   |    αὐτὸ] ταῦτα R   |   

COLLATION NOTES:   V has something in unreadable in margin; check original [Dind. says V has ἀπορία and λύσις in marg.]; same sch. Ra, but margin cut, only last three words survive; transposed τὸ θηλυκὸν in O scarcely readable, uncertain   

KEYWORDS:  grammar, agreement of gender   


Or. 2.02 (2-3b) (vet exeg) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: εἰς θηλυκὸν δὲ ἐξ οὐδετέρου τὸν λόγον ἀπέδωκεν ἐπειδὴ προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν.  —B

POSITION: contd. from sch. 1.04      

KEYWORDS:  grammar, agreement of gender   


Or. 2.03 (2-3c) (rec exeg) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: ἔπος καὶ πάθος εἰπὼν πρὸς τὴν συμφορὰν συνέταξεν· προτιμᾶται γὰρ τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκόν.  —Y2

APP. CRIT.:   πάθος Mast., πλῆθος Y   |   

KEYWORDS:  grammar, agreement of gender   


Or. 2.04 (mosch exeg) ⟨πάθος⟩: 1πάθος ἐπὶ σώματος τὸ τραῦμα καὶ ἡ πληγή, ἣν ξίφει τις ἐπλήγη ἢ τοιούτῳ τινί, ὃ ἀπὸ μὲν τοῦ ποιοῦντος λέγεται πρᾶγμα καὶ πρᾶξις, ἀπὸ δὲ τοῦ πάσχοντος πάθος, ὥσπερ τὸ λῆμμα ἀπὸ μὲν τοῦ λαμβάνοντος λέγεται λῆμμα, ἀπὸ δὲ τοῦ διδόντος δῶρον.  2ἀπὸ τούτου πάθος καὶ ἐπὶ ψυχῆς ἡ ἧττα, ἣν ἡττήθη τις ὑπὸ ἀδικίας, ἢ ἀκολασίας, ἢ τοιούτου τινός.  3λέγεται πάθος καὶ αὐτὴ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ δειλία καὶ ὅσα τοιαῦτα προσβάλλει ἡμῖν, ὥσπερ λέγεται βέλος καὶ τὸ πεμπόμενον καὶ τὸ τραῦμα τὸ ἀπὸ τῆς βολῆς τοῦ βέλους.  4τούτων δὴ τῶν παθῶν τῶν προσβαλλόντων, ἤγουν τῆς ἀδικίας, τῆς ἀκολασίας, καὶ τῶν τοιούτων, ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται, οὐ καταλύων αὐτά, ἀλλ’ οὐχ ὑπείκων αὐτοῖς.  5τὰ δὲ ἕτερα, ἤγουν αἱ πληγαὶ καὶ αἱ ἧτται αἱ ὑπὸ τούτων, ἀφανίζεται ἰατρευόμενα, ὡς μηδὲ οὐλὴν καὶ ἴχνος τι αὐτῶν καταλείπεσθαι.  6ἐνταῦθα δὲ πάθος λέγει σώματος ἤγουν πληγὴν καὶ κάκωσιν.   —XXaXbTYGr

REF. SYMBOL: T      

APP. CRIT.:   1 (second) μὲν om. Gr   |    2 πάθους Y   |    ὑπὸ] ἀπὸ Y   |    3 πάθη TGr   |    5 αἱ after ἦτται om. Gr, add. s.l.   |    οὐλὴ Y, perhaps T   |    6 ἤγουν] ἢ Y   |   

COLLATION NOTES:   Ta has οὐλη, T unclear, check original   

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.05 (rec exeg) ⟨πάθος⟩: πάθος λέγεται τὸ σωματικὸν νόσημα, οἷον λώβη καὶ ἔτι ὅσα ἀπὸ τοῦ σώματος ἀναδίδονται. συμφορὰ δὲ θεήλατος ἡ ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη λοιμὴ λιμὸς ἐπιδρομὴ ἐθνῶν.  —Y2

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.06 (mosch gloss) πάθος: κάκωσις πληγή  —XXaXbTYGr

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. X   


Or. 2.07 (rec gloss) ⟨πάθος⟩: τὸ ἐκ τοῦ σώματος  —Gu

POSITION: s.l      


Or. 2.08 (vet exeg) οὐδὲ συμφορὰν θεήλατον: 1γράφουσί τινες οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος, ἀγνοοῦντες δέ·  2ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον τὸ οὐκ ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩.   —MBCV

LEMMA: M      REF. SYMBOL: M      POSITION: B intermarg.; C has this after sch. 5.01      

APP. CRIT.:   1 γράφουσί τινες] γρ(άφεται) καὶ B; φύσιν ἔνιοι C, γρ(άφετ)αι in marg. C   |    ἀγνοοῦντες δέ om. B   |    δέ om. V   |    2 γὰρ] δὲ B   |    ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩] suppl. Schw., ἔστι B ἔστι δεινόν M, ἔστιν οὐδὲν δεινόν CV    


Or. 2.09 (rec exeg) ⟨συμφορὰ θεῄλατος⟩: ?ἤγουν + 2-3 wds + ?λιμὸς καὶ ἐπιδρομ???  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   


Or. 2.10 (thom gloss) ⟨ξυμφορὰ⟩: δυστυχία  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 2.11 (rec gloss) ⟨ξυμφορὰ⟩: ὀργὴ. ἡ ἔξωθεν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 2.12 (vet gloss) θεήλατον: θεόθεν ἐπερχομένην  —V

REF. SYMBOL: V      POSITION: on page before text starts      


Or. 2.13 (vet gloss) ⟨θεήλατον⟩: ἀπὸ θεοῦ ἐπερχομένην  —V

POSITION: s.l.      


Or. 2.14 (mosch gloss) θεήλατος: ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ὑπὸ XT   


Or. 2.15 (thom gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἐκ θεοῦ παραγενομένη  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 2.16 (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἀπὸ θεοῦ ἐρχομένη  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 3.01 (rec gloss) ⟨ἧς ⟩: τῆς συμφορᾶς  —ZuY2

POSITION: s.l.      


Or. 3.02 (rec exeg) ⟨ἧς ⟩: προεκρίθη τὸ θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου  —Gu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   θυλικὸν Gu   


Or. 3.03 (vet gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: εὕρη  —V

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   or possibly ἅρη?   


Or. 3.04 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: βαστάσαι  —RSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   βαστάση Sa   


Or. 3.05 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: βαστάζει  —Zb1

POSITION: s.l.      


Or. 3.06 (moschThom gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: λάβοι  —XXaXbTYGrZZa

POSITION: s.l.      


Or. 3.07 (thom gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: λάβη ὑπομείνη  —ZmZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὑπομ. λάβη transp. Zu   


Or. 3.08 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: ἀπενέγκοιτο  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 3.09 (tri metr) ⟨ἄραιτ’⟩: long mark over first α  —T


Or. 3.10 (vet gloss) ⟨ἄχθος⟩: βάρος  —VGu

POSITION: s.l.      


Or. 3.11 (mosch exeg) ⟨ἄχθος⟩: ἄχθος ἐπὶ σώματος, ἄχος ἐπὶ ψυχῆς  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 3.12 (rec artGloss) ⟨ἄχθος⟩: τὸ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 3.13 (vet gloss) ⟨ἀνθρώπου φύσις⟩: ἤτοι ἡ ἀνθρώπου φύσις  —V

POSITION: s.l.      


Or. 4.01 (4-10) (rec exeg) θέλουσα ἡ Ἠλέκτρα ἵνα παραστήσῃ τὸν γνωματευτικόν λόγον ὅνπερ εἶπεν ἄρχεται ἀπὸ τοῦ μείζονος κεφαλαίου ἤγουν ἀπὸ τοῦ Ταντάλου. λέγουσα ‘ὁ γὰρ μακάριος’ Τάνταλος εἶτα διὰ μέσου ‘καὶ οὐκ ὀνειδίζω τὰς τύχας’· οὐ γὰρ ὀνειδίζουσα τὸν Τάνταλον ἡ Ἠλέκτρα διηγεῖται τὰ περὶ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα παραστήσῃ τὸν λόγον ὃν εἶπεν ἀληθῆ, φέρει τὴν τοῦ Ταντάλου διήγησιν, λέγουσα ὅτι οὗτος ὁ Τάνταλος ἔχων παρὰ τῶν θεῶν ἀξίωμα κοινὸν τραπέζης, ἤτοι συνδιαιτώμενος μετὰ τῶν θεῶν συναναστρεφόμενος καὶ τὰ ἑαυτῶν γινώσκων μυστήρια, οὐκ ἐφύλαττε ταῦτα, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν γῆν κατερχόμενος ἔλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τῶν θεῶν βούλησιν, ὅτι τάδε ποιῆσαι βούλεται ὁ Ζεὺς. ἔσχε τοίνυν ἐκεῖνος ὁ Τάνταλος γλῶσσαν ἀκόλαστον. οὐκ ἐφύλαττε τὰ τῶν θεῶν μυστήρια.  —Y2


Or. 4.02 (vet exeg) ὁ γὰρ μακάριος: μακάριον γὰρ αὐτὸν καλῶ καὶ οὐ δυστυχῆ, ἵνα μὴ ὀνειδίσω αὐτῷ.  —MBCVRb

REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   γὰρ om. BV   |    καλῶ] καλῶ φησιν V   |    μὴ om. Rb   |    αὐτῷ M, αὐτόν others   


Or. 4.03 (vet exeg) ἄλλως: 1ὁ ποτὲ μακάριος. οὐ γὰρ ὀνειδίσουσά φησιν, ἀλλὰ βουλομένη παραστῆσαι ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι.  2καὶ Ὅμηρος [Il. 24.49]· ‘τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισι’.   —MBCV

LEMMA: MV in line, B in margin      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 ὀνειδίζουσα BCV   |    οἱ om. MC    |    2 καὶ] ὡς BC, ὡς καὶ V   |    ὅμηρος φησὶ V   |    θέασαν ἀνθρώποισιν C   


Or. 4.04 (vet exeg) 〈ἐκ τοῦ〉 ταντάλου παραστῆσαι θέλει ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται ἄνθρωποι.  —O

LEMMA: no lemma, or lost in cut margin      

APP. CRIT.:   ἐκ τοῦ suppl. Mast.; first words of sch. lost in cut margin   |   


Or. 4.05 (rec exeg) οὐκ εἰρωνικῶς λέγων· νῦν οὐκ ἔστι· ⟨λείπει⟩ γὰρ τὸ ποτε.  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   punctuation and λείπει suppl. Mast. (cf. sch. 4.09, 4.10)   |    γὰρ ωποτε Sa   |   


Or. 4.06 (rec exeg) οὕτως δὲ διηγούμεθα καὶ ἡμεῖς τὰ περὶ τοῦ ἀδὰμ καὶ τῶν ἄλλων, οὐχ ὡς ὀνειδίζοντες ἐκείνους ἀλλ’ ἵνα παραστήσωμεν τὸν λόγον ἡμῶν ἀληθῆ.  —Y2


Or. 4.07 (mosch exeg) ὁ γὰρ μακάριος: 1ἐπαινεῖταί τις ἐφ’ οἷς ποιεῖ καλοῖς καὶ ψέγεται ἐφ’ οἷς ποιεῖ κακοῖς· μακαρίζεται δὲ ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  2ἀφ’ οὗ μακάριος ὁ μακαρισμοῦ ἄξιος ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  3καὶ μακάριον τέλος οὗ ὁ τυχὼν μακαρίζεται.  4καὶ μακάριον ἔργον ἐφ’ ᾧ ὁ ἐργασάμενος μακαρίζεται.  5ἐνταῦθα δὲ τὸ μακάριος κατ’ εὐφημισμὸν λέγεται· οὐ γὰρ ἀπέλαυσεν ὁ Τάνταλος καλῶν ἵνα διὰ ταῦτα μακαρίζηται, ἀλλὰ κακώσεων μᾶλλον καὶ κολάσεων.   —XXaXbTYGr

POSITION: between lemma and content T has placed sch. 4.15      

APP. CRIT.:   4 ἐργαζόμενος X    |       |    5 καλῶν transp. before ἀπέλαυσεν XT    

ORTHOGRAPHICA:   5 εὐφημησμὸν XXb   |   


Or. 4.08 (rec exeg) κατ’ εὐφημισμόν  —Y

POSITION: marg.      


Or. 4.09 (vet exeg) ⟨μακάριος⟩: λ(είπει) ποτὲ  —O

POSITION: s.l.      


Or. 4.10 (vet exeg) ⟨μακάριος⟩: ὁ ποτε μακάριος  —V

POSITION: s.l.      


Or. 4.11 (thom exeg) ⟨μακάριος⟩: εὐδαίμων διὰ τὴν τῶν θεῶν συνήθειαν  —ZZaTZbGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 4.12 (rec exeg) ⟨μακάριος⟩: ποτὲ ὑπάρχων  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 4.13 (vet exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: οὐκ ὀνειδίζω τύχας ἡ Ἠλέκτρα προσέθετο, ἵνα δείξῃ ὅτι οὐχὶ ὀνείδη τῷ πάππῳ προφέρουσα ταῦτα λέγει, ἀλλ’ ἵνα τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ἐκ τῆς ἐνδοξότητος τούτου ἀποδείξῃ τὸ εὐτελὲς καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος πάθεσι καὶ συμφοραῖς ὑπόκειται.  —V

POSITION: on page before text starts      


Or. 4.14 (vet exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: αὐτὸν καλοῦσα αὐτ(ὰς) δυστυχεῖς ἢ κακὰς  —O

POSITION: s.l.      


Or. 4.15 (mosch exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: 1καὶ οὐ λέγω ἄθλιος καὶ ταλάντατος εἰς ὀνειδισμὸν προφέρουσα τὰς τύχας·  2ἀπὸ γὰρ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ ἄθλιος μᾶλλον ἦν καὶ ταλάντατος.   —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except XT; T inserts this sch. between lemma and content of sch. 4.07      

APP. CRIT.:   1 καὶ (after ἄθλιος) om. T   |    1-2 ταλάντατος] τάνταλος (both places) X   |    2 ἄθλιος om. XaY    

COLLATION NOTES:   omission obscure in margin in T, clear in Ta; check original   


Or. 4.16 (rec exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: προδιόρθωσις  —ZmGu

POSITION: s.l. Zm, between columns in Gu      


Or. 4.17 (vet gloss) ⟨τύχας⟩: τὰς δυστυχίας  —VZu

POSITION: s.l.      


Or. 4.18 (thom gloss) ⟨τύχας⟩: τὰς δυστυχίας αὐτοῦ  —ZZaZmTZb

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 4.19 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: τὴν εὐτεκνίαν αὐτοῦ  —R

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   εὐτεκνείαν R   


Or. 5.01 (vet exeg) Διὸς πεφυκώς: 1Τμώλου καὶ Πλουτοῦς υἱὸς ὁ Τάνταλος, Ταντάλου δὲ καὶ Εὐρυανάσσης Πέλοψ, Βροτέας, Νιόβη.  2Πέλοπος δὲ καὶ Ἱπποδαμείας Ἀτρεὺς, Θυέστης, Δίας, Κυνόσουρος, Κόρινθος, Ἵππαλκμος, Ἵππασος, Κλεωνὸς, Ἀργεῖος, Ἀλκάθους, Ἕλειος, Πιτθεὺς, Τροιζὴν, Νικίππη, Λυσιδίκη καὶ ἔκ τινος Ἀξιόχης νόθος Χρύσιππος.  3τούτῳ φθονοῦντες οἱ Πελοπίδαι ὡς προκρινομένῳ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀναπείθουσιν ἅμα τῇ μητρὶ τοὺς πρεσβυτάτους Ἀτρέα καὶ Θυέστην ἀνελεῖν τὸν παῖδα.  4οἱ δὲ ἀποκτείναντες εἰς φρέαρ ἐνέβαλον.  5ὁ δὲ Πέλοψ ὑπόπτους ἔχων τοὺς παῖδας ἐκβάλλει ἐκ τῆς πατρίδος ἐπαρασάμενος.  6τούτων ἄλλοι μὲν ἄλλῃ ᾤκησαν, Ἀτρεὺς δὲ καὶ Θυέστης ἐν τῇ Τριφυλίᾳ κατῴκησαν ἐν Μακέστῳ.  7καὶ Ἀτρεὺς μὲν Κλεόλαν τὴν Δίαντος ἀγαγόμενος ἔσχε Πλεισθένη τὸ σῶμα ἀσθενῆ, ὃς Ἐριφύλην γήμας ἔσχεν Ἀγαμέμνονα καὶ Μενέλαον καὶ Ἀναξιβίαν.  8νέος δὲ τελευτῶν ὁ Πλεισθένης καταλείπει τῷ πατρὶ τοὺς παῖδας.  9Θυέστης δὲ λαβὼν Λαοδάμειαν ἔσχεν Ὀρχομενὸν, Ἀγλαὸν, Καλαόν.  10τῶν δὲ Ἡρακλειδῶν κατασχόντων Πελοπόννησον ἔχρησεν ὁ θεὸς αὐτοὺς μὲν ἀποστῆναι Λακεδαίμονος, τοὺς δὲ Πελοπίδας βασιλεῦσαι.   —MBCVRaRb

REF. SYMBOL: MBVRaRb      POSITION: follows sch. 5.13 in BC, follows sch. 5.14 in V      

APP. CRIT.:   1 υἱὸς transp.before τμώλου Ra   |    ταντάλου ... νιόβη om. C   |    ἀνυάσσης Rb   |    βροντέας Tzetzes (but βροτέας Paus. 2.22.3, 3.22.4)   |    2 διακυνόσουρος M   |    κόρινθος Tzetzes and Et. Magnum 529,48; κορίνθιος all   |    ἵππαλκμος Tzetzes, sch. Pind. Ol. 1.144d-e; ἱπάλακμος Ra, ἵππαλμος others   |    κλεωνὸς Tzetzes, κλέωνος CRa, κλέων MBVRb   |    ἀλκάθους] ἀλήσθους C, ἀρκοθεύς Ra   |    ἕλειος] Dind. (cf. sch. Il. 19.116b2 Erbse, Suda ε 824), ἔλειος M, ἑλεῖος Rb (Mant.Prov.), ἐλεῖος CRa,αἴλιος B, ἐλεῖος αἴλιος V   |    ἀξιοχῆς Ra, ἀξιώθης Rb   |    3 τούτῳ] τοῦτον RaRb   |    φθονήσαντες BV   |    οἱ λοιπ(οὶ) πελ. RaRb   |    προκεκριμένω RaRb   |    τῇ μητρὶ τοὺς] τῆς μητρὸς τῆς s.l. Ra, τῆς above τοὺς Rb   |    πρεσβυτέρους V   |    4 ἀνέβαλον RaRb   |    5 ἐκ om. BVRa   |    ἐπαρώμενος Rb   |    6 τούτων] τούτους RaRb, with punct. after this word, not before   |    ἄλλοι] ἄλλο Rb   |    μὲν οὖν RaRb   |    after θυέστης add. ἐλθόντες RaRb   |    τριφυλ- Ra, τρεφυλ- B, τρυφιλ- V, τρυφηλ- Rb, τρυφυλ- C, τοιφιλ- M   |    κατῴκησαν om. M, ὤκησαν VRaRb   |    μακέστοις (or ους?) M, perhaps μοκεστῶ Ra   |    7 κλαιόναν Rb   |    δίαντος] τοῦ δίαντος C, δίακτος M   |    ἔσχεν υἱὸν V   |    -σθένην VCRb   |    τῶ σώματι M, καὶ σῶμα Rb   |    ἐριφύλη M, ἐριφύην Rb   |    9 λαβὼν] λιπὼν Ra   |    λαοδάμειαν RaRbMn (and Mant. Prov.), -δάμην BCV, -δάμ M   |    ἐρχόμενον Rb   |    ἀγλαὸν Tzetzes, ἀγαυὴν MBV, ἀγανήν CRb, om. Ra   |    καλαόν] Schw. (cf. Pausan. 7.17.9, sch. Soph. OC 1320 de Marco), κάλλαιον BV, κάλλεον MC, κάλλεων Rb, om. Ra   |    10 τὴν πελοπ. Ra, τὸν πελοπ. Rb)   |    μὲν οὖν Rb   |    (second) δὲ om. Rb   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 εὐρυανάσης C   |    3 νικίπη RaRb   |    4 ἐνέβαλλον V   |    5 ἐκβάλει VRa   |    7 πλησθένην CRb   |    8 πλησθένης CR   |    10 πελοπόνvησον B, πελοπόvησον others   |    ἀποσθῆναι Ra   

COMMENT:   Cf. Tzetzes, Exeg. in Il. pp. 68f. (source of readings referred to in app. above); Mantissa proverbiorum 2.94 Leutsch; also Tzetzes, Chil. 5.444 (Plouto) and 4.419 (Euryanassa), Chil. 1.4.418-427 (killing Chrysippus, exile and settlement in Triphylia)


Or. 5.02 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: νόησον μοι τὸν Δία ἀρχὴν εἶναι τῶν Τανταλιδῶν καὶ ἀπ’ αὐτοῦ κατάγεσθαι Τάνταλον, ἀπὸ Ταντάλου Πέλοπα, ἀπὸ Πέλοπος Ἀτρέα, ἀπὸ Ἀτρέως Ἀγαμέμνονα, ἀφ’ οὗ ὁ Ὁρέστης.  —Sa

REF. SYMBOL: Sa      


Or. 5.03 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: ⟨Ζ⟩εὺς Τάνταλος Πέλοψ, οὗ Ἀτρεὺς καὶ Θυέστης. ἐκ τοῦ Ἀτρέως Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος. ἐκ τοῦ Θυέστου Ἀγλαὸς Ὀρχομενὸς Καλαός. ἐκ τοῦ Ἀγαμέμνονος Ἠλέκτρα Χρυσόθεμις Ἰφιγένεια Ὀρέστης. ἐκ τοῦ Μενελάου μόνη ἡ Ἑρμιόνη.  —Gu

APP. CRIT.:   enlarged initial for ζεὺς not added   |    κάλαός with two accents Gu   


Or. 5.04 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: ζεύς to τάνταλος to πέλοψ to ἀτρεύς to fork for ἀγαμέμνων and μενέλεως  —Zm

POSITION: located after sch. 12.18      


Or. 5.05 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: ζεύς to τάνταλος to πέλοψ, fork to ἀτρεύς and θυέστης; ἀτρεύς has fork to ἀγαμέμνων and μενέλεως, and from ἀγαμ. lines to χρυσόθεμις, ἰφιγένεια, ἠλέκτρα, ὀρέστης; under μεν., ἑλένη, line to ἑρμιόνη  —GuTa2

POSITION: in blank space after dramatis personae Zu, fol. 45r; beside lines 1-3 Ta2      

APP. CRIT.:   Zu breaks diagram into separate pieces; also has ἀγαμ. on right instead of left of fork and adds κλυταιμνήστρα beside ἀγαμ.    |    ἐλένη and ἑρμιόνη om. Ta   


Or. 5.06 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: τμώλος over πλουτώ, line to τάνταλος over εὐρυάνασση, line to πέλοψ over ἱπποδάμεια, line to branches to ἀτρεύς θυέστης, under ἀτρεύς ?κλύλονα?, line to πλησθένης over ἐριφύλη, line branching to ἀγαμέμνων μενέλαος  —Rb

POSITION: in margin of sch. written by Rb on fol. 87v, same hand, different ink      


Or. 5.07 (rec gloss) ⟨διὸς ⟩: υἱὸς  —RSa

POSITION: s.l.      


Or. 5.08 (mosch gloss) ⟨διὸς ⟩: ἀπὸ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῦ add. T   


Or. 5.09 (rec gloss) ⟨διὸς ⟩: ἐκ τοῦ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 5.10 (vetThom gloss) ⟨πεφυκὼς ⟩: γεννηθεὶς  —VSaZZaZmTZbGuZu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   γενηθεὶς Zu   


Or. 5.11 (rec gloss) ⟨πεφυκὼς ⟩: ὤν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 5.12 (tri metr) ⟨πεφυκὼς ⟩: long mark over υ  —T


Or. 5.13 (vet exeg) ὡς λέγουσι: καλῶς τὸ ὡς λέγουσι· οὐ γὰρ πείθομαι τὸν Δία τοὺς ἰδίους παῖδας οὕτως αἰκίζεσθαι.  —MBOCVaVbRaRbSaaSab

LEMMA: MC, ὡς μὲν λέγουσιν Vb, ὡς λέγ. καλῶς Rb      REF. SYMBOL: MRaRbSa      POSITION: cont. from sch. 4.03 B, add. δὲ; placed after sch. 4.03 C; cont. from next sch. Va, add. δὲ; Vb is a repetition at end of sch. block on this fol.; both versions in Sa follow sch. 15.01       

APP. CRIT.:   καλῶς εἶπε Saa [O]   |    λέγουσι προσέθηκεν BVa; λέγων Saa [O]   |    πειθομαι φησὶν Va, πειθητικὸν ὡς Saa    |    τόν δία τοὺς] ὡς δίαν οὺς Saa, τὸν δία διὰ τοὺς Sab   |    ἰδίους] οἰκείους VaSaa   |    οὕτως om. Saa   |    αἰκίζεσθαι] αἰωνίζεσθαι Sab    |   

ORTHOGRAPHICA:   λέγουσιν MRbSab   


Or. 5.14 (vet exeg) ἄλλως: τὸ ὡς λέγουσι οὐκ ἐνδοιάζουσά φησιν εἰ παῖς ἦν τοῦ Διὸς ὁ Τάνταλος, ἀλλ’ ὀνειδίζουσα τῷ δαίμονι ὅτι τοὺς ἰδίους ἐκγόνους τοσοῦτον ἐν ταῖς δυσδαιμονίαις παρορᾷ.  —MBCVaVbRaRbSa

LEMMA: MΒ(in marg.)VaVb, ἀλλὰ CRaRbSa       POSITION: precedes prev. sch. in Va; Vb is a repetition at end of sch. block on this fol.       

APP. CRIT.:   τὸ ὡς λέγουσι om. M; after this Va has προσέθηκεν οὐ γὰρ πείθομαι, but phrase deleted with dots   |    λέγουσι] λαβοῦσα RaRb   |    ὅτι εἰ Sa   |    παῖς ἦν] παῖς εἴη Rb, πως εἴη Vb, ὅτι οὐκ ἔστι Ra, παῖς ἐστὶ Sa   |    ὅτι] παρόσον VbRb   |    δυσειδαιμονίαις C, δυσμενίαις RbSa   |   

ORTHOGRAPHICA:   λέγουσιν BSa   |    ενδυάζουσα M, ἐνδιάζουσα Vb   |    ἐγγόνους Rb   

COLLATION NOTES:   παρόσον Vb reported by Schw., illegible in image: check original   |   


Or. 5.15 (rec gloss) ⟨ὡς λέγουσι⟩: ὡς ἱστοροῦσιν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 5.16 (vet gloss) ⟨τάνταλος⟩: ὁ πάππους? ταύτης  —V

POSITION: s.l.      


Or. 5.17 (rec gloss) ⟨τάνταλος⟩: illegible gloss  —Z

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   


Or. 6.01 (rec exeg) ἐκ τούτου καὶ παροιμία Ταντάλου φόβον φοβοῦμαι, ἔτι τε πρὸς τὴν ἑτέραν ἱστορίαν, Ταντάλου δίψαν διψῶ, Ταντάλου κῆπον τρυγῶμαι  —ZmGu

POSITION: marg. Zm      

APP. CRIT.:   ταντ. κ. τρυγῶμαι om. Gu   

COMMENT:   Cf. Apostolius, 16.1 Leutsch, Ταντάλου κῆπον τρυγᾷς: ἐπὶ τῶν μάταια ποιούντων; [Plato], Axiochus 371e Ταντάλου δίψος; sch. rec. Pind. Ol. 1.91 Abel καὶ μαρτυρεῖ ἡ παροιμία· Ταντάλου δίψα. The other expression is not found in TLG.


Or. 6.02 (mosch paraphr) κορυφῆς ὑπερτέλλοντα: τὸν ὑπεράνω τῆς κoρυφῆς δεδοικὼς πέτρον  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   δεδιὼς Gr   


Or. 6.03 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: αὐτοῦ ἤτοι τοῦ ταντάλου  —R

POSITION: s.l.      


Or. 6.04 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: αὐτοῦ  —ZmGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.05 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: ὑπὲρ ἄνω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 6.07 (vet gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερκείμενον  —MCOR

POSITION: s.l.      


Or. 6.08 (vet gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπὲρ ἄνω τῆς κε(φαλῆς) κείμενον  —V

POSITION: s.l.      


Or. 6.09 (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερέχοντα  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 6.10 (thom gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερκρεμάμενον  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   -κρεμμ- ZZa   


Or. 6.11 (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ἀναφαινόμενον  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 6.12 (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: κείμενον  —YZu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   not certain which hand in Y: check original   


Or. 6.13 (vetThom gloss) ⟨δειμαίνων⟩: φοβούμενος  —VRZZaTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.14 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὸν λίθον  —RY2

POSITION: s.l.      


Or. 6.15 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὴν πέτραν  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 6.16 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὴν μεγάλην πέτραν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 6.17 (vet exeg) ⟨πέτρον⟩: ἀρσεν(ικῶς) εἴρηται  —V

POSITION: s.l.      


Or. 6.18 (thom artGloss) ⟨πέτρον⟩: τὸν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.19 (rec exeg) ⟨πέτρον⟩: ἰωνικὸν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 7.01 (vet exeg) ἀέρι ποτᾶται: 1ἐπεὶ διὰ γλωσσαλγίας ἥμαρτεν ὁ Τάνταλος, σιωπῇ αὐτὸν κολάζει ὁ Ζεύς.  2οὔτε γὰρ ἐν οὐρανῷ αὐτὸν τιμωρεῖται, ἵνα μὴ συνδιαλέγηται θεοῖς ἢ λαλούντων ἀκούῃ,  3οὔτε ἐπὶ γῆς, ὅπως μὴ ἐξείποι τοῖς ἀνθρώποις ἅτινα εἶδεν ἐν οὐρανῷ,  4οὔτε καθ’ Ἅιδου, ὡς μὴ καὶ ἄλλους ὁρῶν κολαζομένους ἁμαρτωλοὺς παραμυθοῖτο,  5ἀλλ’ ἐν ἀέρι μετέωρον, ὅπως μηδενὶ προσφθεγγόμενος μᾶλλον ἀνιῷτο.   —MBOCVRaRbSaY2

LEMMA: MBCVRaRb      REF. SYMBOL: BVRb       POSITION: follows sch. 5.01 in BV, follows sch. 2.08 in C, follows sch. 10.09 in RaY2, in top margin of first page of text in O, cont. from sch. 5.13 in Sa      

APP. CRIT.:   1-2 ἥμαρτεν ... ἀκούῃ lost to cut margin in O   |    1 ὁ ζεύς] ὁ θεός B, om.VRa   |    2 αὐτὸν ἐν οὐρ. transp. Y2   |    ἐν τῶ οὐρ. RaRb   |    αὐτὸν] αὐτὸς Sa   |    post τιμωρεῖται add. οὔτε ἐν τῇ γῇ οὔτε καθ’ ἅδου, ἐν μὲν τῶ οὐρανῷ Y2   |    συνδιαλέγεται a.c. M, corr. s.l.   |    θεοῖς] πάλιν θεοῖς V, τοῖς θεοῖς Sa   |    ἀκούῃ] τούτων ἀκούη V, θεῶν ἀκούει Y2, ἀκούειν RbSa, ἀκούοι M   |    3 οὔτε ἐπὶ γῆς] οὔτε ἐν τῆ γῆ RaRb, ἐν δὲ τῆ γῇ Y2   |    ὅπως] ἵνα VY2   |    ἐξείπη VRaRbSa Y2 [O uncertain]   |    ἅτινα] ἅπερ Rb, perhaps Ra   |    εἶδεν ἐν οὐρανῷ] ἀκούει changed to ἀκούῃ Y2   |    ἐν τῶ οὐρ. RaRbSa   |    4 οὔτε καθ’] μήτε καθ’ Y2   |    καθ’] ἐν VRaRb   |    ὡς] ἵνα BCVOSa   |    μὴ καὶ om. O   |    ἁμαρτωλοὺς om. SaY2, transp. before κολαζομένους RaRb   |    παραμυθεῖται Sa   |    5 ἀλλ’ ἐν κτλ] ὑπεράνω δὲ τῆς κεφαλῆς τούτου ἐκρέμασαν καὶ λίθον ἵνα εἰ πολλάκις μέλλ() ?ἀνατενίσαι? ἐπάνωθεν, φοβούμενος τὸν λίθον μήποτε κάτωθεν πάντοτε καὶ οὔ?τινι? διαλέγηται Y2   |    μετέωρον om. Sa   |    μηδενὶ προσφθεγγόμενος] μηδένα βλέπων RaRb   |    φθεγγόμενος BCV   |    ἀνιοῖτο M [O uncertain]   

COLLATION NOTES:   2 ἀκούοι M rep. by Schw., but unclear on film, could be ἀκούηι: check original   |   5 Y unclear: check original   


Or. 7.02 (thom exeg) ⟨ἀέρι ποτᾶται⟩: 1τινὲς μέν φασιν, ὧν ἐστι καὶ Εὐριπίδης, ἐν ἀέρι τὸν Τάνταλον κρέμασθαι κἀνταῦθα τὴν δίκην ὑπέχειν ὧν ἐξήμαρτεν ἐξειπὼν τοῖς βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν ἀπόρρητα (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ‘ἀκόλαστον ἔσχε γλῶτταν’) καὶ τῆς ἀμβροσίας μεταδούς.  2ἕτεροι δὲ λέγουσιν ἐν ᾍδου τοῦτον κολάζεσθαι, ἱστάμενον μέσον ὕδατος ἄχρι τοῦ πώγωνος καὶ διψῶντα.  3ἡνίκα δὲ ἐπιχειρήσῃ πιεῖν, ἀθρόον τό τε ὕδωρ ἀφίσταται καὶ ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ πέτρος κάτεισιν, ὡς δῆθεν τοῦτον πατάξων.  4οὐ μόνον δὲ οὗτος ἐν ᾍδου κολάζεται, ἀλλὰ καὶ Σίσυφος καὶ Τιτυὸς καὶ Ἰξίων καὶ αἱ Δαναοῦ παῖδες.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZm, perhaps Zb      

APP. CRIT.:   1 καὶ ἐξειπὼν Zb   |    τῶν om. Za   |    τὴν γλῶτταν T, γλῶττα Z   |    2 μέχρι Zb   |    3 πέτρος] πρότερος Zm   |    τοῦτον πατάξων] πατ. αὐτὸν Gu   |    4 τιτυὸς] πιτιὸς Gu   |    αἱ om. Zb   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 κρέμεσθαι Z   |    1 γλῶσσαν Gu   |    3 ἐπιχειρήσει ZmZbGu   |    4 ἰξὼν Zb   

COLLATION NOTES:   2 perhaps ἄδου T, but might be rough breathing (Ta has rough, also adds subscript here and in 4: check original   


Or. 7.03 (mosch gloss) ⟨ἀέρι⟩: κατὰ τὸν ἀέρα  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 7.04 (thom gloss) ⟨ἀέρι⟩: ἐν  —ZaZb

POSITION: s.l.      


Or. 7.05 (vet gloss) ⟨ποτᾶται⟩: μετεωρίζει  —V

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Possibly a mistake for μετεωρίζεται (sch. 7.07), but there are a few intransitive or absolute uses of μετεωρίζω in LSJ and note the use of the active beside other intransitive glosses in Hesych. α 2855 †ἀλεκταίνει· ἰσχύει. γαυριᾷ. μετεωρίζει; sch. Thuc. 2.37.2 Hude ἐπειδή ποτε οἱ Λακεδαιμόνιοι, Ἀλκαμένη ἐν προαστείῳ θεασάμενοι μετεωρίζοντα, κακῶς ἐχρήσαντο; sch. Plat. Laws 672e Greene ἀκταίνειν· γαυριᾶν, ἀτάκτως πηδᾶν, ἢ μετεωρίζειν, ἢ ὁρμᾶν, ἢ ἐξᾴττειν.


Or. 7.06 (vet gloss) ⟨ποτᾶται⟩: πέτεται  —VR

POSITION: s.l.      


Or. 7.07 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: μετεωρίζεται  —SaY2Gu

POSITION: s.l.      


Or. 7.08 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: ἐξήπλωται  —Gu

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The gloss is common with verbs meaning ‘spread’, including (ἐκ)τείνω, (ἐκ)τανύω, πετάννυμι: cf. ps.-Zonaras, Lexicon Ἐξεταννύσθη. ἐξετάθη. ἐξηπλώθη; sch. rec. Aesch. pers. 667, sch. Arist. Nub. 212b, sch. D Hom. Il. 17.371 Πέπτατο. Ἐξήπλωτο ἡ λαμπηδών; Eustathius in Odyss. I.237, 37 (on Od. 6.45) Τὸ δὲ πέπταται ἀντὶ τοῦ ἐξήπλωται, ἀπὸ μικροπρεποῦς λέξεως εἰς μέγα πρᾶγμα τέτραπται. κυρίως γὰρ ἐπὶ πτηνῶν ἡ λέξις. ἐνταῦθα δὲ ἁπλῶς τὸ χύμα τῆς ἄνω αἰθρίας δηλοῖ. Confusion of some forms of πετάννυμι and πέτομαι is here apparently extended by the glossator to ποτάομαι.


Or. 7.09 (mosch gloss) ⟨ποτᾶται⟩: κρέμαται  —XXaXbTYGrZu

POSITION: s.l.      


Or. 7.10 (thom gloss) ⟨ποτᾶται⟩: φέρεται ὥσπερ πτηνός  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πτηνὸν Zb   


Or. 7.11 (rec gram) ⟨ποτᾶται⟩:  1διὰ τί γρ(άφεται) στρωφάω στρωφῶ καὶ νωμῶ καὶ τρωπῶ μέγα, ποτάω δὲ καὶ? πετῶ μικρόν;  2φαμὲν γοῦν ὅσα ῥήματα βαρύτονα δισύλλαβα εὑρίσκεται ἀναλυόμενα εἰς δευτέραν συζυγίαν τῶν περισπωμένων, ἔχουσι δὲ καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα, γράφεται διὰ τοῦ ω μεγάλου, οἷον ἀπὸ τοῦ στρέφω βαρυτόνου ῥήματος λέγεται δευτέρᾳ συζυγίᾳ τὸ στρωφάω στρωφῶ, καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα ἡ στροφή.  3ἀπὸ τοῦ πέπω πωπάω πωπῶ.  4τὸ δὲ πέτω ἀναλύσαιμεν εἰς δευτέραν συζυγίαν τὸ ποτάω ποτῶ.  5οὐκ ἔχει δὲ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα.  6πότος μὲν ἐστὶν ἀλλὰ τὸ συμπόσιον λέγεται, οὐ μὴν δὲ τὸ πότασμα, καὶ διὰ τοῦτο γράφεται μικρόν.   —Y2

POSITION: placed between sch. 14.03 and sch. 17.05 in block written by Y 2 at top of fol. 105r      

APP. CRIT.:   2 σύλλαβα in lin., δι add. s.l.   

COMMENT:   Eustathius and others mention patterns like στρέφω, στρωφάω, and Et. Gud. s.v. πωλῶ notes that πέτω, ποτάω is an exception. But I find no parallel for this exact explanation, although Choerob. Gram.Gr. 4:1.240, 25-37 illustrates this type of argument for an exception.


Or. 7.12 (vetThom gloss) ⟨τίνει⟩: ἀνταποδίδωσι  —VRZZaZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 7.13 (recMosch gloss) ⟨τίνει⟩: δίδωσι  —SaXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 7.14 (vet gloss) ⟨δίκην⟩: τιμωρίαν  —VRZuGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. R   


Or. 7.15 (mosch artGloss) ⟨δίκην⟩: τὴν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 8.01 (thom gloss) ⟨ὡς⟩: καθὰ  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 8.02 (vet exeg) ⟨μὲν⟩: οὐκ ἀπέδωκε τῷ μέν τὸν δέ.  —MC

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ μὲν τὸ δέ C   

ORTHOGRAPHICA:   -δωκεν M   


Or. 8.03 (mosch gloss) ⟨μὲν⟩: μὴν  —XXaXbYGr

POSITION: s.l.      


Or. 8.04 (rec gloss) ⟨λέγουσι⟩: ὡς ἱστοροῦσιν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 8.05 (rec gloss) ⟨ὅτι⟩: διότι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 8.06 (rec gloss) ⟨ὤν⟩: ὁ τάνταλος  —R

POSITION: s.l.      


Or. 9.01 (rec gloss) ⟨κοινὰ τραπέζης⟩: μετέσχεν  —Sa

LEMMA: thus in the text of Sa      

APP. CRIT.:   μετέσχον Sa, corr. Mast.   

COMMENT:   Perhaps this attempts to explain the erroneous text, or just the gen. τραπέζης and the dative θεοῖς in 8. But another possibility is that μετέσχον is an error for μετέχων, with the gloss misplaced and originally intended for ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον.


Or. 9.02 (rec gloss) ⟨κοινῆς⟩: τοῖς θεοῖς  —R

POSITION: s.l.      


Or. 9.03 (rec gloss) ⟨κοινῆς⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 9.04 (vet exeg) ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον: παρὰ τὸ ‘δαιτὸς ἐίσης’ [Hom. Il. 1.468, etc.].  —M

REF. SYMBOL: M      


Or. 9.05 (mosch exeg) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον⟩: 1κοινῆς τραπέζης ἀξιούμενος ὤφειλεν εἰπεῖν.  2ἐπεὶ δὲ ἡ κοινὴ τράπεζα τὴν αὐτὴν τιμὴν τοῖς μεταλαμβάνουσιν αὐτῆς δίδωσιν, λέγει ‘ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον’.   —XXaXbTYGr

POSITION: X block, T marg., others s.l.      

APP. CRIT.:   2 αὐτῆς] αὐτῆ Y   |    ἀξίωμ’] ἀξίως μ’ XXa   |    ἔχει X   

ORTHOGRAPHICA:   2 δίδωσι YGr   |    ἶσον Χ   


Or. 9.06 (mosch gloss) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων⟩: ἀξιούμενος  —XXbT

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   


Or. 9.07 (recThom gloss) ⟨ἀξίωμ’⟩: τιμὴν  —RZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 9.08 (thom gloss) ⟨ἴσον⟩: ὅμοιον  —ZZaZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 9.09 (rec metr) ⟨ἴσον⟩: ὅρα ἐνταῦθα ὅπως χρῆται ὁ ποιητὴς τὸ ἴσον τὸ ι̅ ὡς βραχύ· οὐ γάρ ποτ’ ἐν τέλει στίχου ποὺς εὑρίσκεται συγκείμενος ἐκ μακροῦ καὶ βραχέος, ἀλλὰ τοὐναντίον.  —Gu


Or. 10.01 (vet exeg) ἀκόλαστον: 1ἐπὶ ἀκολάστῳ τινὶ λόγῳ φασὶν αὐτὸν κολάζεσθαι.  2εἰ γὰρ μετέδωκε τῆς ἀμβροσίας κατὰ τὸν Πίνδαρον [Ol. 1.60-63 sq.] τοῖς βροτοῖς, μᾶλλον ἂν τῆς φιλανθρωπίας παρὰ θεῶν ἐθαυμάζετο.   —MBCV

TRANSLATION:   They say he was punished for some unbridled speech. For if he had shared ambrosia with mortals as in Pindar’s version (Ol. 1.60-3), he would instead have been admired by the gods for his benevolence to his fellow men.

LEMMA: MBC(add. ἔσχε γλῶσσαν); ἄλλως V      REF. SYMBOL: MB      POSITION: V has this after sch. 10.09      

APP. CRIT.:   1 ἐπὶ] ἐπεὶ MBV   |    ἀκολάστως M   |    2 τοῖς om. V   |    τῆς (after ἂν) om. BV   


Or. 10.02 (vetThom gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄσεμνον  —MCVRZZaZmTZbY2Gu

POSITION: s.l.; in Thoman witnesses follows gloss ἀπαίδευτον (sch. 10.04)      


Or. 10.03 (rec gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἀκράτητον  —SaY2

POSITION: s.l.      


Or. 10.04 (moschThom gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἀπαίδευτον  —XXaXbYGrZZaZmTZb

POSITION: s.l.      


Or. 10.05 (rec exeg) ⟨ἀκόλαστον⟩: ὑβριστικὸν ἄτιμον ἀνουθέτητον. κολάζω κατὰ ἀττικοὺς τὸ νουθετῶ.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 10.06 (rec gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄπαυστον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 10.07 (rec gloss) ⟨ἔσχε⟩: ἐκτήσατο  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 10.08 (rec gloss) ⟨ἔσχε⟩: εἶχε  —SaZu

POSITION: s.l.      


Or. 10.09 (vet exeg) αἰσχίστην νόσον: 1τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον,  2ὅτι πορνεία μὲν καὶ γαστριμαργία καὶ τὰ λοιπὰ πάθη σὺν τῇ βλάβῃ ἔχουσί τι καὶ τερπνὸν, ἡ δὲ γλωσσαλγία καὶ τούτου ἐστέρηται,  3καὶ ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάθη τὸν χρώμενον βλάπτει, αὕτη δὲ καὶ κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται.   —MBCVSaRaRbY2, O partial

LEMMA: C; ἀκόλαστον γλῶσσαν V, ἀκόλαστον RaRb      REF. SYMBOL: M to αἴσχιστον, V to ἀκόλαστον, Sa to γλῶσσαν      POSITION: cont. from sch. 10.01 in B, add. δὲ; follows sch. 5.14 in RaRb      

APP. CRIT.:   1-2 τὴν γλωσσαλγίαν ... γαστριμαργία καὶ om. O   |    1 τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον] Schw. (implying that M carries this; but M om. αἰσχ. νόσον), τὴν γλ. φ. νόσον αἰσχ. V, τὴν γλ. μὲν αἰσχ. νόσον φησίν C, τῆς γλωσσαλγίας αἰσχ. νόσον φησὶν Sa, τὴν γλ. γὰρ αἰσχ. νόσον Ra, τὴν γλῶσσαν γὰρ αἰσχύνην νόσον φασὶν Rb (later corr. to αἰσχίστην s.l.), αἰσχίστην δὲ νόσον τὴν γλωσσαλγίαν φησὶ BY2   |    2 ὅτι πορνεία] πορνεία γὰρ Y2   |    ἡ πορνεία Ra, πορρίμενον app. Rb   |    μὲν om. VRaRbY2   |    ἡ γαστριμ. Ra, γαστριμαργίαν Rb   |    καὶ τὰ λοιπὰ ... βλάβῃ] μὴ Rb   |    τὰ λοιπὰ] τἄλλα CSa, τὰ γὰρ ἄλλα O   |    τι καὶ] τι ORa, καὶ Sa   |    τερπνά Sa   |    ἡ δὲ γλωσσαλγία] αὕτη δὲ Ra, ἡ δὲ γλῶσσα ὑγειῆ Rb   |    δὲ om. Y2   |    2-3 καὶ τούτου ... αὕτη δὲ om. O   |    2 καὶ τούτου ἐστέρηται] καὶ βλαβὴν φέρει καὶ τοῦ τερπνοῦ ἀπεστέρηται V   |    καὶ (before τούτου) om. Rb   |    τούτων Sa   |    post ἐστέρηται add. μαθόντες τοῦτο οἱ θεοὶ ἐκρέμασαν αὐτὸν εἰς τὸν ἀέρα Y2, then cont. with sch. 7.01   |    3 καὶ ὅτι τὰ κτλ om. Y2   |    ὅτι τὰ ... καὶ om. Ra   |    τὸν χρώμενον] om. Sa, τὸν χέρονον μὲν Rb   |    αὐτὴν Sa   |    δὲ καὶ] δὲ BV [M], καὶ Sa   |    καὶ κατὰ ... ὁπλίζεται om. here Rb (αὕτη δὲ treated as start of next sch), but κατὰ ... ὁπλίζεται present later as intrusion within sch. 12.01)   |    κατὰ θεοῦ πολλάκις ὁπλ. Ra   |   

ORTHOGRAPHICA:  2 τοῦτον Μ   |    3 ὀπλίζεται C   

COMMENT:   If M did in fact omit αἰσχ. νόσον, this fits with the different positions that the phrase takes in different witnesses.

COLLATION NOTES:   M mostly washed out here, much unreadable: check original   


Or. 10.10 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην νόσον⟩: τὴν γλωσσαλγίαν  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 10.11 (vet artGloss) ⟨αἰσχίστην⟩: τὴν  —O

POSITION: s.l.      


Or. 10.12 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: χαλεπὴν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 10.13 (vet gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην  —VZu

POSITION: s.l.      


Or. 10.14 (thom exeg) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην· οὐδὲν γὰρ ἀθυρογλώσσου φαυλότερον.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Z, κακὴν prep. Zb   

COLLATION NOTES:   γὰρ om. Ta   


Or. 10.15 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: λέγω  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 11.01 (vet exeg) οὗτος φυτεύει Πέλοπα: 1ἐξ Εὐρυθεμίστης τῆς Ξάνθου·  2ἢ Κλυτίας τῆς Ἀμφιδάμαντος, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης [frg. 40] ἐν ι̅·  3ὡς δὲ ἱστορεῖ ⟨      ⟩ ἐξ Εὐρυανάσσης τῆς Πακτωλοῦ.   —MBC

LEMMA: BC (and perhaps M, washed out here)      REF. SYMBOL: MB      

APP. CRIT.:   2 τῆς om. C   |    ἐν ι̅· ὡς Schw. (after Dind.), ἐνί(ως) MC, blank space of ca. 4 lett. B   |   

COMMENT:   There is no other trace of Eurythemiste daughter of Xanthus or Klytia daugher of Amphidamas in extant texts. Euryanassa is also recorded as mother of Pelops in Plutarch, Parallela minora 313D, and sch. Lycophron Alex. 52.

COLLATION NOTES:   3 Schw. reports M ἱστορεῖσθαι, but cannot be seen on image   


Or. 11.02 (vetThom gloss) ⟨οὗτος⟩: ἤγουν ὁ τάνταλος  —VRZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. RZZaTGu   |   


Or. 11.03 (vet exeg) ⟨φυτεύει⟩: ἀντὶ τοῦ γεννᾷ, μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν δένδρων.  —MC

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   |    δένδρων Schw., ἀνύδρων MC    |   


Or. 11.04 (rec exeg) ⟨φυτεύει⟩: μεταφορικῶς  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 11.05 (vetThom gloss) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ  —VRSaZZaZmZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. V   |   


Or. 11.06 (mosch gloss) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ· ἀντὶ τοῦ ἐγέννησεν  —XXaXbTYGr

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X      

COLLATION NOTES:   om. Ta   |   


Or. 11.07 (rec gloss) ⟨φυτεύει⟩: ἐφύτευσεν ἐγέννησεν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 11.08 (rec artGloss) ⟨πέλοπα⟩: τὸν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 11.09 (rec gloss) ⟨τοῦ δ’⟩: καὶ ἀπὸ τούτου  —R

POSITION: s.l.      


Or. 11.10 (vet gloss) ⟨τοῦ⟩: ἤγουν τοῦ πέλοπος  —V

POSITION: s.l.      


Or. 11.11 (rec gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀπὸ τοῦ πέλοπος ⟨καὶ⟩ ἀερόπης  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 11.12 (mosch gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀπὸ  —XXaXbTYGrZu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 11.13 (vetThom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —VZZaZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 11.14 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over υ  —T

COLLATION NOTES:   om. Ta (but omits all on this line); in T image unclear whether a long mark or trema with bleeding of ink: check original   


Or. 12.01 (vet exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα:  1τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον.  2Αἰσχίνης γὰρ στέμματα τὰ ἔριά φησιν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας·  3ἐξ ὧν γίνονται οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων.  4ξήνασα δὲ ἀντὶ τοῦ προξενήσασα καὶ παρασχομένη.  5ὁ δὲ νοῦς· ἡ τῷ Ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν περιποιησαμένη θεὰ πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐπέκλωσε.  6γράφεται δὲ καὶ Ἔρις, ἵν’ ᾖ· ἡ θεὰ Ἔρις τὸν πόλεμον ἐπέκλωσε Θυέστῃ καὶ Ἀτρεῖ.  7οὐ παράλογον δὲ καὶ ἄλλον θεὸν ἐπικλώθειν ὡς καὶ τὰς Μοίρας.  8Ὅμηρος γοῦν φησι [Od. 1.17]· ‘τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι’.   —MCVBRaSa, (partial) Rb1Rb2Rb3

LEMMA: BCRb3(ξείν- R, a.c. B; -ας CR); ξήν. om. MV, unclear whether M had ᾧ or not      REF. SYMBOL: MBVSaRaRb2      POSITION: Sa punctuates as if new sch. begins at 4 ξήνασα; three partials versions in Rb: first two conflated with parts of sch. 10.09, third as separate note      

APP. CRIT.:   1 prep. ἔρια φησὶν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας· ἐξ ὧν γὰρ οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων: κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται [from sch. 10.09] στέφανον Rb2   |    1-3 τὸν τῆς ... βασιλέων om. Ra   |    1-4 τὸν τῆς ... ξήνασα δὲ] αὕτη τὴν βασίλειαν ξήνασα Rb1   |    1 τὸν] στέμματα τὸν CSa, τὰ στέμματα τὸν Rb3   |    2 γάρ] δὲ C   |    2-8 τὰ ἔριά φησιν κτλ om. Rb3   |    2 ἀπὸ τοῦ] παρὰ? τοῦ Rb2   |    3-8 τῶν βασιλέων κτλ om. Rb2   |    4 προξενήσασα] ξενήσασα M, ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα ἢ ἀντί τοῦ προξενήσασα V   |    καὶ om. M, καὶ παρασχ. om. Rb1   |    after παρασχομένη add. ὡς εἶναι διὰ διφθό(γγου) τὸ ξεῖ V, add. ἢ ἀντὶ τοῦ ἐριουργήσασα κατασκευάσασα B   |    5 ὁ δὲ νοῦς] ὁ νοῦς CRb1, ὁ δὲ νοῦς τοῦ ὅλου τοιοῦτος V, ἢ Sa   |    ἡ τῷ] ᾧ τῷ Ra   |    περιποιησαμένη τὴν βασιλείαν transp. BCV   |    περιποιησαμένη] ποιησαμένη Ra   |    πόλεμον] ὁμοῦ Ra   |    after ἀδελφὸν add. θυέστην V   |    6-8 γράφεται κτλ om. SaRb1, add. Sa sch. 1.10   |    6 γράφεται δὲ καὶ ἔρις om. Ra   |    γράφεται] γράψον V   |    δὲ καὶ] καὶ M   |    θεὰ om. V   |    6-8 θυέστῃ καὶ ... νέεσθαι om. Ra   |    6 τῶ θυέστη καὶ τῶ ἀτρεῖ V   |    7 ὡς καὶ] ἢ Schw.   |    8 some words om. M (washed out), perhaps γοῦν/γὰρ … οἱ   |    γοῦν] C, γὰρ BV   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 αἰσχίνης] αἰσχύνου Rb2, αἰσχύνης Rb3   |    ἔριά] ἀέρι Sa   |    τὰς] τοὺς Rb2   |    ἡλακάτας MSa   |    5 ἡ] εἰ Rb1   |    ἐπέκλωσεν Rb1   |    8 ὑπεκλώσαντο V   |    θεοὶ] θοὸν C   |    ναίεσθαι C   |   

COMMENT:   No one has identified Aeschines here. If Aeschines is not the name of an obscure scholar/teacher of late antiquity or the ninth century, the phrase may derive from some corruption. Cf. Suda κ 792 Κατάστεψον πέδον: ἀντὶ τοῦ μεθ’ ἱκετηριῶν ἀφηγοῦ. τὸ πρῶτον ἵκου καὶ κατεστέψας πέδον. στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν θεά; Et. magn. s.v. εἰρεσιώνη: ... ἢ ἀπὸ τῶν στεμμάτων. στέμματα γὰρ τὰ ἔρια λέγουσιν οἱ Ἀττικοί; sch. Soph. OC 475 DeMarco οἰοπόκῳ μαλλῷ: στολισμῷ ἢ κροκισμῷ. ⟨τὸ χ⟩ ὅτι στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. καὶ παρ’ Εὐριπίδῃ ‘ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν’. L


Or. 12.02 (vet paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασα⟩: ἡ θεὰ ἡ τῷ ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν παρασχομένη πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀπέκλωσεν.  —O


Or. 12.03 (vet exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα: 1τοῦτό φησιν ὅτι ἡ Μοῖρα βασιλείαν μελετήσασα τῷ Ἀτρεῖ οὐ καθαρὰν ταύτην αὐτῷ ἐχαρίσατο, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀδελφικῆς συμφορᾶς.  2δύο γὰρ ὄντοιν ἀδελφοῖν Πελοπίδαιν Θυέστου καὶ Ἀτρέως, τῆς βασιλείας ὀφειλομένης τῷ Θυέστῃ ὡς πρωτοτόκῳ, ταύτην ἡ Μοῖρα τῷ δευτέρῳ, Ἀτρεῖ, περιεποιήσατο.  3ἐκεῖνον μὲν γὰρ ἡ φύσις ἐκάλει πρὸς τὴν ἀρχήν, τοῦτον δὲ ἡ πονηρία καὶ ἐπιτέχνησις εἰς τὸ κράτος ἀνήγαγε.  4ταύτην γὰρ τὴν πονηρίαν καὶ ἐπιτέχνησιν Μοῖραν ἐμυθεύσαντο οἱ σοφοί·  5μόρος γὰρ λέγεται ἡ κακοπάθεια καὶ μορεῖν τὸ κακοπαθεῖν·  6ὅθεν προσλήψει τοῦ ἰῶτα μοῖρα·  7ἡ γὰρ πονηρία μετὰ πλείστης κακοπαθείας καὶ μόχθου νικᾷ τὴν εὐθύτητα.  8διὰ τοῦτο καὶ λέγεται ἡ Μοῖρα κλώθουσα καὶ ξαίνουσα.   —V

LEMMA: V(ὦ)      POSITION: loc. on page before text begins      

ORTHOGRAPHICA:   2 ὠφειλομένης V   


Or. 12.04 (rec paraphr) ᾧ καὶ ᾧτινι τῷ ἀτρεῖ ἡ θεὰ καὶ κλωθὼ ξήνασα καὶ παρασχοῦσα ἢ ἐριουργήσασα τὰ στέμματα καὶ τὴν βασιλείαν ἐπέκλωσε καὶ ἐπέδωκεν ὤστε θέσθαι καὶ ποιήσασθαι ἔριν καὶ πόλεμον τῷ θυέστῃ ὄντι συγγόνῳ καὶ ἀδελφῷ.  —Y2

APP. CRIT.:   ἱερουργήσασα Y2, corr. Mast.   


Or. 12.05 (rec paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασ’⟩: ἤγουν τῷ ἀτρεῖ τὰ τῆς βασιλείας κατασκευάσασα  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 12.06 (recThom gloss) ⟨ᾧ⟩: ἀτρεῖ  —SaZZaZmTZbYGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ prep. SaY   


Or. 12.07 (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: οὖν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.07 (rec paraphr) ⟨στέμματα ξήνσασ’⟩: τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον περιποιησαμένη  —Y2

POSITION: marg.      


Or. 12.08 (vetMoschThom gloss) ⟨στέμματα⟩: βασιλείαν  —VSaXXaXbYGrZZaZmTZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. VSa   |    ἤτοι prep. ZZmTZb   


Or. 12.09 (rec gloss) ⟨στέμματα⟩: στέφη  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.10 (rec exeg) ⟨στέμματα⟩: βασίλεια· ἀπὸ συμβόλου τὸ κύριον.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 12.11 (vet gloss) ⟨ξήνασ’⟩: προξενήσασα  —OVRY2Gu

LEMMA: O has ξήνασα in text       POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   προξενήσας V   


Or. 12.12 (vet gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα  —V

POSITION: s.l.      


Or. 12.13 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ἐριουργήσασα  —SaGu

POSITION: s.l.      


Or. 12.14 (mosch gloss) ⟨ξήνασ’⟩: κατασκευάσασα  —XXaXbTZbYGr

POSITION: s.l.      


Or. 12.15 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: διαλύσασα  —Zm

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   so Günther; illegible in microfilm: check original   


Or. 12.16 (rec exeg) ⟨ξήνασ’⟩: ἀπὸ τοῦ ξήνω τὸ διαλύω. ἐπεὶ γὰρ εἶπεν ἐπέκλωσε, ?ἀναμοῖον/ἦν ομοῖον? ὅτι τὰ κλώσματα πρῶτον ξαίνονται, εἶτε κλώθονται.  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   


Or. 12.17 (tri metr) ⟨ξήνασ’⟩: long mark over α  —T


Or. 12.18 (thom exeg) ⟨ἐπέκλωσε θεὰ⟩:  1τρεῖς εἰσὶ Μοῖραι, Κλωθώ, Λάχεσις καὶ Ἄτροπος.  2τούτων ἡ μὲν Κλωθὼ τὰ ἑνὶ ἑκάστῳ μέλλοντα συμβήσεσθαι κλώθει καὶ κατασκευάζει, ἡ δὲ Λάχεσις λαγχάνει καὶ κληροῖ καὶ ἐπικυροῖ ταῦτα καὶ οἷον ἐπισφαγίζει, ἡ δὲ Ἄτροπος ἄτρεπτα καὶ ἀμετακίνητα καὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως γενησόμενα τίθησι.  3τὸ δὲ ξήνασα διὰ τοῦτο προσέθηκε, διότι ἐπέκλωσεν εἶπε.  4ξαίνουσι γὰρ πρῶτον τὸ ἔριον αἱ βουλόμεναι νῆμα κατασκευάσαι γυναῖκες.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: Z to ἐπέκλωσε, ZaZm to θεά      

APP. CRIT.:   2 ἑκάστου Zb   |    συμβήσεσθαι μέλλοντα transp. ZZa   |    οὐκ ἂν] κἂν Zb   |    γενησόμενα] γενήσονται Zb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 λαχάνει Zb   |    4 κατασκευᾶσαι Z, with both acute and circumflex (app.) Zb    


Or. 12.19 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: [1-2 wds.] ἐπέθηκεν  —R

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   first word possibly τὴν: check original   


Or. 12.20 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: τὴν [1 wd.]  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   


Or. 12.21 (mosch gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: εἱμαρμένον ἐποίησε  —XaXbTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἡ prep. Y   

ORTHOGRAPHICA:   -σεν TYGr    


Or. 12.22 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: κατεσκεύασεν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 12.23 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: διήγειρε  —Zu, app. R

POSITION: R marg., Zu s.l.      


Or. 12.24 (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἥρα ἢ ?ἄλλη? θεά  —R, perhaps Sa

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Sa’s note obscured in margin: check original   


Or. 12.25 (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἤγουν ἡ ἥρα ἡ θεὰ ἢ ἡ μοῖρα ἢ ἡ θεὰ ἔρις  —V3

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   first ἡ θεά uncertain: check original   


Or. 12.26 (mosch gloss) ⟨θεά⟩: ἡ μοῖρα ἡ κλωθώ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 12.27 (thom gloss) ⟨θεά⟩: κλωθώ  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 12.28 (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἤγουν ἡ τύχη  —ZuGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. Gu   


Or. 12.29 (tri metr) ⟨θεά⟩: long mark over α  —T


Or. 13.01 (rec exeg) ἔριν θυέστη: 1ἔριν πόλεμον ἀρσενικὸν, τὸν ἐριστικὸν.  2ὡς τὸ Ἡσιόδειον [Hes. Op. 191-2] ‘μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν ἀνέρα τιμήσουσιν’.   —RaRb

TRANSLATION:   ‘strife war’ ⟨take ἔριν as⟩ masculine, ‘the strife-filled’. Just as the Hesiodic example (Op. 191-2) ‘they will honor the doer of evils and the arrogant man’.

LEMMA: Rb      REF. SYMBOL: Rb      POSITION: Ra cont. from sch. 12.01      

APP. CRIT.:   1. τὸν Dinforf, τ’ RaRb   |    2 ὡς] εἰ Rb   

ORTHOGRAPHICA:   2 ῥεχθῆρα Rb   

COLLATION NOTES:   Dindorf ascribes τὸν to Mn, but Mn has τ’.   |   


Or. 13.02 (vet exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀρσενικὸν ἤγουν τὸν ἐριστικὸν πόλεμον  —VY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν κατὰ τὸν Y2   


Or. 13.03 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: ἐριστικὸν πολεμικὸν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 13.04 (vet exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν αἰτίαν τῆς φιλονεικίας αὐτῶν  —MC

POSITION: M s.l. (above θέσθαι 14)      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   


Or. 13.05 (rec exeg) ⟨ἔριν⟩: ἔρια πλέξασα ἡ ἥρα  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν ἥραν Sa, corr. Mast.   

COMMENT:   Does the mention of Hera here and in sch. 12.24, 12.25 have something to do with an etymologizing connection? No parallel emerges in initial TLG search, but more investigation needed.


Or. 13.06 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: μάχην  —Zbg

POSITION: s.l.      


Or. 13.07 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: καὶ φιλονεικίαν καὶ πόλεμον  —Zu

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Cf. sch. 13.10 below.


Or. 13.08 (mosch artGloss) ⟨θυέστῃ⟩: τῶ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 13.09 (rec gloss) ⟨πόλεμον⟩: πολεμικὸν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 13.10 (tri exeg) ⟨πόλεμον⟩: ἀσυνδέτως τοῦτο λέγει  —T

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Cf. sch. 13.07 above.


Or. 13.11 (vet exeg) ⟨ὄντι συγγόνῳ⟩: ἀντὶ τοῦ πρὸς Θυέστην ὄντα σύγγονον θέσθαι  —MCVY2

POSITION: s.l.; but M has it above θυέστῃ      

APP. CRIT.:   τοῦ πρὸς om. MC   |    τὸν θυ. Y2   |    ὄντα ... θέσθαι om. Y2    


Or. 13.12 (vetMoschThom gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: ἀδελφῷ  —VRSaXXaXbTGrYZZaZmZbZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   αὐτοῦ add. RZu, τῷ ἀτρεῖ add. Sa   


Or. 13.13 (rec gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: αὐτοῦ τοῦ ἀτρέως  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 13.14 (vet gloss) ⟨θέσθαι⟩: ὥστε  —VSa

POSITION: s.l.      


Or. 13.15 (rec gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιῆσαι βαλεῖν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 13.16 (mosch gloss) ⟨θέσθαι⟩: ὥστε ποιῆσαι  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T’s cross lost to repair, but Ta has it.   


Or. 13.17 (thom gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιῆσαι  —ZZaZmZbZu

POSITION: s.l.      


Or. 13.18 (rec gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιήσασθαι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 14.01 (vet exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι:  1διὰ τοῦ ἀναμετρήσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν ἐσήμηνεν.  2ἢ οὖν ὡς πολλὰ, ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται.  3ἢ ὡς παρθένος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν Θυέστου, ἢ τὴν ἄθεσμον Αἰγίσθου γονήν.  4ἐκ γὰρ Πελοπίας τῆς θυγατρὸς ἐποίησεν αὐτὸν Θυέστης.   —MBCVRaRbSa

LEMMA: B; τί τἄρ. VRb, ἀναμετρ. C      REF. SYMBOL: MBVRbSa      

APP. CRIT.:   1 διὰ τοῦ ἀναμ.] διαμετρήσασθαι C, διὰ τὸ ἀναμ. RbSa   |    2 οὖν om. Sa   |    second ὡς om. Rb   |    ἄνομα καὶ add. before ἄτοπα M   |    3 διὰ om. M   |    τοῦ θυέστου M   |    after θυέστου om. ἢ Ra   |    τὴν ... γονήν Sa, τὴν ... γονήν σιωπῆ RaRb, τὸν... γάμον MBCV   |    4 ἐκ γὰρ Πελοπίας RfRaRb; ἐκ γὰρ πέλοπος Sa; οὗτος γὰρ ἦν παῖς πελοπίας M(πελοπείας)BCV   |    τῆς θυγατρὸς] τῆς θυγατρὸς στεροπίδος RaRb, τῆς πελοπίδος θυγατρὸς Sa; τῆς θυγατρὸς ἢ στερόπιδος MBC(ἠστεροπιδος M, ἠστερόπιδος vel -τιδος C), τῆς θυγατρὸς ἢ ἀπὸ στερόπιδος V   |    αὐτὴν Ra, and app. Sa   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐσήμανεν BCRb, ἐσήμινεν M, ἐδάμηνεν Sa [Ra]   |    3 αἰγίστου Ra   

COLLATION NOTES:   Ra cut off at beginning (trimming).   


Or. 14.02 (vet exeg) τί τἄρρητα:  1ἐπειδὴ ἡ ἔρις τοῖς ἀδελφοῖς γέγονε διὰ τὴν μοιχείαν τῆς Ἀερόπης, ἣν γυναῖκα οὖσαν Ἀτρέως ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Θυέστης ἐμοίχευσε καὶ ὤφειλεν ἐνταῦθα λαληθῆναι τὸ τῆς ἔριδος αἴτιον, διὰ τὸ ἄρρητον καὶ ἄφραστον τῆς ὑποθέσεως καὶ μηδὲ πρέπον διὰ κόρης τῆς Ἠλέκτρας ἐκλαληθῆναί φησιν ὁ ποιητὴς δι’ αὐτῆς τί τἄρρητ’ ἀναμετρήσασθαί με δεῖ, ἤγουν τί με δεῖ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα λαλεῖσθαί τινι καὶ μάλιστα ἐμοὶ ὡς παρθένῳ ἀναμετρήσασθαι καὶ ἀπαριθμῆσαι {χρεών}.  2ἤτοι ἀπαριθμήσασθαι, ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν λεγομένων ἐκθεῖναι.   —V

POSITION: loc. on page before text begins      

APP. CRIT.:   1 χρεών del. Schw.   |    2 ἤτοι Schw., ἢ τὸν V   


Or. 14.03 (rec exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι με δεῖ:  1ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῶν κακῶν παρῃτήσατο λέγειν αὐτὰ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν τοῦ ἀτρέως καὶ τὴν μετὰ τῆς γυναικὸς τοῦ θυέστου ὡς παρθένος ἡ ἠλέκτρα οὐκ ἠνέσχετο ἐξειπεῖν ταῦτα.  2λέγουσι γὰρ ὡς ὁ ἀτρεὺς μοιχεύσας τὴν τοῦ ἀδελφοῦ θυέστου γυναῖκα εἶχον πολέμους καὶ ἔριδας εἰς τὸ ἑξῆς.  3ὥστε σφάξαι τὸν ἀτρέα τὰ τοῦ θυέστου τέκνα καὶ παραθεῖναι αὐτῶ ταῦτα εἰς τροφήν.  4ἀπελθὼν γοῦν ὁ θυέστης εἰς τὸ μαντεῖον τοῦ ἀπόλλωνος ἐζήτει χρησμὸν πῶς ἂν λάβη ἀπὸ τοῦ ἀτρέως εἰς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἣν ἐμοίχευσε καὶ εἰς τὸν φόνον ὃν εἰργάσατο τῶν παίδων αὐτοῦ.  5ἐχρησμοδοτήθη τοίνυν ὡς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ αἴγισθος μοιχεύσει τὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀτρέως τοῦ ἀγαμέμνονος γυναῖκα, εἶτα συμβῆναι μέσον αὐτῶν μάχας καὶ πολέμους, ὅπερ ἐγένετο.   —Y2

APP. CRIT.:   1 app. εἰπεῖν a.c.   |    4 perhaps read (e.g.) ⟨τιμωρίαν⟩ λάβη   

ORTHOGRAPHICA:   5 ἐχρησμωδοτήθη Y2   


Or. 14.04 (mosch gloss) ⟨τί⟩: κατὰ τί, ἀντὶ τοῦ οὐδὲν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X (in addition to sch. in margin, X has κατὰ only s.l.)      

APP. CRIT.:   κατὰ τί] κατ’ αἰτίαν T, κατὰ Y   


Or. 14.05 (rec exeg) ⟨τί⟩: παρασιώπησις τὸ σχῆμα  —Zu

REF. SYMBOL: Zu      POSITION: marg.      


Or. 14.06 (vet exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: ἢ ὡς πόλλα ἢ ἄτοπα παραπέμπεται.  —V

POSITION: s.l.      


Or. 14.07 (mosch exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: τὰ μὴ πρέποντα λέγεσθαι ὡς αἰσχρὰ. λέγει δὲ τὰ τῆς μοιχείας τοῦ θυέστου  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 14.08 (thom exeg) τἄρρητ’: τὰ μὴ δυνάμενα ῥηθῆναι διὰ τὸ πλῆθος ἢ διὰ τὸ εἶναι δύσφημα  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: T       POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὰ om. Gu   |    διὰ … δύσφημα om. Zb   |    ἢ ὡς ἄπειρα add. at end Gu    


Or. 14.09 (rec exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: δύσφημα ἢ ὡς πολλὰ ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται, ἢ ὡς παρθήνος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν θυέστου  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 14.10 (mosch exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩:  1‘ἀνεμέτρει τὸ χωρίον’ παρ’ Ἀριστοφάνει [Aristoph. Nub. 152] ἀντὶ τοῦ διεμέτρει·  2ἀναμετρήσασθαι δὲ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὰ μετρηθέντα ἐξ ἀρχῆς ἀναλαμβανόντων καὶ μετρούντων.  3καθὸ λέγεται καὶ τὸ ‘ἀνακοινωσώμεθα τὸν λόγον’ παρὰ Πλάτωνι [Plato, Cratyl. 383a] ἀντὶ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβόντες κοινωσώμεθα.   —XXaXbTYGr

REF. SYMBOL: Gr      

APP. CRIT.:   3 ἀνακοινωσόμεθα XaY, ἀνακοινώσασθαι X   |    ἀναλαμβάνοντες Y   

ORTHOGRAPHICA:   1 παρὰ ἀριστ. T   


Or. 14.11 (rec exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναψηφίσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 14.12 (thom exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: τὸ ἀναμετρήσασθαι ἀντὶ τοῦ ἐξαριθμῆσαι καὶ καταλέξαι καὶ εἰπεῖν.  —ZmTZbGu

POSITION: Zm marg., others in sch. block; T cont. from sch. 14.08, adding δὲ      

APP. CRIT.:   only ἐξαριθμῆσαι καταλέξαι εἰπεῖν Gu   |    second καὶ app. om. Zm   


Or. 14.13 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διηγορήσασθαι  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 14.14 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 14.15 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διηγήσασθαι  —ZbY

POSITION: s.l.      


Or. 14.16 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἱστορῆσαι  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 15.01 (vet exeg) ἔδαισε δ’ οὖν νιν: μετὰ τὸ ψωμισθῆναι τὰ τέκνα τὸν Θυέστην ἐχρήσθη ἐν τῇ Πυθοῖ ἐρωτῶντι, πῶς τιμωρήσεται τὸν ἀδελφόν, μιγῆναι τῇ θυγατρὶ Πελοπίᾳ καὶ τὸν ἐκ ταύτης γενόμενον δεινὰ κατεργάσεσθαι τοὺς Ἀτρείδας.  —MCVBORbSa

LEMMA: BVC(οὔ νιν)Rb(prep. καὶ ἄλλως)      REF. SYMBOL: MBVRb      POSITION: cont. from sch. 14 διὰ τοῦ ἀναμ. Sa      

APP. CRIT.:   ἐπειδὴ μετὰ B, ἐπεὶ μετὰ C   |    τὸ om. Sa   |    τὸν (before Θυ.) om. V   |    ἐχρήσθην Sa, after ἐχρήσθη add. ὁ θυέστης Rb   |    τῇ Πυθοῖ Schw., τῇ πυθ() M, τῶ πύθω Sa, τῶ πειθ() Rb,τῇ πυθίᾳ BCVO   |    ἐρωτῶντι Sa, ἐρωτῶν others   |    πῶς om. M, ὅτι Sa   |    τιμωρήσεται Sa, τιμωρήσαιτο others   |    τὸν ἀδελφόν ἤτοι τὸν ἀτρέα Rb   |    πελοπι** M (partly washed out), πελοπείᾳ O, πελοπίδι Sa   |    ἐξ αὐτῆς M   |    γενόμενον Rf, γινόμενον CORb, either γιν- or γεν- M, γεννώμενον B, τεχθησόμενον V   |    τὰ δεινά Sa, om. κατεργ. κτλ   |    κατεργάσεσθαι Schw., -σασθαι all   |    at the end αἴγισθον (intrusive gloss) add. MBCORb, οὗτος δ’ ἦν αἴγισθος add. V    

COMMENT:   Schw. emends to τῷ Θυέστῃ, but ψωμίζω is used with two accusatives from the Septuagint onward, and there are several instances of retained acc. of the food with the aor. and perfect pass. of the verb: so here, ‘after Thyestes had been fed his children in little pieces’.


Or. 15.02 (vet gloss) ἔδαισε: ἐδείπνησεν  —MORaRb

LEMMA: RaRb(both add. δ’ οὖν νιν)      POSITION: MO s.l.      


Or. 15.03 (vetMosch gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εὐώχησεν  —VRSaXXaXbTYGrZmZu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -ησε RSaYZmZu   


Or. 15.04 (vet gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ἐψώμισε  —VY2

POSITION: s.l.      


Or. 15.05 (thom gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ἔθρεψε  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -εν T   


Or. 15.06 (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: συνεδείπνισε  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 15.07 (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εἰς βορὰν παρέθηκεν  —Y2

REF. SYMBOL: Y2


Or. 15.08 (vetMosch gloss) ⟨νιν⟩: αὐτὸν τὸν θυέστην  —VXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 15.09 (recThom gloss) ⟨νιν⟩: τὸν θυέστην  —RSaZZaZmZbZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν] αὐτοῦ Zu   


Or. 15.10 (mosch exeg) ⟨τέκν’⟩: τὰ τέκνα αὐτοῦ τοῦ θυέστου  —XXaXbTGrY

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὰ τέκνα om. XaGrY   


Or. 15.11 (thom gloss) ⟨τέκν’⟩: αὐτοῦ  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 15.12 (rec gloss) ⟨τέκν’⟩: τοῦ θυέστου  —SaZu

POSITION: s.l.      


Or. 15.13 (rec paraphr) ⟨ἀποκτείνας⟩: ἔδωκε αὐτὰ φαγεῖν αὐτῶ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 15.14 (tri gloss) ⟨ἀποκτείνας⟩: αὐτὰ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 15.15 (vet exeg) ἀτρεύς: ἐπειδὴ κακῆς πράξεως ὑπεμνήσθη, διὰ τοῦτο οὐκ εἶπεν ὁ πάππος ὁ ἐμός, ἀλλ’ ὁ Ἀτρεύς.  —MCVRaRb1Rb2

LEMMA: Rb2; τέκν’ ἀποκτείνας ἀτρεύς C      REF. SYMBOL: Ra(to ἔδαισε)Rb2      POSITION: MV s.l.; follows sch. 15.02 in RaRb1; Rb2 version follows sch. 15.01      

APP. CRIT.:   ἐπεὶ RaRb1   |    κακῆς πράξεων Rb1   |    ἐπεμνήσθη MC, ἐμνήσθη RaRb1   |    ἀλλ’ ἀτρεύς RaRb1Rb2   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἁτρ- Rb2   |   


Or. 15.16 (rec exeg) ⟨ἀτρεύς⟩: 1ὁ μὲν ἀτρεὺς ἔσφαξε τοὺς παῖδας τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τουτέστι τοῦ Θυέστου, καὶ εἶθ’ οὕτως παρέβαλε τῶ Θυέστη καὶ ἔφαγεν αὐτοὺς.  2ὁ μὲν ἀτρεὺς ἐφόνευσε τὰ τέκνα τοῦ Θύεστου, ὁ δὲ Θυέστης ἔγημε τὴν γυναῖκα τοῦ ἀτρέως, ἥτις ἀερο[   —Rb2

POSITION: cont. from sch. 15.15      

APP. CRIT.:   2 ἐφόνησε Rb2, corr. Mast.   |    at end e.g. ἀερό[πη ἦν or ἐκλήθη]; end of note lost in binding   

ORTHOGRAPHICA:   1 εἰθ’ Rb2   |   


Or. 16.01 (recMosch gloss) ⟨ἀτρέως⟩: ἀπὸ  —V3RSaXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀπὸ τοῦ RSa   

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 16.02 (vet exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: πάλιν τὴν μοιχείαν Ἀερόπης αἰνίττεται ἢ τὴν γονὴν Πλεισθένους ὃν ἀνείλε⟨το⟩ Θυέστης.  —MΟCRaRb

LEMMA: ἀερόπης ἄπο MC; ὁ κλεινὸς Rb, ὁ κλεινὸς εἰ δὴ κλεινός Ra      REF. SYMBOL: to 18 ἀερόπης M; to 17 Rb      POSITION: M intermarg.; Ο s.l. at 16 τύχας (extending into margin)      

APP. CRIT.:   πάλιν om. O   |    γονὴν] γυναῖκα O (acc. to Dind.)   |    ἀνείλετο Schw. (comparing Hyg. Fab. 86 ‘Plisthenem, quem pro suo educauerat’), ἀνεῖλε all   

ORTHOGRAPHICA:   πλεισθ- O (acc. to Dind.), πλησθένους rest   |   

COLLATION NOTES:   O extremely faint, unable to confirm in image all that Dind. reports: check original   


Or. 16.03 (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: παρασιώπησις  —ZmGu

POSITION: Zm marg., Gu s.l.      


Or. 16.04 (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἀτυχίας ἀπώλετο.  —R

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἀπόλετο R   |   


Or. 16.05 (thom exeg) τὰς ἐν μέσῳ τύχας: τὰ συμβάντα πρὸς ἀλλήλους κακὰ καὶ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς θυέστην μοιχείαν, καὶ ὅτι διὰ τοῦτο κατὰ θαλάσσης ταύτην ἀφῆκεν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: thus T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   

COLLATION NOTES:   Gu has cross prefixed   |   


Or. 16.06 (rec gloss) ⟨ἐν μέσῳ⟩: τὰς γενομένας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 16.07 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: δυστυχίας  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 17.01 (17-18) (rec exeg) ἀπὸ τῆς χρυσίππης ὁ ἀγαμέμνων, ἀπὸ τῆς ἀερόπης ὁ μενέλαος  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 17.02 (rec exeg) ἐπίκρισις ἐστὶ τὸ σχῆμα, ἡ καὶ ἐπιδιόρθωσις καλουμένη  —Zu

POSITION: marg.      


Or. 17.03 (rec exeg) πῶς? ἐνδέχεται καλέσαι αὐτὸν κλεινὸν διὰ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ μοιχείαν καὶ? νομίζεσθαι ἀθλίως φονευθῆναι?  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 17.04 (thom exeg) ⟨κλεινὸς (first)⟩: ὡς ὑπὲρ τῆς ἑλλάδος εἰς τροίαν στρατεύσας  —ZZaZmTZbGu

POSITION: T marg., rest s.l.      


Or. 17.05 (rec exeg) εἰ δὴ κλεινὸς:  1τινὲς ὡς ἐνδοιάζουσαν τὴν ἠλέκτραν φάναι τοῦτο.  2πρότερον μὲν γὰρ κλεινὸς ἦν ἀρχηγὸς πάντων ἑλλήνων γενόμενος.  3εἶτα μοιχευθείσης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ γενέσθαι τοῦτο εἰς ἀτιμίαν.  4ὕστερὸν δὲ ἀνενδοιάστως λέγουσι εἰπεῖν τοῦτο τὴν ἠλέκτραν.  5πῶς γὰρ ἔμελλεν ἐνδοιάζεσθαι εἰς τὸν πατέρα αὐτῆς, λέγουσα οὕτω δὴ ὁ κλεινὸς ἀγαμέμνων ἐπειδὴ κλεινὸς ὑπῆχεν.   —Y2

POSITION: on following page (because first page so crowded)      

ORTHOGRAPHICA:   1-4 -δοιά-] -δυά- (thrice) Y2   |    1 φᾶναι Y2   |   


Or. 17.06 (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: εἰ ἦν ποτε  —R

POSITION: s.l.      


Or. 17.07 (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: καὶ ἐπειδὴ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 17.08 (rec exeg) ⟨κλεινὸς (second)⟩: ἐπεὶ ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀπώλετο  —Rb

LEMMA: ἄλλως Rb      POSITION: after sch. 16.02, which has lemma ὁ κλεινὸς in Rb      


Or. 17.09 (moschThom gloss) ⟨κλεινὸς (second)⟩: ἦν  —XXaXbGrYZZmT

POSITION: s.l.      


Or. 17.10 (thom exeg) κλεινὸς (second): ὡς ἀθλίως ἀποθανών  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὡς om. Zb   |    καὶ τὴν τῆς γυναικὸς ὑποστὰς μοιχείαν add. Gu   

COLLATION NOTES:   cross prefixed in Gu   |   


Or. 17.11 (thom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —Z1ZaZu

POSITION: s.l.      


Or. 17.12 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over υ  —T


Or. 18.01 (vet exeg) Μενέλεως τε Κρήσσης:  1οὐ γὰρ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ τοιαῦτα ἔπραξε.  2τοῦτο οὖν προσέθηκεν ἐλευθερῶν μὲν τὰς Ἑλληνίδας, κωμῳδῶν δὲ τὰς Κρήσσας.   —MMiCVRaRbSa

LEMMA: MiVRbSa      REF. SYMBOL: MiCRaRbSa      POSITION: M’s version within main block is tacked on to sch. 9.04 without break; follows sch. 46 in Sa      

APP. CRIT.:   1 ἂν om. MiCRb   |    ἑλληνικὴ Sa   |    ἦν γυνὴ V   |    2 γοῦν Sa   |    δὲ τὰς κρήσσας] καὶ κρήσσας Rb, τοὺς κρήτας Sa    

ORTHOGRAPHICA:   1 τοιαῦτ’ Rb   |    2 τοὺς ἑλληνίδας Rb    |   


Or. 18.02 (mosch metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —XXaXbTGrY

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   |   


Or. 18.03 (rec exeg) ⟨κρήσσης⟩: δίκαιον ὀνομάζεσθαι· αἱ κρητικαὶ γυναῖκες ἀσελ[γεῖς]  —Sa

REF. SYMBOL: Sa      POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   end of note lost to damage at corner of page   |   


Or. 18.04 (vetThom gloss) ⟨κρήσσης⟩: κρητικῆς  —VRZZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 18.05 (rec gloss) ⟨κρήσσης⟩: τῆς ἀπὸ τῆς κρήτης χώρας  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 18.06 (vet exeg) ⟨ἀερόπης ἄπο⟩: ἀντιστροφὴ ἀπὸ ἀερόπης  —V

POSITION: s.l.      


Or. 18.07 (rec exeg) ⟨ἄπο⟩: ἀναστροφή  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 19.01 (mosch exeg) γαμεῖ: εἰς γυναῖκα λαμβάνει, ἀντὶ τοῦ εἰς γυναῖκα ἔλαβεν  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   ἔλαβε Gr   |   


Or. 19.02 (thom exeg) ⟨γαμεῖ⟩: εἰς γάμον ἠγάγετο  —ZZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.03 (rec exeg) ⟨τὴν θεοῖς στυγουμένην⟩: ἣν στυγήσειαν καὶ ἣν μισήσειαν οἱ θεοί  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 19.04 (rec gloss) ⟨θεοῖς⟩: παρὰ τοῖς  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 19.05 (rec gloss) ⟨θεοῖς⟩: ὑπὸ τῶν θεῶν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 19.06 (vet exeg) στυγουμένην: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ θεῶν προφανῶς ἡ Ἠλέκτρα εἶπεν, ἀλλ’ ὡς ἐν εὐχῆς τρόπῳ καὶ ὡς ἐὰν οὕτως εἶπεν· ἣν μισήσειαν οἱ θεοί.  —VZu

LEMMA: V      REF. SYMBOL: V      POSITION: Zu marg.      

APP. CRIT.:   τῶν θεῶν Zu   |    καὶ ὡς] εἶπε καὶ Zu    


Or. 19.07 (rec exeg) ⟨στυγουμένην⟩: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ τῶν θεῶν φανερῶς ἡ Ἠλέκτρα εἶπεν τὴν ἑλένην· ἐκείνη γὰρ μᾶλλον ἠγαπᾶτο παρ’ αὐτῶν, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀρᾶς τρόπῳ οἷονπερ εἴθε μισήσειαν οἱ θεοί ὡς ἔμπροσθεν φησί.  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 19.08 (rec gloss) ⟨στυγουμένην⟩: μισουμένην  —RZbgGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.09 (mosch gloss) ⟨στυγουμένην⟩: τὴν θεομίσητον  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 19.10 (thom exeg) ⟨στυγουμένην⟩: διὰ τὸ πολλῶν κακῶν αἰτίαν γενέσθαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   διὰ τῶν Zb   


Or. 20.01 (rec gloss) ⟨μενέλεως⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 20.02 (tri metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —T

POSITION: s.l.      


Or. 20.03 (rec gloss) ⟨ὁ δὲ⟩: ὁ ἀγαμέμνων  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 20.04 (thom exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ ἔξωθεν  —Z1ZaZb

POSITION: s.l.; Zb above λέχος      

APP. CRIT.:   ἔξωθεν om. Zb   


Or. 20.05 (rec exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ καὶ εἰς γάμον ἤγαγε  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 20.06 (mosch exeg) ⟨κλυταιμνήστρας λέχος⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν κλυταιμνήστραν περιφραστικῶς  —XXaTYGr

LEMMA: X ὁ δὲ κλυταιμνήστρας      POSITION: s.l. except X      


Or. 20.07 (rec gloss) ⟨λέχος⟩: τὴν κοίτην  —RGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν om. Gu   


Or. 20.08 (rec exeg) ⟨λέχος⟩: ἐτυ[μο]λογεῖτ[αι] ἀπὸ τ[οῦ] λέ[ ] (vel λύ[ ]) ἔχει[ν]  —X

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   obscured in binding: check original   |   


Or. 21.01 (vet exeg) ἐπίσημον: 1τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἔφη, ὡς Ὅμηρος [Od. 2.265]·  2‘ἡ δή τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικὲς δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν’.  3ἢ οὖν πρὸ τούτου ἐπίσημον ἢ νῦν ἐπὶ μοιχείᾳ ἐπίσημον.   —MBCVRb

LEMMA: MBCRb, ἐπ. εἰς ἕλληνας V      REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   1 τὸ ἐπίσημον om. B, transp. after ἔφη(σεν) V(τὸ om.)Rb   |    ἔφη] ἔφησεν V   |    ὡς καὶ BRb   |    2 μὲν and δῖα Κλυτ. om. Rb   |    3 τούτου] τούτου νοητέον ἐπὶ σωφροσύνη V, τὰς τὸν Rb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἤδή τοι C   |    αἰνάνετο app. a.c. Rb   |    δία M   |    κλυταιμνήστρα V, κλυτεμνήστρη M   |    ἀγαθῇσι Rb   


Or. 21.02 (vet exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἤτοι φανερὸν καὶ διάδηλον καὶ περίφημον ἐπὶ μοιχείᾳ  —V

POSITION: cont. from sch. 21.01      


Or. 21.03 (vet exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: διάδηλον φημιζόμενον ἢ ἐπὶ σωφροσύνῃ ἣν πρότερον εἶχεν ἡ κλυταιμνήστρα ἢ ἐπ’ αἰσχρουργίᾳ ἣν †ἐπ⟨ε⟩σείξατο  —V

POSITION: s.l.      

COMMENT:   perhaps read ἐπεδείξατο; otherwise read ἐπεισήξατο from ἐπεισάγω (but late aorist ἦξα seems not to be found elsewhere in middle).


Or. 21.04 (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: περίφημον ὂν εἰς τοὺς  —R

POSITION: s.l.      


Or. 21.05 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν  —R

POSITION: marg.      


Or. 21.06 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἢ διὰ τὴν προτέραν σωφροσύνην ἢ διὰ τὴν μοιχείαν ἣν ἐποίησεν ὕστερον  —Sa

POSITION: marg.      

APP. CRIT.:   προτέραν] abbreviated; scribe could have intended πρότερον   


Or. 21.07 (mosch exeg) ἐπίσημον: διάδηλον διὰ τὸν φόνον  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν add. X   


Or. 21.08 (thom exeg) ἐπίσημον: τὸ διάδηλον περιβόητον διὰ την ἀνυπέρβλητον ὕστερον αὐτῆς κακίαν  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὸ διάδηλον om. Gu    |    add. καὶ before περιβ. T   |    ὕστερον om. Zm, ὑπέρ Zb    


Or. 21.09 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἐπίσημον καὶ ἐπὶ καλοῦ καὶ ἐπὶ κακοῦ, ἐνταῦθα ἐπὶ κακοῦ  —Gu

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   cross prefixed   |   


Or. 21.10 (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: ἔνδοξον  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 21.11 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: καὶ τὸ λαμπρὸν διὰ τὴν σωφροσύνην ἣν εἶχε πρότερον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 21.12 (rec gloss) ⟨ἀγαμέμνων⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 22.01 (22-24) (mosch paraphr) τὸ ἑξῆς· ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς μητρὸς ἀνοσιωτάτης, ἡ Χρυσόθεμις καὶ ἡ Ἰφιγένεια καὶ ἐγὼ ἡ Ἠλέκτρα καὶ ἄρσην ὁ Ὀρέστης.  —XXaXbTYGr

POSITION: Gr s.l.      


Or. 22.02 (vet exeg) ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς:  1Ὅμηρος [Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’.  2οὗτος Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ, Ἠλέκτραν δὲ τὴν Λαοδίκην διὰ τὸ πολυχρόνιον ἴσως τῆς παρθενίας οἷον ἄλεκτρός τις οὖσα,  3ὡς αὐτός φησιν [71-2]· ‘ὦ παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα χρόνου’.   —MBCVBRaRbSa

LEMMA: MCVRaRb(om. μὲν τρεῖς)Sa(ὦ), χρυσόθεμις B      REF. SYMBOL: MBVRbSa      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 ὅμηρος] καὶ ὅμηρος BSa, perhaps Ra, ἃς καὶ ὅμηρος λέγει VRb    |    καὶ after χρυσ. om. MCSa   |    2 οὗτος] καὶ οὗτος B, om. RaRbSa   |    ἰφιγένειαν] τὸ ἰφ. C, ἰφ. μὲν B, ἰφ. μὲν οὖν Rb, either ἰφ. μὲν or ἰφ. μὲν οὖν Ra, ἰφ. οὖν Sa   |    τὴν ἰφιάνασσαν καλεῖ] φησὶν τὴν ἰφιάνασσαν παρ’ ὁμήρῳ λεγομένην RaRbSa(φησι)   |    λαοδίκην] λαοδίκην ὑπὸ ὁμήρου λεχθεῖσαν RaRbSa (λεχθεῖσι Rb)   |    ἴσως] ἤδη Sa    |    οἷον om. Sa   |    3 ὡς αὐτὸς κτλ om. RaSa   |    ὡς] ὡς καὶ V, καὶ Rb    |    αὐτὸς] αὐτὸς οὗτος B, οὕτως C, εἶναι οὕτως M, οὗτος Rb   |    ὦ παρθένε om. C   |    μακρὰν V   |    δὴ] ἂν Rb   |    χρόνον Rb    

ORTHOGRAPHICA:   1 ἰφιάνασα CRa   |    2 ἰφιάνασαν C   |    ὂιον M   |    3 ἠλέκτραν app. M   


Or. 22.03 (vet gloss) ⟨ᾧ⟩: τῷ ἀγαμέμνονι  —VRSaGuY

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ om. RY   

COLLATION NOTES:   final iota of Y app. changed to omicron by Y2, incorporating word into sch. 22.04   |   


Or. 22.04 (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: ἀφ’ οὗ τοῦ ἀγαμέμνονος  —V3ZuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν add. before τοῦ Zu   


Or. 22.05 (vet gloss) ⟨ἐκ μιᾶς⟩: ἤγουν ἀπὸ τῆς κλυταιμνήστρας  —V

POSITION: s.l.      


Or. 22.06 (recThom gloss) ⟨ἔφυμεν⟩: ἐγεννήθημεν  —RZ1ZaZbZu

POSITION: s.l., except marg. R      


Or. 22.07 (tri metr) ⟨ἔφυμεν⟩: long mark over υ  —T


Or. 23.01 (rec exeg) οὗτος ὁ ποιητὴς τρεῖς λέγει θυγατέρας γεννηθῆναι τῷ Ἀγαμέμνονι, ὁ δὲ Σοφοκλῆς ἐν τῷ δευτέρῳ δράματι [El. 157] τέσσαρας μετὰ τῆς Ἰφιανάσσης.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.02 (vet exeg) ⟨χρυσόθεμις⟩: τὴν μὲν χρυσόθεμιν ἥρπαζεν ὁ ἀπόλλων, τὴν δὲ ἰφιγένειαν ἔθυσαν τῆ ἀρτέμιδι κατὰ χρησμὸν τὸν δοθέντα τοῖς ἕλλησιν.  —Rb

REF. SYMBOL: Rb      POSITION: preposed to this is a version of sch. 25.04      

ORTHOGRAPHICA:   ἔθησαν Rb   |   


Or. 23.03 (rec exeg) ⟨χρυσόθεμις⟩: καὶ Ὅμηρος [Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.04 (rec metr) ⟨χρυσόθεμις⟩: δάκτυλος  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.05 (vet exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: τὴν ἰφιάνασσαν  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The accusative here because the name is extracted without adjustment from a sentence like that in sch. 22.02 Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ.


Or. 23.06 (rec exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: ἡ πρὶν ἰφιάνασσα  —ZuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἡ πρὶν om. Y2   


Or. 23.07 (rec exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: αὕτη ἐν τῆ Αὐλίδι τῆ Ἀρτέμιδι τέθυται τὰς πνοὰς ἐπισχούση τοῖς Ἕλλησιν ὅτε κατὰ τῶν Τρώων ἀνάγεσθαι ἔμελλον εἰς ἄμυναν τῆς ἁρπαγῆς τῆς Ἑλένης.  —Zm

REF. SYMBOL: Zm       POSITION: marg.      


Or. 23.08 (rec gloss) ⟨ἠλέκτρα⟩: παρὰ τὸ ἄλεκτρον αὐτὴν εἶναι διὰ [τὸ πολυχρόνιον] τῆς παρθενίας  —O

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   τὸ πολ. washed out, some other parts very faint.   |   


Or. 23.09 (vet exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: τὴν ἀλλαχοῦ λαοδίκην  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   For the accusative, see comment on sch. 23.05.


Or. 23.10 (vet exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: ἡ πρὶν λαοδίκη  —VZuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πρὶν om. Y2   |    after πρὶν add. ἰφιάνασσα ἢ V   


Or. 23.11 (rec exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: ἱστοροῦσι τινὲς ὡς ἠλέκτρα πρῶτον μὲν ἐκαλεῖτο ἰφιάνασσα, διὰ δὲ τὸ παραταθῆναι εἰς μακρὸν τὸν τῆς παρθενίας αὐτῆς καιρὸν καὶ ἄνανδρον μεῖναι μέχρι πολλοῦ, οὕτως ἐκλήθη, ὡς ἔστι συμβαλεῖν τοῦτο ἀπὸ τῆς ἐτυμολογίας τοῦ ὀνόματος· ἀπὸ γὰρ τοῦ α̅ στερητικοῦ μορίου [καὶ] τοῦ λέκτρον ἡ κοίτη.  —Gu

COLLATION NOTES:   καὶ lost to cut margin   |   


Or. 24.01 (vet exeg) ἄρσην τ’ ὀρέστην: τὸ ἄρσην Ὁμηρικῶς, ὡς τὸ [Hom. Od. 1.1] ‘ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα’.  —MOVR

LEMMA: C      POSITION: MR marg., C intermarg., V s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ ἄρσην om. V   |    ἄρσην τ’ M   |    τὸ] τὸν C    

ORTHOGRAPHICA:   ἔνεπε MV   |   

COMMENT:   This note seems to allude to the discussions of the sense of ἄνδρα in Od. 1.1 (whether it should be taken as ‘brave’ or ‘man (= male rather than female)’).


Or. 24.02 (rec gram) ⟨ἄρσην⟩: ἄρρην μὲν κοινὸν ἄρσην δὲ αἰολικῶς τροπῇ τοῦ ρ εἰς σ ὡς τὸ πυρρὸς πυρσὸς καὶ θαρρῶ θαρσὸς.  —Zu

REF. SYMBOL: Zu      

COMMENT:   This note reflects a strange confusion; the standard doctrine is that -ρρ- forms are Attic vs. the common -ρσ- forms (e.g. Etym. Gud. s.v. θαρσῆσαι, Thom. Mag., Ecl. vocum att. s.v. θαρρῶ). The shift of rho to sigma is nowhere else described as Aeolic.


Or. 24.03 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἀπὸ μιᾶς  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 24.04 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἀπὸ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 24.05 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἤγουν τῆς κλυταιμνήστρας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 24.06 (rec exeg) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: διὰ τὴν μοιχείαν καὶ τὸν φόνον  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 24.07 (moschThom gloss) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: ἀδικωτάτης  —XXaXbTYGrZZaZmZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   app. -ώτατος a.c. Y   


Or. 25.01 (vet gloss) ⟨ἣ⟩: ἥτις ἡ κλυταιμνήστρα  —V

POSITION: s.l.      


Or. 25.02 (rec gloss) ⟨πόσιν⟩: τὸν αὐτῆς  —R

POSITION: marg.      


Or. 25.03 (recThom gloss) ⟨πόσιν⟩: ἄνδρα  —RZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν prep. R   


Or. 25.04 (vet exeg) ἀπείρῳ περιβαλοῦσ’ ὑφάσματι: ἡ γὰρ Κλυταιμνήστρα χιτῶνα ὕφανεν οὔτε ταῖς χερσὶν οὔτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχοντα, ὅπως μὴ Ἀγαμέμνων ἀμύνασθαι δύνηται τοὺς φονεύοντας.  —MBCVRb1Rb2

LEMMA: MC, ἀπείρῳ περιβαλοῦσα Rb2, ἣ πόσιν ἀπείρω BV(ἢ)       REF. SYMBOL: MBVRb2      POSITION: M marg.; Rb1 is a version preposed to sch. 23.02 above, with a ref. to 23; Rb2 occurs in the normal sequence.      

APP. CRIT.:   γὰρ] δὲ Rb1   |    ὕφανεν] τὸν ἀγαμέμνονα ἐνέδυσεν V   |    ταῖς χερσὶν] τὴν σχέσιν Rb1   |    οὔτε τῇ] ἢ Rb2   |    ἔχοντα ἔκδυσιν transp. Rb2   |    μὴ ᾶγαμ. ᾶμύν.] ἀγαμέμνων ἐκδυσάμενος τοῦτον μὴ ὁρᾶν μήτε ἀμύν. Rb1   |    ἀγαμ. μὴ transp. V    |    δύνηται B, δύναται MCRb1Rb2, δύνητο V; δύναιτο Schw.   |    φονευτάς app. Rb1    

ORTHOGRAPHICA:   κλυτεμν- M   |   


Or. 25.05 (vet exeg) καὶ ἄλλως:  1ἀντὶ τοῦ χιτῶνι.  2ἄπειρον ὃ οὐκ ἦν περᾶσαι χερσὶν ἢ κεφαλῇ, ὥσπερ ἄπειρον δίκτυόν φασιν.  3καλῶς δὲ τὸ πόσιν· εἰ γὰρ εἶπε τὸν ἐμὸν πατέρα, δι’ ἑαυτὴν ἐδόκει ἂν κατηγορεῖν τῆς μητρός.  4Αἰσχύλος δέ φησιν [fr. 375]· ‘ἀμήχανον τεύχημα καὶ δυσέκλυτον’.   —MBCVRaRb

LEMMA: MC(om. καὶ)Rb(add. ἢ πόσιν ἀπείρῳ)      POSITION: M marg.; B cont. from previous      

APP. CRIT.:   1-2 ἀντὶ ... φασιν om. BV   |    1 ἀντὶ τοῦ χιτῶνι om. RaRb   |    τοῦ om. C   |    2 ὃ] ᾧ C, ὡς M   |    πέρας MC, διαπερᾶσαι RaRb   |    3 before καλῶς add. καὶ αἰσχύλος δέ φησιν ἀμήχανον τεύχημα καὶ δυσέκλυτον. V (om. at end)   |    τὸ] εἷπεν ἣ BV   |    πόσιν] ποίησιν C   |    γὰρ] δὲ Rb   |    δι’ ἑαυτὴν transp. after ἂν V   |    ἔδοξεν V   |    ἂν V, om. others   |    4 καὶ αἰσχύλος BVRaRb   |    δὲ om. Rb   |    εὐτύχημα RaRb, τέχνημα Rw, coni. Nauck   |    καὶ om. Ra; oddly formed abbrev. or corrupted in Rb   |    δυσέκδυτον Nauck (TGF ed. 1, addenda, p. XIV), Dind.   

ORTHOGRAPHICA:   3 εἶπεν M   |   


Or. 25.06 (vet exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: τῶ μὴ ἔχοντι πέρας, τῶ ἀτραχηλώτω  —OVRY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   (first) τῷ om. R    |    τῷ ἀτραχ. om. OR    |    (second) τῶ om. Y2   |    ἀτραχη(λ)ώτ() V    

COMMENT:   ἀτραχήλωτος = ‘not provided with a neck-hole’, unless it is corrupt for the attested ἀτράχηλος. For the word in this context cf. Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca (epit.) 23a. Ἀγαμέμνων δὲ καταντήσας εἰς Μυκήνας μετὰ Κασάνδρας ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας· δίδωσι γὰρ αὐτῷ χιτῶνα ἄχειρα καὶ ἀτράχηλον, καὶ τοῦτον ἐνδυόμενος φονεύεται, καὶ βασιλεύει Μυκηνῶν Αἴγισθος· κτείνουσι δὲ καὶ Κασάνδραν.


Or. 25.07 (recMosch gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: κυκλοτερεῖ  —SaXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 25.08 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀδιεξοδεύτῳ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 25.09 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀπεράτῳ ἀτρυπήτῳ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 25.10 (rec exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: διὰ τὸ μήτε ταῖς χερσὶν μήτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχειν ὡς παρὰ Αἰσχύλῳ  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 25.11 (recThom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ἐνδύσασα  —RZZmTZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.12 (thom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: περικαλύψασα  —ZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.13 (rec gram) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ὡς τὸ περίβαλε τὸν ἅγιον τοῖς δεσμοῖς  —Gu

POSITION: s.l.      

COMMENT:   No parallel for this phrase in TLG texts.

COLLATION NOTES:   cross prefixed   |   


Or. 25.14 (vet gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: ἐνδύτῳ  —V

POSITION: s.l.      


Or. 25.15 (vetThom gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: χιτῶνι  —VSaZZaZmZbZuGu

POSITION: s.l.; Sa has this misplaced above 24 ἀνοσιωτάτης      

COLLATION NOTES:   cross prefixed Gu   |   


Or. 25.16 (mosch gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: ἱματίῳ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   obscured in T, clear in Ta   |   


Or. 25.17 (rec gram) ⟨ὑφάσματι⟩: ὕφασμα τὸ ὑφανθέν  —Zm

POSITION: marg.      


Or. 140.01 (140-165a) (tri metr) ἡμέτερον: σῖγα:  0τὰ ἑξῆς ταῦτα εἴδη καλεῖται ἀλλοιόστροφα. εἰσὶ δὲ καὶ κατὰ σχέσιν. τῆς παρούσης οὖν στροφῆς τὰ κῶλα ιγʹ. καὶ τὰ τῆς ἀντιστροφῆς τοσαῦτα. ἐφεξῆς γὰρ κεῖται ἡνωμένη καὶ οὐκ ἐκ διαστήματος.  1τὸ αʹ ἀσυνάρτητον ἐκ τροχαϊκοῦ ἰθυφαλλικοῦ καὶ ἰαμβικῆς βάσεως ἐχούσης τὸν αʹ πόδα ἀνάπαιστον.  2τὸ βʹ ἴαμβος τρίμετρος ἀκατάληκτος.  3-4τὸ γʹ καὶ δʹ παιωνικὸν ἡμιόλιον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰάμβου.  5τὸ εʹ ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον καθαρόν.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου αʹ καὶ παίωνος γʹ καὶ συλλαβῆς. ἐν δὲ τῷ τῆς ἀντιστροφῆς κώλῳ ἀντίσπαστον ἔχει καὶ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάττονος.  7τὸ ζʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἰωνικοῦ διιάμβου καὶ μολοττοῦ ἢ κρητικοῦ. τὸ δέ γε τῆς ἀντιστροφῆς κῶλον πεντασύλλαβον ἔχει τὸν διίαμβον.  8τὸ ηʹ ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰωνικοῦ καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  9τὸ θʹ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς καθαρόν.  10τὸ ιʹ ὅμοιον δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ χορείων.  11τὸ ιαʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  12τὸ ιβʹ ὅμοιον δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἐκ παίωνος δʹ διιάμβου καὶ κρητικοῦ ἢ δακτύλου. ἐπὶ τῷ τέλει ἀμφοτέρων παράγραφος.   —T

1140=153 ‒⏑‒⏑‒⏑,⏑⏑‒⏑‒
σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης
πῶς ἔχει; λόγου μετάδος, ὦ φίλα
2141=154 ⏓‒⏑‒,⏓‒⏑‒,⏒‒⏑‒
τιθεῖτε, μὴ κτύπεῖτε μηδ’ ἔστω κτύπος
ποίαν τύχαν εἴπω, ποίαν δὲ συμφοράν [with koine short symbol on second ποι]
3142=155 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ἀποπρὸ βᾶτ’ ἐκεῖ
ἔτι μὲν ἐμπνέει
4143=156 ⏑⏑⏑‒,⏓‒
σ’ ἀπόπρο μοι κοίτας
βραχὺ δ’ ἀναστένει
5144=157 ⏑‒‒⏑‒
ἰδοὺ πείθομαι
τί φήις; ὦ τάλας
6145=158 ⏑‒‒‒,⏑⏑‒⏑,‒ / ⏑‒‒⏑,⏑⏑‒‒,‒
ἔα σύριγγος ὅπως πνοὰ
ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις
7146=159 ‒‒⏑⏑,⏑‒⏑⏔,‒⏒‒
λεπτοῦ δόνακος, ὦ φίλα, φώνει μοι
ὕπνου γλυκυτάταν φερομένωι χάριν
8147=160 ⏑⏑⏑‒,‒‒⏑⏑,⏑‒
ἴδ’ ἀτρεμαίαν ὡς ὑπόροφον
μέλεος ἐχθίστων θεόθεν ἐρ
9148=161 ⏑‒⏑‒,‒‒‒
φέρω βοάν. ναί, οὕτω
γμάτων, τάλας. φεῦ μόχθων
10149=162 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⌒
κάταγε κάταγε, πρόσιθ’ ἀτρέμας
ἄδικος ἄδικα τότ’ ἄρ’ ἔλακεν
11150-163 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑
ἀτρέμας ἴθι· λόγον ἀπόδος ἐφ’ ὅτι
ἔλακεν, ἀπόφονον ὅτ’ ἐπὶ τρίποδι
12151=164 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⌒
χρέος ἐμόλετέ ποτε
Θέμιδος ἄρ’ ἐδίκασε
13152=165 ⏑⏑⏑‒,⏑‒⏑‒,‒⏑⏒
χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ’ εὐνάζεται
φόνον ὁ Λοξίας ἐμᾶς ματέρος

TRANSLATION:   These following metrical forms [sc. of the whole lyric 140-207] are called strophes of irregular arrangement, and they are in responsion. Now then, the present strophe has 13 cola, and those of the antistrophe are the same number. For they are positioned as one sequence in succession and not at a distance. The first colon is compound, formed from a trochaic ithyphallic and an iambic metron with first-foot anapaest. The second colon is an acatalectic iambic trimeter. The third and fourth cola are one-and-a-half measure paeonic lines consisting of fourth paeon and iamb. The fifth colon is a hypercatalectic antispastic monometer of pure form. The sixth is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. antispastic] kind, composed of a first epitrite and a third paeon and a syllable. But in the corresponding colon of the antistrophe it contains an antispast and an ionic a minore [sc. and a syllable]. The seventh colon is a catalectic ionic a maiore trimeter composed of an ionic, a double iamb, and a molossos or a cretic. The corresponding colon of the antistrophe, however, has its double iamb with five syllables [sc. because of a resolved long]. The eighth colon is a brachycatalectic epionic a maiore trimeter composed of fourth paeon, ionic, and two indifferent syllables. The ninth colon is a pure iambic hepthemimer [i.e. one and three-quarters iambic metra]. The tenth is an acatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of chorei. The eleventh is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The twelfth is a brachycatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The thirteenth is a catalectic ionic trimeter composed of fourth paeon, double iamb, and a cretic or dactyl. At the end of both [strophe and antistrophe], a paragraphos.

APP. CRIT.:   8 ἐπι ἰωνικὸν T, ἰωνικὸν Ta   

COMMENT:   Triclinius uses the term ἐπιωνικός to refer to a colon in which an ionic measure is preceded by some form of iambic, whereas when an initial ionic is followed by an iambic measure he uses the term ἰωνικός. For the former, see sch. Soph. Aj. 1199, El. 824 Tessier (first colon in both instances).

COLLATION NOTES:   ἡμέτερον not visible on image, check original; τρικλινίου: σῖγα σῖγα Ta   |   


Or. 140.02 (140-165b) (tri metr) στροφὴ κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 166.01 (166-173a) (tri metr) ἡμέτερον: ὁρᾷς:  0σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς μὲν πρὸς τὰς στροφάς, ὁμοιομερὲς δὲ τῷ μετὰ τὴν ἑξῆς κειμένην στροφὴν συστήματι, οὗ ἡ ἀρχὴ ‘θρόει τίς κακῶν’. ἔστι δὲ κώλων ηʹ.  1τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου ἐπιτρίτου βʹ καὶ ἰάμβου.  2τὸ βʹ ἰαμβικὸν ἑφθηιμερές.  3τὸ γʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν Φερεκράτειον ἐξ ἀντισπάστου καὶ κρητικοῦ. ἐνταῦθα δὲ τὸν κρητικὸν ἔχει τετρασύλλαβον.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν ὅμοιον τῷ βʹ.  5τὸ εʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον ἐκ χορείων τῶν αʹ ποδῶν.  7τὸ ζʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ κρητικοῦ.  8τὸ ηʹ τροχαϊκὸν ἰθυφαλλικόν. εἰ δὲ βούλει, ἀντισπαστικὸν ἡμιόλιον. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.  —T

1166=187 ⏑‒‒⏑,‒⏑‒‒,⏑‒
ὁρᾶις; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας.
θρόει τίς κακῶν τελευτὰ μένει.
2167=188 ⏑‒⏑‒,⏑‒⏑
σὺ γάρ νιν, ὦ τάλαινα,
θανεῖν, τί δ’ ἄλλο γ’; οὐδὲ
3168=189 ⏑‒‒⏑,⏕⏑‒
θωύξασ’ ἔβαλες ὕπνου. [ω marked as koine short ⌙ = U+2319]
γὰρ ἴσχει πόθον βορᾶς.
4169=190 ⏒‒⏑‒,⏑‒⏑
εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα.
πρόδηλος ἆρ’ ὁ πότμος. [koine long mark over πότμ]
5170=191 ‒⏑‒‒,‒⏑‒‒
οὐκ ἀφ’ ἡμῶν, οὐκ ἀπ’ οἴκων
ἐξέθυσεν Φοῖβος ἡμᾶς
6171=192 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒⏓‒‒
πάλιν ἀνὰ πόδα σόν γ’ ἑλίξεις
μέλεον ἀπόφονον δοὺς αἶμα
7172=193 ⏑⏑⏑‒,‒⏑‒
μεθεμένα τοῦ κτύπου;
πατροφόνου ματέρος.
8173=194 ⏑‒‒,⏑‒‒ / ⏑‒‒⏑,‒‒
ὑπνώσσει. λέγεις εὖ.
δίκα μέν. καλῶς δ’ οὔ.

TRANSLATION:   A metrical system divided into sections, consisting of unlike parts with respect to the strophes [sc. the preceding and following strophes, 140-165 and 174-186=195-207], but with the same parts as the system after the strophe that follows, the opening of which is ‘Speak what of evils’ [sc. 187-194]. It is of eight cola. The first is a brachycatalectic antispastic trimeter composed of an antispast, second epitrite, and iamb. The second is an iambix hepthemimeres. The third is a Pherecratean catalectic antispastic dimeter composed of an antispast and a cretic. Here [sc. as opposed to in the corresponding stanza] it has its cretic of four syllables [sc. from resolution of a long]. The fourth is an iambic similar to the second [sc. hepthemimeres]. The fifth is an acatalectic trochaic dimeter. The sixth is similar [sc. a trochaic dimeter] with the first feet consisting of chorei. The seventh is an acatalectic paeonic dimeter composed of a fourth paeon and a cretic. The eighth is a trochaic ithyphallic; or if you prefer, a one-and-a-half-measure antispast. At the end, a paragraphos.


Or. 166.02 (166-173b) (tri metr) σύστημα κώλων ηʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 174.01 (174-186a) (tri metr) ἡμέτερον: πότνια πότνια:  0ἡ βʹ αὕτη στροφὴ κώλων ἐστὶ ιγʹ.  1τὸ αʹ τροχαϊκὸν πενθημιμερὲς ἐκ δύο χορείων. εἰ δὲ βούλει, ἰαμβικόν.  2-3τὸ βʹ καὶ γʹ παιωνικὰ ἡμιόλια ἐκ παίωνων δʹ καὶ ἰάμβων.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ χορείων. εἰ δὲ βούλει, ὅμοιον τῷ αʹ καὶ τῆς ἐκεῖ μακρᾶς διαλελυμένης ἐν τούτῳ.  5τὸ εʹ ὅμοιον τῷ βʹ.  6τὸ ϛʹ παιωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παιώνων πρώτων βʹ, τοῦ πρώτου πενταβράχεος, καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  7-8τὸ ζʹ καὶ τὸ ηʹ ὅμοια τῷ βʹ.  9τὸ θʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος βʹ καὶ πρώτου.  10τὸ ιʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ βʹ ἀναπαίστων καὶ ἰάμβου. εἰ δὲ βούλει, ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος γʹ καὶ διιάμβου.  11τὸ ιαʹ δακτυλικὸν ἑφθημιμερὲς.  12τὸ ιβʹ τροχαϊκὸν ἢ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς ἐκ τριῶν χορείων καὶ συλλαβῆς.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος αʹ ἀντὶ ἰωνικοῦ, διτροχαίου καὶ ἐπιτρίτου γʹ διὰ τὴν ἀδιάφορον, ἢ ἰωνικοῦ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος καὶ διπλαῖ ἔσω καὶ ἔξω νενευκυῖαι, ἡ μὲν ἐν ἀρχῇ τοῦ κώλου, ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος, δηλοῦσαι ἔχειν ἀνταπόδοσιν.  —T

1174=195 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,‒
πότνια πότνια Νύξ, [koine brevis symbol twice]
ἔκανες ἔθανες, ὦ
2175=196 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπνοδότειρα τῶν
τεκομένα με μᾶ
3176=197 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
πολυπόνων βροτῶν
τερ, ἀπὸ δ’ ὤλεσας
4177=198 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑⏑ / ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑
Ἐρεβόθεν ἴθι, μόλε
πατέρα τέκνα τε τάδε
5178=199 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
μόλε κατάπτερος
σέθεν ἀφ’ αἵματος·
6179=200 ⏑͡⏑⏑⏑⏑,⏔⏑⏑⏑,⏑⏑
τὸν Ἀγαμεμνόνειον ἐπὶ δόμον.
ὀλόμεθ’ ἰσονέκυες ὀλόμεθα. (200)
7180=201 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπὸ γὰρ ἀλγέων
σύ τε γὰρ ἐν νεκροῖς
8181=202 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπό τε συμφορᾶς
τό τ’ ἐμὸν οἴχεται
9182=203 ⏑‒⏑⏑,‒⏑⏑⏑
διοιχόμεθ’ οἰχόμεθα
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν
10183=204 ⏑⏑‒⏑⏑‒,⏑‒ / ⏑⏑‒⏑,⏑‒⏑‒
κτύπον ἀγάγετ’· οὔμενουν
στοναχαῖσί τε καὶ γόοις
11184=205 ‒⏑⏑‒⏑⏑‒⏑⏑‒
σῖγα φυλασσομένα στόματος
δάκρυσί τ’ ἐννυχίοις ἄγαμος
12185=206 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑⏑⏑ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑
ἀνὰ κέλαδον ἄπο λέχεος
ἐπὶ δ’ ἄτεκνος ἅτε βίοτον
13186=207 ‒⏑⏑⏑,‒⏑‒⏑,‒‒⏑‒
ἥσυχον ὕπνου χαρὰν παρέξεις, φίλα;
ἁ μέλεος ἐς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον.

TRANSLATION:   This second strophe consists of 13 cola. The first is a trochaic penthemimer consisting of two chorei; of if you prefer, iambic. The second and third cola are paeonic of one and half measures, consisting of fourth paeon and iamb. The fourth colon is a brachycatalectic iambic dimeter consisting of chorei; or if you prefer, like the first colon, with the long syllable found there resolved in this one. The fifth is similar to the second. The sixth is a brachycatalectic paeonic dimeter composed of two first paeons (the first being of five syllables) and two indifferent syllables. The seventh and eighth are like the second. The ninth is an acatalectic paeonic dimeter composed of a second paeon and a first paeon. The tenth is a brachycatalectic antispastic dimeter consisting of two anapaests and an iamb; or if you prefer, an acatalectic ionic dimeter composed of a third paeon and a double iamb. The eleventh is a dactylic hephthemimeres [sc. three and a half dactyls]. The twelfth is a trochaic or iambic hepthemimeres composed of three chorei and a syllable. The thirteenth is an acatalectic ionic a maiore trimeter composed of a first paeon in place of an ionic, a double trochee, and third epitrite because of the [final] indifferent [syllable], or an ionic. At the end, a paragraphos and diple-marks pointing inwards and outwards, one at the beginning of the colon, the other at the end, the marks indicating that the strophe has corresponsion.


Or. 174.02 (174-186b) (tri metr) στροφὴ ἑτέρα κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 186.10 (tri metr) diple-mark pointing outwards at beginning of colon, paragraphos and diple-mark pointing inwards at end of colon T  —T


Or. 401.01 (vet exeg) ἤρξω δὲ λύσσης πότε: 1καὶ τοῦτο πονηρῶς.  2θέλων γὰρ ἐλέγξαι ὡς θεομισῆ φησιν ‘ἤρξω δὲ λύσσης πότε’.  3ἤθελε γὰρ μαθεῖν εἰ χρόνιόν ἐστι τὸ νόσημα καὶ δυσίατον.   —MCVB, partial O

LEMMA: MBCV(om. πότε)      REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   2 μὴ θέλων MVC   |    ἐξελέγξαι τὸν ἀνέψιον B   |    δὲ om. V   |    3 ἐθελ- initially M, but corrected   |    δύσ at end of line, om. ιατον V; on next line with ecthesis and enlarged capital, ἄψαυστον followed by three-dot punctuation (usual mark of separation between end of one scholion and lemma of the next)   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἐστὶν M   |   

COLLATION NOTES:   O barely readable, seems to have 3rd sentence preceded by 4-6 undeciphered words, perhaps containing καὶ τοῦτο πονηρῶς: check original   |   


Or. 401.02 (rec gloss) ⟨ἤρξω⟩: σὺ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 401.03 (mosch gloss) ⟨ἤρξω⟩: ἀρχὴν ἔλαβες  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l., except X      


Or. 401.04 (rec gloss) ⟨ἤρξω⟩: ἀρχὴν ἐποιήσω  —Gu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Gu lets Gr’s ἀρχὴν serve   |   


Or. 401.05 (rec gloss) ⟨τίς⟩: ποία  —ZmGu

POSITION: s.l.      


Or. 401.06 (tri metr) ⟨ἡμέρα ⟩: long mark over α  —Τ


Or. 402.01 (vet exeg) ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν: ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ὑψηλοποίουν τὸ τῆς μητρὸς μνῆμα  —MCV

LEMMA: MC(μῆτερ)V(om. μητ. ἐξ.)      REF. SYMBOL: V      

ORTHOGRAPHICA:   μνήμα M   |   


Or. 402.02 (vet exeg) ⟨ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: ὁ δὲ φησὶν ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸ τῆς μητρὸς μνῆμα ἐξώγκουν [1 wd.] τιμῶν καὶ τὸ χῶμα ἐπιβάλλων ὑψηλοποίουν  —B

POSITION: cont. from sch. 401.01      

APP. CRIT.:   perhaps restore washed out word as αὐτὴν   

ORTHOGRAPHICA:   ὑψιλοποίουν B   |   

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 402.03 (vet exeg) ⟨ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: γράφεται ἐν ᾗ ταλαίνης μητρὸς ἐξώγκουν τάφον  —MB

POSITION: M cont. from sch. 402.01; B intermarg.      

APP. CRIT.:   τάλαιναν M, and perhaps μ(ητ)ρ(ὸ)ς corrected to μ(ητέ)ρ’   


Or. 402.04 (mosch gloss) ἐν ᾗ: ἡμέρᾳ  —XXaXbXoTYGr

LEMMA: X conflates lemma and gloss as beginning of sch. 402.06       POSITION: s.l. except X      


Or. 402.05 (rec gloss) ⟨ἐν ᾗ⟩: ἀφοῦ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 402.06 (mosch exeg) ⟨τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: τῇ ταλαίνῃ μητρὶ ἐξώγκουν τὸν τάφον  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   |   τὸν om. TY   

COLLATION NOTES:   Ta omits cross   |   


Or. 402.07 (rec exeg) ⟨τάλαιναν μητέρ’⟩: γρ. ταλαίνῃ μητέρι  —Zm

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   γρ. μητέρι Zm, and separately η over (τάλαιν)αν   


Or. 402.08 (vet exeg) ⟨ἐξώγκουν τάφῳ⟩: ὅ ἐστι· τὸ χῶμα ἐπέβαλλον  —MBOC

POSITION: cont. from sch. 402.01 MC, O s.l., B intermarg. preceding sch. 402.03      

APP. CRIT.:   ὅ ἐστι om. O   |    ?ἔβαλλον? O   

ORTHOGRAPHICA:   ἐπέβαλον C   |   

COLLATION NOTES:   check original O; B obscured under a gloss by a later hand   |   


Or. 402.09 (thom exeg) ἐξώγκουν τάφῳ: 1εἰκότως δὲ εἶπε τὸ ἐξώγκουν·  2οἱ γὰρ τῶν παλαιῶν τάφοι συναγωγὴ χώματος ἦσαν εἰς ὕψος διήκουσα βουνῷ ἐοικυῖα.  3ὅθεν καὶ μέχρι τοῦ νῦν τύμβην ταύτην κατονομάζουσιν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: ZZaZmT, Zb to μητέρ’      

APP. CRIT.:   1 (sch. 402.13 preposed) δὲ add. after εἰκότως T, after τὸ Zb   |    2 συναγωγὴν Zb, συναγωγοὶ Gu   |   εἰς ὕψος om. Zb   |    3 ὅθεν κτλ. T only, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐξώκουν Za (in text ἐξώγγουν)   |   

COMMENT:   τύμβη (not in LSJ) attested in late Greek, needlessly changed to τύμβον by Arsenius.


Or. 402.10 (vet gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ἐτίμων  —HH3MCGu

POSITION: s.l.      


Or. 402.11 (vet gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ὑψηλοποίουν  —H

POSITION: s.l.      


Or. 402.12 (rec gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ἐδόξαζον ὑψοποίουν ἔταφον ἔθαπτον  —R

REF. SYMBOL: R      POSITION: marg.      

ORTHOGRAPHICA:   ὑψοποιοῦν R   |   

COMMENT:   ὑψοποιόω (or -έω?) is attested in 12-13th cent. rhetor Nicolaus Mesarites (TLG), so R’s gloss is not necessarily a mistake for ὑψηλοποίουν.


Or. 402.13 (thom gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: κατεχώννυον ἐκάλυπτον  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: ἐξώγγουν in text here in ZZaZmGu       POSITION: s.l. except TZb, which prepose this to sch. 402.09      


Or. 402.14 (rec exeg) ⟨ἐξώγκουν⟩: ὄγκον εἶπεν διὰ τὸ μνῆμα· ἀνεχωματίζοντο γὰρ οἱ ἕλληνες τὰ μνήματα ?ὅπως? ἐποίουν. οἱονεὶ ἐπαναστήματα ????. οἱ γὰρ ἀγωνιζόμενοι [2 wds] διὰ τὴν [1 wd] ?ἀγωνίζονται.  —Y2

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 402.15 (rec gloss) ⟨τάφῳ⟩: τάφον  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 403.01 (vet exeg) πότερα κατ’ οἴκους: 1ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἤρξω, τουτέστιν· ἐν ποίᾳ ἡμέρᾳ ἤρξω καὶ ἐν ποίῳ τόπῳ.  2κακοήθως δὲ καὶ τοῦτο.   —MBCV

LEMMA: all (κατοἴκους M, κατοίκους C)      REF. SYMBOL: BV      

APP. CRIT.:   1 τουτέστιν] τοῦ δέ ἐστιν M   |    τουτέστιν ...ἤρξω] δὲ ποίαν ἡμέραν (punct. after κοινοῦ) V   |    2 κακόηθες (δὲ .... τοῦτο om.) V   


Or. 403.02 (vet exeg) ⟨πότερα κατ’ οἴκους⟩: κακοήθως καὶ τοῦτο  —H

POSITION: s.l.      


Or. 403.03 (vet exeg) ⟨πότερα κατ’ οἴκους⟩: ἐν ποίῳ τόπῳ  —O


Or. 403.04 (rec gloss) ⟨πότερα⟩: ἆρα  —RZb

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἄρα Zb   |   


Or. 403.05 (rec gloss) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἐμάνης  —R

POSITION: s.l.      


Or. 403.06 (moschThom exeg) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἤρξω τῆς λύσσης  —XaXbTYGrZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 403.07 (rec exeg) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἀπὸ κοινοῦ ἤρξω  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 403.08 (moschThom gloss) ⟨προσεδρεύων⟩: παρακαθήμενος  —XXaXbTYGrZZaZmZb

POSITION: s.l. except X, which combines it with sch. 403.09      


Or. 403.09 (mosch gloss) ⟨πυρᾷ⟩: τῷ τάφῳ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X, which combines it with sch. 403.08      


Or. 403.10 (thom gloss) ⟨πυρᾷ⟩: τῷ τάφῳ καὶ τῇ τοῦ σώματος καύσει  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ τάφῳ καὶ om. ZmTZbGu   |    τοῦ σώματος om. Zb   |    αὐτῆς add. after σώμ. ZmT   

COLLATION NOTES:   Z partially obscured in margin: check original; T obscured, Ta clear   |   


Or. 404.01 (vet exeg) νυκτὸς φυλάσσων: 1ὁ δὲ φιλαλήθως [ca. 10-12 letters washed out]/πέπονθα·  2μήποτέ τις ἀφέληται τὰ ὀστᾶ.  3ἢ παρατηρῶν πότε σβεσθείσης τῆς φλογὸς ἀφέλωμαι τὰ ὀστᾶ.   —BOCVRb

LEMMA: C; ὀστέων ἀναίρεσιν V, ὀστέων Rb      REF. SYMBOL: VRb      POSITION: cont. from sch. 403.01 B; O has second sentence s.l., third in margin      

APP. CRIT.:   1 in B only; for washed out letters, Arsenius gives λέγει κατὰ τὴν νύκτα   |    2 μή τις O   |    3 σβεσθείσης] ἀφεθείσης C   |    3 τὰ ὀστᾶ] ταῦτα VRb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀφέλ() V   |    2 ὀστά CRb, C also in 3   |    3 ἀφέλομαι VCRb   |   


Or. 404.02 (vet exeg) ⟨νυκτὸς φυλάσσων⟩: φυλάττων πότε σβεσθῇ [ἡ?] κα[ῦσις?] ἵν[α] μὴ ?ἀφέληται? τὰ ὀστᾶ.  —H

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   either σβεσθεῖ or -ῆ H   |   


Or. 404.03 (rec exeg) ⟨νυκτὸς φυλάσσων⟩: τηρῶν? πότε ἀφέλωμαι τῆς φλογὸς τὰ ὀστᾶ μήτις ἀφέληται ταῦτα. ἀναιρῶ γὰρ τὸ λαμβάνω.  —Y2

ORTHOGRAPHICA:   ἀφέλομαι Y2   |   


Or. 404.04 (rec gloss) ⟨νυκτός⟩: ἐμάνην  —R

POSITION: s.l.      


Or. 404.05 (mosch gloss) ⟨νυκτός⟩: ἐπὶ τῆς  —XXaXbXoTYGr

POSITION: all s.l., but X also has the same preposed to sch. 404.06      

APP. CRIT.:   τῆς om. Xo   


Or. 404.06 (mosch gloss) ⟨νυκτός⟩: ἤγουν κατὰ τὴν νύκτα  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἐπὶ τῆς νυκτὸς prep. X   


Or. 404.07 (rec gloss) ⟨φυλάσσων⟩: παρατηρῶν  —Zb

POSITION: s.l.      


Or. 404.08 (thom exeg) ὀστέων ἀναίρεσιν: 1ἤγουν πότε τὸ σῶμα ἀναλωθὲν ἡμεῖς τὰ ὀστᾶ λάβωμεν.  2ἢ ἀναίρεσιν ἀντὶ τοῦ φθοράν, ἤγουν σκοπῶν μὴ τὰ ὀστᾶ φθαρῇ τῷ πυρί.   —ZZaZmTZbGu

LEMMA: ZZaZb      REF. SYMBOL: ZZaTZb      POSITION: ZmGu s.l.      

APP. CRIT.:   1 ἀνάληψιν add. before ἤγουν ZmZb (cf. sch. 404.13, 404.14)   

ORTHOGRAPHICA:   1 λάβομεν ZZa   |   2 ὀστὰ Zb   |   

COLLATION NOTES:   Zm obscure in marg.: check original   |   


Or. 404.09 (vet gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: κλοπήν, καταδάμασιν  —V

POSITION: s.l.      


Or. 404.10 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: συλλογὴν ἢ ἀφαίρεσιν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 404.11 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: συλλογὴν  —YGu

POSITION: s.l.      


Or. 404.12 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: κλοπὴν τὴν ἀφαίρεσιν. ἢ κύων ?ἣ ἁρπάση αὐτά  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 404.13 (thom gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἀνάληψιν ἢ φθοράν  —ZZa

POSITION: s.l.      


Or. 404.14 (thom gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἀνάληψιν  —TZbGuXo

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν τὴν prep. Xo   

COLLATION NOTES:   in Xo, in the dark ink of the scholia rather than the light ink of most glosses, but same hand; T obscure in margin, Ta clear   |   


Or. 404.15 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἤγουν ἀνακομιδὴν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 405.01 (mosch gloss) ⟨παρῆν⟩: σοὶ  —XXbXoTGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   no cross Ta, perhaps no cross T: check original   |   


Or. 405.02 (mosch exeg) ⟨ὤρθευεν δέμας⟩: σφαλλόμενον δηλονότι ὑπὸ τῆς μανίας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   σφαλόμ- YGr   |   

COLLATION NOTES:   T obscured in margin, clear in Ta: check original   |   


Or. 405.03 (rec metr) ⟨ὤρθευεν δέμας⟩: τὸ ν̅ διὰ τὸ μέτρον ἐνταῦθα εἰ καὶ σύμφωνον ἐπιφέρεται τὸ δ̅.  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 405.04 (vet gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἐνοσοκόμει  —HMOCV

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐνοστοκόμει C   


Or. 405.05 (vet gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: περιεποιεῖτο  —V

POSITION: s.l.; precedes sch. 405.04      


Or. 405.06 (thom gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἐκυβέρνα  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 405.07 (rec artGloss) ⟨δέμας⟩: τὸ  —Z

POSITION: s.l.      


Or. 406.01 (thom gloss) ⟨πυλάδης⟩: ναὶ  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 406.02 (rec gloss) ⟨πυλάδης⟩: ἦν  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 406.03 (rec gloss) ⟨ὁ συνδρῶν⟩: ὁ συνπράττων  —Zb

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   possibly a later hand: check original   |   


Or. 406.04 (mosch gloss) ⟨συνδρῶν⟩: ἐμοὶ  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 407.01 (rec gloss) ⟨ἐκ φασμάτων⟩: φαντασμάτων  —R

POSITION: s.l.      


Or. 407.02 (rec exeg) ⟨φαντασμάτων⟩: γρ. ἐκ φασμάτων  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 407.03 (rec gloss) ⟨φαντασμάτων⟩: φαντασιῶν  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 407.04 (rec gloss) ⟨δὲ⟩: καί  —R

POSITION: s.l.      


Or. 407.05 (rec gloss) ⟨τάδε⟩: ταῦτα  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 407.06 (rec gloss) ⟨νοσεῖς⟩: πάσχεις  —XoY

POSITION: s.l.      


Or. 407.07 (rec gloss) ⟨νοσεῖς⟩: ἀσθενεῖς  —Zb

POSITION: s.l.      


Or. 408.01 (mosch gloss) ⟨ἔδοξ’⟩: ἐνόμισα  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X, which adds ἰδεῖν after ἐνόμισα and continues with sch. 408.02      


Or. 408.02 (mosch paraphr) ⟨τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς⟩: τρεῖς κόρας νυκτὶ ὁμοίας ἤγουν μελαίνας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X (cont. from sch. 408.01) and Xo; separately, Xo has ἤγουν μελαίνας s.l.      


Or. 408.03 (vet exeg) ⟨νυκτὶ προσφερεῖς⟩: ἀντὶ τοῦ φοβεράς· νυκτί ὁμοίας, ὡς ὁ ποιητής [Hom. Il. I.47]· ‘νυκτὶ ἐοικώς’.  —MB

POSITION: M s.l., B marg.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ φοβεράς om. B   |    νυκτί ὁμοίας om. M   


Or. 408.04 (vetThom gloss) ⟨προσφερεῖς⟩: ὁμοίας  —VRXoZZaZmTZb

POSITION: s.l.      


Or. 408.05 (rec gloss) ⟨κόρας⟩: νεάνιδας  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 409.01 (rec gloss) ⟨οἶδ’⟩: γινώσκω  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 409.02 (thom gloss) ⟨ἃς ἔλεξας⟩: ἤγουν τὰς ἐριννῦς λέγεις  —ZZa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν and λέγεις om. Za   


Or. 409.03 (rec gloss) ⟨ἔλεξας⟩: εἶπας  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 409.04 (rec gloss) ⟨ὀνομάσαι⟩: εἰπεῖν τὸ ὄνομα  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 409.05 (rec gloss) ⟨ὀνομάσαι⟩: εἰπεῖν  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 409.06 (rec gloss) ⟨ὀνομάσαι⟩: λέξαι  —ZmGu

POSITION: s.l.      


Or. 409.07 (rec gloss) ⟨βούλομαι⟩: ἐγώ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 409.08 (rec gloss) ⟨βούλομαι⟩: θέλω  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 410.01 (rec gloss) ⟨σεμναὶ γάρ⟩: ὅτι (σεμναὶ) εἰσὶ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 410.02 (mosch gloss) ⟨σεμναὶ⟩: σεβάσμιαι  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 410.03 (vet exeg) εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου: 1κατὰ ἀντίφρασιν, ἀντὶ τοῦ ἀπαιδεύτως.  2ἢ οὕτως· εὐπαιδεύτως δὲ ποιεῖς ὀνομάζειν αὐτὰς Ἐρινύας παραιτούμενος.   —MBC

LEMMA: MC; ἄλλως· εὐπαίδευτα B      POSITION: follows sch. 410.04 in B      

APP. CRIT.:   1 τοῦ om. C   |    2 δὲ om. M   

ORTHOGRAPHICA:   2 ὀνομάζ M   |   


Or. 410.04 (vet exeg) ἄλλως: 1ἀπαιδεύτως φυλάττου ὀνομάζειν αὐτάς.  2πῶς δὲ ἀπαιδεύτως;  3καλῶν αὐτὰς Ἐρινύας.   —MBCVRbSa

LEMMA: MC; εὐπαίδευτα BV(-δευτ())Rb, ἀπαιδεύτως (ἀπαίδευτα s.l.) Sa      REF. SYMBOL: BVRb      POSITION: precedes sch. 410.03 in B      

APP. CRIT.:   1 ἀντὶ τοῦ prep. BVRbSa, before that δὲ καλῶν αὐτὰς ἐρινύας crossed out Rb    |    ἀπαιδεύτως] ἀπαίδευτα VSa, ἀπαιδεύτους C, ἀπαίδευτα εὐπαίδευτα Rb   |    φυλάττουσιν V   |    2 ἀπαιδεύτως] ἀπαίδευτα RbSa, a.c. V   

ORTHOGRAPHICA:   ἐριννύας VSa   |   


Or. 410.05 (rec exeg) ⟨εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου⟩: ἀποτρέπου δὲ λέγειν αὐταῖς τὸ εὔφημον ὄνομα τὸ εὐμενίδες ἀπαίδευτον. ἐλέγ(οντο) φονεύτριαι ἐριννύες.  —Y2


Or. 410.06 (vet gloss) ⟨εὐπαίδευτα⟩: ἀντίφρασις ἀπαι(δεύτ)ως  —O

POSITION: s.l.      


Or. 410.07 (rec gloss) ⟨εὐπαίδευτα⟩: ἀπαιδεύτως ποιεῖς  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 410.08 (rec gloss) ⟨ἀπαίδευτα⟩: ἀπαιδεύτως  —RXo

POSITION: s.l.      


Or. 410.09 (mosch gloss) ⟨εὐπαίδευτα⟩: εὐπαιδεύτως  —XXaXbGr

POSITION: s.l.      


Or. 410.10 (tri metr) ἡμέτερον· ⟨ἀπαίδευτον⟩: ἀπαίδευτός ἐστιν ὁ ἐνταῦθα γράφων ἀπαίδευτα καὶ τῶν μέτρων παντάπασιν ἀμαθής. σὺ δ’ εἰ βούλει μὴ ἀπαίδευτος εἶναι, ἀπαίδευτον ἑνικῶς γράφε. οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς τὸ μέτρον ὀρθῶς.  —T

COLLATION NOTES:   from -πασιν on scarcely readable in image (clear in Ta), check original   |   


Or. 410.11 (thom exeg) ⟨ἀποτρέπου λέγειν⟩: ἤγουν μέμφεσθαι αὐτὰς ἀφίστασο  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. Gu   |    αὐτοὺς Zb   |    ἀφίστατο Za   


Or. 410.12 (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: σὺ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 410.13 (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: παραιτούμενος  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 410.14 (rec exeg) ⟨ἀποτρέπου⟩: ἔδει εἰπεῖν ἀπ()τρέπ()· τὸ σχῆμα παρὰ π??λο??ίοις  —Xo

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Scribe must have intended ἀποτρέπῃ or ἀπετρέπου. Cf. perhaps grammatical terms παραλογία, παράλογος for false forms or non-analogical forms?

COLLATION NOTES:   very faint ink, different hand: check original   |   


Or. 410.15 (tri metr) ⟨ἀποτρέπου⟩: koine longa sign over ποτ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 410.16 (mosch gloss) ⟨λέγειν⟩: ὀνομάζειν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   αὐτὰς ἐριννύας add. Y   


Or. 411.01 (vet exeg) αὗταί σε βακχεύουσι: 1κακοήθως τῷ ὀνόματι ἐχρήσατο ⟨ἀντὶ⟩ τῆς μανίας.  2κακόηθες δὲ καὶ τὸ ὑπομιμνήσκειν αὐτὸν τοῦ φόνου τῆς μητρός.  3ἤρκει γὰρ ‘αὗταί σε βακχεύουσι’.  4λείπει δὲ ἡ διά, ἵν’ ᾖ διὰ τὸν συγγενῆ φόνον.   —MBCVRbSa, partial H

LEMMA: M(-ουσιν)BCVRb(om. βακχ.)      REF. SYMBOL: BVRb      

APP. CRIT.:   1 τοῖς ὀνόμασιν V   |    ἐχρήσαντο MC   |    ⟨ἀντὶ⟩ τῆς Schw., τὸν τῆς M, τῆς others   |    τῆς μανίας transp. before ἐχρήσατο H   |    2-4 κακόηθες κτλ om. H   |    2 κακόηθες] κακοήθως M   |    καὶ om. Rb   |    τὸ ὑπομιμνήσκειν] τὸ μὴ εἴπης ἀνακωχὴν τῶν κακῶν τὸν θάνατον ὑπομιμνήσκειν Sa (cf. sch. 415.06)   |    αὐτὸν om. V   |    3 γὰρ τὸ V, τὸ Rb   |    4 λείπει κτλ. M, om. others   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 βακχεύουσιν MC   |   

COLLATION NOTES:   1 κακοήθως ... μανίας written by rubr. in lieu of lemma in Sa; also 3 ἤρκει ... βακχεύου written by rubr. as if lemma of new sch. (σι written by main scribe)   |   


Or. 411.02 (rec exeg) ⟨αὗταί σε βακχεύουσι⟩: ἃς εὐτελίζεις καὶ ἐξουθενεῖς  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 411.03 (rec gloss) ⟨αὗται⟩: αἱ ἐριννύες  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 411.04 (rec gloss) ⟨αὗται⟩: αἱ κόραι  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 411.05 (rec exeg) ⟨βακχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ⟩: ἀναταράσσουσί σε χάριν τοῦ φόνου  —V

POSITION: s.l.      


Or. 411.06 (vet gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: illegible gloss  —H

POSITION: s.l.      


Or. 411.07 (mosch gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: ταράσσουσι  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   -σιν XXb   |   


Or. 411.08 (thom gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: ἐκμαίνουσι  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 411.09 (vet exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: λείπει ἡ διά, ἵν’ ᾖ διὰ τὸν συγγενῆ φόνον  —HMBC

LEMMA: the implied textual reading συγγενῆ φόνον is found only in Rw (but φόνον alone s.l. in M)      POSITION: s.l. HMC, marg. B      

APP. CRIT.:   uncertain whether λείπει present in H (compendium perhaps present, covered by overwriting)   |    ἵν’ ᾖ om. MBC   |    τὸ MC   |    φόνον om. MC   

ORTHOGRAPHICA:   συγγενὴ M, συγγενεῖ H   |   


Or. 411.10 (vet exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: τὸ δὲ συγγενεῖ φόνῳ διὰ τὴν μητέρα φησίν.  —VRbSa

POSITION: cont. from sch. 411.01 all      

APP. CRIT.:   τῶ δὲ Sa   |    φησίν om. V    


Or. 411.11 (mosch exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς φόνου κινούμεναι δηλονότι  —XXaXbXoTYGr

REF. SYMBOL: Xo      POSITION: s.l. except XXo      


Or. 411.12 (rec exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: χάριν τοῦ συγγόνου φόνου  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 411.13 (thom gloss) ⟨συγγενεῖ⟩: τῷ μητρικῷ  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   συγγενικῷ ἤγουν prep. Za   |    τῷ om. Gu   


Or. 412.01 (rec exeg) illegible sch. (4 short lines)  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   too faint in image: check original   |   


Or. 412.02 (moschThom gloss) ⟨διωγμῶν⟩: ἕνεκα  —XXaXbXoTYGrZZmZb

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Uncertain whether cross in T (none in Ta): check original   |   


Or. 412.03 (rec gloss) ⟨διωγμῶν⟩: τιμωριῶν  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 412.04 (mosch gloss) ⟨οἷς⟩: ὑφ’ ὧν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   


Or. 412.05 (rec gloss) ⟨οἷς⟩: δι’ ὧν  —Za, perhaps Y

POSITION: s.l.      


Or. 412.06 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: κολάζομαι πειράζομαι ὑπ’ αὐτῶν  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 412.07 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: ἀναβακχεύομαι  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 412.08 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: διώκομαι?  —Zm

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 412.09 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: ἀποπέμπομαι  —Zb

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   different ink; diff. hand?   |   


Or. 413.01 (vet exeg) οὐ δεινὰ: 1γυμνὸν ἐνταῦθα δείκνυται τὸ ἦθος τοῦ Μενελάου·  1κατέκρινε γὰρ αὐτὸν χώρις κρίσεως.   —MBCRbSa

LEMMA: R      POSITION: cont. from sch. 411.01 B; s.l. MC      

APP. CRIT.:   1 prep. ὁμοίως δὲ καὶ τῶ εἰπεῖν· οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμέν(). B   |    γυμνὸν om. Rb   |    ἐνταῦθα om. B   |    δείκνυται] φαίνεται C   |    ἦθος τοῦ] κακόηθες B   |   

COLLATION NOTES:   1 γυμνὸν ἐνταῦθα δείκνυται written as if lemma by rubr. Sa   |   2 Schw. prints ἄνευ and implies that M carries it for χωρὶς, but M has the latter.   |   


Or. 413.02 (vet exeg) ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς Ὀρέστης εἶπεν, ὁ δὲ Μενέλαος οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς πεπραγμένους καὶ κατέκρινεν αὐτὸν {φησὶν Ὀρέστης} χωρὶς κρίσεως.  —V

POSITION: cont. from sch. 411.10      


Or. 413.03 (rec exeg) μὴ μέμφου τὰς θεὰς ἀλλ’ ἑαυτόν· οὐ γὰρ ἄδικον τὸ πάσχειν δεινὰ τὸν πράξαντα δεινά.  —Y2

POSITION: marg.      


Or. 413.04 (mosch gloss) ⟨δεινὰ (first)⟩: χαλεπά· θαυμαστόν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l., but X also a second time in margin      

APP. CRIT.:   χαλεπά om. XmargXb   |    οὐ add. before θαυμ. Xb, ἤγουν οὐ add. T   |    θαυμαστὸν om. X   


Or. 413.05 (thom gloss) ⟨δεινὰ (first)⟩: δεινὸν ἐστὶ  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν οὐ praef. T   |    δεινὸν om. Zb   

COLLATION NOTES:   Z very faint: check original   |   


Or. 413.06 (thom gloss) ⟨πάσχειν⟩: κολάζεσθαι δυστυχεῖν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   κολάζεσθαι om. Za   


Or. 413.07 (mosch gloss) ⟨δεινὰ (second)⟩: χαλεπά  —XXaXbXoTGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 413.08 (mosch gloss) ⟨τοὺς εἰργασμένους⟩: τοὺς πεποιηκότας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   χαλεπὰ δημολόντι add. Xb   


Or. 414.01 (414-415a) (mosch exeg) 1τὸ ἑξῆς οὕτως· ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς ὁ Φοῖβος κελεύσας διαπράξασθαι τὸν τῆς μητρὸς φόνον.  2ὁ δὲ Μενέλαος διακόψας τὸν λόγον φησί· μὴ θάνατον εἴπῃς τὸν τοῦ πατρὸς δηλονότι.  3ὑπελάμβανε γὰρ τοῦτο βούλεσθαι προτείνειν αὐτόν.   —XXaXbXoTYGr

REF. SYMBOL: T      

APP. CRIT.:   1 τὸν φόνον τῆς μητρός Xa   

COLLATION NOTES:   Y very faint: check original   |   ὁ Φοῖβος κελεύσας] ἐφ’ οἷς ἐκέλευσας Ta [was T already damaged here when Ta copied it?]   |   


Or. 414.02 (414-415b) (thom exeg) 1ὁ μὲν Ὀρέστης διὰ τὸν Ἀπόλλωνα εἶπεν, ὡς κελεύσαντα τὸν φόνον, τὸ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς. 2 τουτέστιν εἰς Ἀπόλλωνα ἀναφέρομεν τὴν αἰτίαν τῶν παρόντων. 3 ὁ δὲ Μενέλαος, οἰόμενος αὐτὸν λέγειν τὸν τοῦ πατρὸς θάνατον, ἐκλύων αὐτὸν τῆς ἀπολογίας φησί·  4μὴ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς προβαλλόμενος λέγε ὡς δι’ ἐκεῖνον τὴν μητέρα ἀποκτείνας εἰς τὰ παρόντα ἐμπέπτωκα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZa at 414 ἀναφορά, but TZbGu at 415 θάνατον      

APP. CRIT.:   4 τοῦ πατρὸς om. Zb   |    ἐμπέπτωκας TZbGu   

ORTHOGRAPHICA:   3 φησίν ZbGu   |   

COLLATION NOTES:   4 προβαλλόμενος om. Ta   |   


Or. 414.03 (vet exeg) ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορά: 1ἐπεὶ εἶπεν ὁ Μενέλαος οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους καὶ κατέκρινεν αὐτὸν δεινὰ πεπραχέναι, φησὶν Ὀρέστης·   2ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν τῆς συμβάσης τύχης ἀναφορά, ὅ ἐστι·   3δυνάμεθα τοῦ συμβάντος πράγματος τὴν αἰτίαν ἀναγαγεῖν εἴς τινα, ὥστε μὴ εἶναι ἡμᾶς αἰτίους δεινῶν πράξεων.   4εἶτα ὁ Μενέλαος· μὴ θάνατον εἴπῃς τοῦ πατρός· οὐ γὰρ σοφόν.   5εἰ γὰρ καὶ διὰ τὸν πατέρα ἀνεῖλες τὴν μητέρα, δεινὰ πέπραχας·   6σὺ γὰρ οὐκ ὤφειλες θάνατον ἐπαγαγεῖν τῇ μητρί, ἀλλ’ ἡ δημοσία κρίσις.   7εἶτα Ὀρέστης λέγει ὅτι ὁ Ἀπόλλων ἔκρινε καὶ διὰ τοῦτο οὐ δεινὰ διεπραξάμην, εἴγε θεὸς ὁ κρίνας καὶ κελεύσας.   8εἶτα ὁ Μενέλαος· τοῦτο τὸ δεινὸν ἔκρινεν ἀμαθὴς ὤν.   9εἶτα Ὀρέστης· εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε σοφοὶ οἱ θεοὶ οὐκ οἶδα, τοῦτο δὲ οἶδα ὅτι δουλεύομεν καὶ πειθόμεθα αὐτοῖς, ὁποῖοι ἄν εἰσιν, εἴτε σοφοὶ εἴτε φαῦλοι.   10εἶτα ὁ Μενέλαος· εἰ αὐτός σοι ἐκέλευσε, πῶς οὐκ ἐλεεῖ νοσοῦντα καὶ μαινόμενον;   11εἶτα Ὀρέστης· ἴσως ἐλεήσει, ἀεὶ γὰρ βραδύνει τὸ θεῖον.   —MBCV, partial Ms

LEMMA: MB(om. ἡμῖν)C, ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς V      REF. SYMBOL: BV      POSITION: part of 4-5 repeated s.l. at 415 μὴ θάνατον εἰπῇς M      

APP. CRIT.:   1-2 ἐπεὶ ... ἀναφορά om. V   |    1 second δεινὰ om. C    |    τοῖς εἰργασμένοις MC   |    κατέκρικεν app. M   |    δεινὰ πεπραχέναι om. B    |    πεπραχέναι] κεκρικέναι MC   |    2 ὅ ἐστι] p.c. V, a.c. ἢ   |    3 μὴ om. V, with ἀναιτίους for αἰτίους   |    4-5 μὴ θάνατον ... πέπραχας Ms    |    4 εἴπῃς τὸν τοῦ V   |    οὐ γὰρ] τοῦτο γὰρ οὐ B    |    5 διὰ τὸν] διὰ τὸν σὸν V, διὰ Ms   |    ἀνεῖλες] ἀνἦιλες M, ἀνῆλες Ms, πρὸς V   |    πέπρακας MMsC   |    7 λέγει] ἀντιλέγει V   |    ὅτι ὁ ἀπόλλων] ὁ φοῖβος V   |    διεπράξαμεν C   |    εἴγε] εἰ γὰρ M   |    8 ἀμαθὴς ὢν ante τοῦτο transp. B, ἀμαθὴς ὢν τοῦ καλοῦ V   |    9 οἱ om., add. s.l. B    |    δουλευόμεθα C   |    post αὐτοῖς add. ὅτι θεοὶ V   |    10 αὐτός] οὗτος V   |    11 ἀεὶ ... θεῖον] τὸ δὲ θεῖον ἀεὶ μακροθυμεῖ V   

ORTHOGRAPHICA:   7 ἔκρινεν M   |    9 (second) εἴτε ] εἶτε M   |    9 (third) εἴτε ] εἶτε M   |    10 ἐκέλευσεν M   |   


Or. 414.04 (vet exeg) ἄλλως: 1ὅρα τὸ εὐφυὲς τοῦ ποιητοῦ, πῶς δι’ ἀμφοτέρων τῶν προσώπων τούτων, τοῦ Ὀρέστου καὶ τοῦ Μενελάου, τὰς ἐναντίας τῶν ἀνθρώπων δόξας ὑποδηλοῖ.   2ἐπεὶ γὰρ οἱ μὲν τῶν ἀνθρώπων λέγουσι τιμωρεῖν τὸ θεῖον τοῖς πάσχουσιν, οἱ δ’ ἀδιαφοροῦσι, διὰ μὲν τοῦ Ὀρέστου τὸ βοηθεῖσθαι παρὰ τοῦ θείου τοὺς κάμνοντας συνίστησι, διὰ δὲ τοῦ Μενελάου σοφιστικῶς ἀπαγορεύει.   3ἐκεῖθεν δὲ τὴν ὑφὴν τοῦ λόγου προὐκατεσκεύασεν.   4εἰπόντος γὰρ τοῦ Μενελάου ἀπὸ τοῦ ‘οἶδα μὲν αὐτὰς, ὀνομάσαι δ’ οὐ βούλομαι’ καὶ καθεξῆς, τοῦ Ὀρέστου εἰς μομφὴν τῶν Εὐμενίδων κινηθέντος ὁ Μενέλαος τρόπον τινὰ τοῦτον ἀπεστρέψατο  5εἰπὼν ‘αὗταί σε βακχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ’, δηλονότι ἃς κατευτελίζεις καὶ οὐ θέλεις καλεῖσθαι Εὐμενίδας λέγων ‘εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου λέγειν’,   6ἤτοι ἀπόφευγε τὸ προστιθέμενον αὐταῖς ὄνομα, τὸ Εὐμενίδες, παρὰ τῶν εὖ πεπαιδευμένων καὶ σοφῶν λέγειν καὶ λέγε δήπουθεν τὸ οἰκεῖον αὐταῖς ὄνομα ἤγουν αἱ ἀλάστορες, αἱ Τελχῖνες, αἱ φονεύτριαι.  7πρὸς τὸ βακχεύουσιν ὁ Ὀρέστης ἐπιτατικῶς εἶπε τὸ ‘οἴμοι διωγμῶν οἷς ἐλαύνομαι τάλας’, ὁ δ’ ἀντεῖπεν ‘οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους’ ἤγουν μὴ τὰς θεὰς μέμφου, ἑαυτὸν δὲ τὸν αἴτιον τοῦ πάσχειν τὰ δεινὰ ὡς δεινὰ ἐργασάμενον.   8εἶτα ἐκείνου φεύγοντος τὴν πρᾶξιν καὶ πρὸς τὸν Φοῖβον ταύτην ἀναφέροντος ὁ Μενέλαος ἀπεστρέψατο μὴ εἶναι λέγων τὸ θεῖον ἀμαθὲς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου.   9ἐκείνου δὲ ἐπιμείναντος τῇ ἐνστάσει καὶ λέξαντος ὅτι δουλεύομεν τοῖς θεοῖς, ἤτοι ποιοῦμεν ἃ παρ’ αὐτῶν κελευόμεθα κἂν μὴ λίαν ἐπιστάμεθα τί πρᾶγμά εἰσιν οἱ θεοί,   10ὁ Μενέλαος τὸν οἰκεῖον βουλόμενος συστῆσαι λόγον ὅτι οὐκ ἐκ θεοῦ ἐκεῖνο, ἀλλ’ ἐκ θυμοῦ τὸ πραχθέν, φησὶν ὅτι πάντως ἂν ἐβοήθησέ σοι ὁ θεὸς, εἴπερ καὶ προσέταξεν.   11ὡς δ’ εἶπεν ἐκεῖνος μέλλει τὸ θεῖον, ἤτοι βραδύνει ἐν ταῖς ἀντιδόσεσι ταῖς φαύλαις τε καὶ ταῖς ἀγαθαῖς ὡς ὂν φύσει τοιοῦτον, σοφιστικῶς ἐκεῖνος ἐπήγαγε τὸ ‘ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητρὸς αἱ θεαί’, ἤτοι ἀπῄτησαν.   12ἔκλεψε δ’ αὐτὸν διὰ τῆς μέσης ἐρωτήσεως τῆς ‘πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί’.   13ἀποκριθέντος δ’ ἐκείνου τὸ πόσον τοῦ καιροῦ, ἀνεῖλεν ἐκεῖ τὸ μέλλει τὸ θεῖον διὰ τοῦ ‘ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητρός’.   —V

APP. CRIT.:   4 ἀπεστρέψατο Schw., ἀπεπέμψατο V   |   


Or. 414.05 (vet gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: ?μετ(αφορὰ)  —O

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 414.06 (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: ἀνακωχή  —R

POSITION: s.l.      


Or. 414.07 (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: μετάθεσις  —RY

POSITION: R marg., Y s.l.      


Or. 414.08 (rec exeg) ⟨ἀναφορὰ⟩: εἰς ἀπόλλωνα γὰρ ἀναφέρει  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 414.09 (tri metr) ⟨ἀναφορὰ⟩: long mark over final α  —Τ


Or. 414.10 (vet gloss) ⟨τῆς ξυμφορᾶς⟩: τῶν συμβάντων πραγμάτων  —MB

POSITION: M s.l., B marg.      


Or. 414.11 (mosch gloss) ⟨τῆς ξυμφορᾶς⟩: τοῦ συμβεβηκότος  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 415.01 (vet exeg) μὴ θάνατον εἴπῃς: 1ὁ μὲν τὸν Ἀπόλλωνα ᾐνίξατο αἴτιον τῆς μανίας, ὁ δὲ ᾤετο τὸν τοῦ πατρὸς λέγειν θάνατον.  2ἐκκλείων οὖν αὐτὸν ἀπολογίας φησὶ·  3μὴ λέγε τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς μηδ’ αὐτὸς ἁμαρτὼν εἰς τὸν πατέρα ἀνάφερε τὴν ἁμαρτίαν.  4εὔηθες γὰρ τὸ αὐτόν τινα ἁμαρτάνοντα ἄλλῳ περιτιθέναι τὴν αἰτίαν.   —MBC

REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 τοῦ πατρὸς] τῆς μητρὸς MC   |    2 ἀποκλείων MC   |    αὐτὸν ἀπολογίας] αὐτῷ MC   |    3 τοῦ πατρὸς] σοι τῆς μητρὸς ἀπὸ μανίας MC   |    ἁμαρτήσας B   |    εἰς τὴν μητέρα MC   |    4 τὸν αὐτὸν τινὰ MC   |    ἄλλῳ] ἀλλα M   |    αἰτίαν] ἁμαρτ(ίαν) B   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 ἁμαρτῶν MC   |   


Or. 415.02 (vet exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: 1σὺ γὰρ, φησὶν, αὐτὸς αἴτιος τυγχάνεις. ἢ οὕτω·  2μὴ ὀνομάσῃς τὸν {περὶ} μητρὸς φόνον μηδὲ λέγε ὅτι τοῦτον προστέταξαι παρὰ τοῦ κρείττονος πράττειν.  3οὐ γὰρ ἁρμόζει θεῷ τὸ πρόσταγμα, ὅθεν σιώπα καὶ κρύπτε τὸ ἀμαθὲς τοῦ δαίμονος.  4ἢ μὴ εἰς τὴν εἱμαρμένην καὶ τὸν θάνατον ἀνενέγκῃς·  5οὐ γάρ ἐστι σοφὸν τοῦτο.   —MC

POSITION: cont. from sch. 415.01      

APP. CRIT.:   1 οὕτω] οὕτως changed to οὗτος C   |    2 περὶ del. Schw.   |    2 προσέταξε περὶ C   |    3 ἁρμόζει om. C   |    θεῶν C   |    πρόσταγμα] πράγμα M   |    ἀπαθὲς MC   |    4 ἢ μὴ] εἰ μὴ M   |    ἀνενέγκης αἰτίαν C   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 ἀρμόζει M   |    ἡμαρμ() M   |   


Or. 415.03 (vet exeg) ἄλλως: τὸν θάνατον τοῦ πατρός. τοῦτο γὰρ οὐ βέβαιον· οὐ γὰρ δεῖ ἀντιφονεύειν τοὺς φονέας.  —MC

LEMMA: M (ἀλλὰ)      POSITION: both cont. from sch. 415.02      

APP. CRIT.:   οὐ γὰρ om. M   

ORTHOGRAPHICA:   βαίβεον M   |   


Or. 415.04 (vet exeg) ἄλλως: ὁ Μενέλαος βουλόμενος αὐτὸν θανεῖν λέγει †τὸ νομίζον ὅτι μέλλει λέγειν θάνατον, ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος ἀγαγεῖν.†  —C

APP. CRIT.:   τὸ νομιζόμενον ὅτι μέλλει⟨ς⟩ λέγειν θάνατον {ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος θανεῖν} conj. Schw.; τοῦτο, νομίζων ὅτι μέλλει λέγειν θάνατον {ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος ἀγαγεῖν} Mast.   |   


Or. 415.05 (vet exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: εἰ σὺ ἁμαρτὼν ἀναφέρεις εἰς τὸν πατέρα τὴν ἁμαρτίαν. ἢ θάνατον βούλει ἀγαγεῖν ἑαυτῷ.  —O

APP. CRIT.:   text   

ORTHOGRAPHICA:      |   

COLLATION NOTES:   last words not clear: check original   |   


Or. 415.06 (rec exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: μὴ εἴπης ἀνακωχὴν τῶν κακῶν τὸν θάνατον.  —Sa

POSITION: phrase wrongly inserted before ὑπομιμνήσκειν in sch. 411.01      


Or. 415.07 (vet gloss) ⟨θάνατον⟩: μητρός  —O

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   unclear: check original   |   


Or. 415.08 (mosch gloss) ⟨θάνατον⟩: τὸν τοῦ πατρὸς δηλονότι  —XaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 415.09 (thom gloss) ⟨θάνατον⟩: τοῦ πατρὸς  —ZZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 415.10 (thom gloss) ⟨εἴπῃς⟩: ἀναφορὰν  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀναφορὰς Zb   


Or. 415.11 (vet gloss) ⟨τοῦτο⟩: εἰ λέγεις  —O

POSITION: s.l.      


Or. 415.12 (rec exeg) ⟨τοῦτο⟩: τὸ λέγειν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἀπέθανεν ὁ πατήρ  —Xo

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   Xa also seems to have some words (more than sch. 415.13) obscured in margin: check original   |   


Or. 415.13 (mosch gloss) ⟨οὐ σοφόν⟩: οὐ φρόνιμον  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 415.14 (vet gloss) ⟨σοφόν⟩: ?καλόν ἐστι?  —B

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   washed out and uncertain: check original   |   


Or. 415.15 (thom gloss) ⟨σοφόν⟩: ἐστί  —ZZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 416.01 (vet exeg) Φοῖβος κελεύσας: 1ἀπὸ κοινοῦ οὕτως συντάξεις ὅτι ἐκέλευσεν ἂν τοῦτο ὁ Φοῖβος καὶ ἐπιστεύθης ἀληθεύειν, ἐὰν ἦν ἀμαθέστερος καὶ πλέον σοῦ ἀμαθὴς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου.  2τοῦτο δὲ εἶπεν ὡς φαυλίσας τὴν ἀναφορὰν, ὡς τάχα ψευσαμένου τοῦ Ὀρέστου καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ φεύγοντος τὴν μομφὴν τοῦ μητρικοῦ φόνου.  3κρείσσων γὰρ ἦν ἡ αἰτία, ἐὰν ἦν αὕτη ὁ θάνατος τοῦ πατρός, τοῦ θεὸν ⟨* * * ⟩   —V

REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   1 ἀμαθῶς V, corr. Schw.   |    3 κρεῖσσον V, corr. Schw.   |    empty space left by V (next sch. begins on next line)   


Or. 416.02 (rec gloss) ⟨Φοῖβος⟩: ὁ ἀπόλλων  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 416.03 (thom artGloss) ⟨Φοῖβος⟩:  —ZZmGuXo

POSITION: s.l.      


Or. 416.04 (rec gloss) ⟨Φοῖβος⟩: ὑπάρχει ἀναφορά  —ZmGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὁ add. before ὑπάρχει Gu   


Or. 416.05 (rec gloss) ⟨Φοῖβος⟩: ἐστὶ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 416.06 (thom gloss) ⟨κελεύσας⟩: ἐμὲ τοῦτον ἐργάσασθαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -σεσθαι Zb   |   


Or. 416.07 (rec gloss) ⟨κελεύσας⟩: προστάξας  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 416.08 (thom gloss) ⟨κελεύσας⟩: ὁ ἐμὲ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 416.09 (rec artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 416.10 (mosch gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: διαπράξασθαι  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   -πρᾶξαι Y   


Or. 416.11 (thom gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: τελέσαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐμὲ add. Zm   


Or. 417.01 (vet exeg) ἀμαθέστερός γ’ ὤν: 1εἰ τοῦτο ἐκέλευσεν, ἀμαθής ἐστιν, ἵνα ἐκ τῶν ἐναντίων δηλώσῃ ὅτι οὐκ ἐκέλευσεν ὁ θεός·  2οὐ γάρ ἐστιν ὁ θεὸς ἀμαθής.   —MBCVRbSa

LEMMA: MBC(add. τοῦ καλοῦ)VRb(om. γ’); Sa ἀμαθ. ὢν in dark ink as if text not lemma      REF. SYMBOL: BVRb      POSITION: cont. from sch. 413.01 Sa      

APP. CRIT.:   1 εἰ] εἰς B   |    τοῦτο om. Rb   |    φησὶν add. after first ἐκέλ. B   |    ἐκ τῶν ἐκ τῶν V   |    τοῦ ἐναντίου B   |    2 οὐ γὰρ ... ἀμαθής] οὐδὲ προσέταξε τοῦτο ποιῆσαι V, δηλονότι οὐ προσέταξε τοῦτο ποιῆσαι Rb(προέτ-)Sa   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐκέλευσε (both places) B   |    ἵν’ app. B   |    perhaps δηλώσει M   |   


Or. 417.02 (vet exeg) ἄλλως: 1μετὰ συλλογισμοῦ τοῦτο εἴρηκεν·  2εἰ γὰρ οὐκ ἀμαθὴς ὁ θεός, δῆλον ὅτι οὐδὲ προσέταξε τοῦτο ποιεῖν.   —MBCVRbSa

LEMMA: MBC, καὶ ἄλλως RbSa, ἀλλὰ V      POSITION: cont. from sch. 417.01 V      

APP. CRIT.:   1 μετὰ] τοῦτο ἐκ VRbSa   |    εἴρηται RbSa   |    2 εἰ] οὐ Rb   |    δῆλον ὅτι om. VSa   |    οὐδὲ] οὐ VRbSa   |    τοῦτο ποιεῖν (or only τοῦτο?) washed out in V (latter hand rewrites as ποιῆσαι)   |    ποιεῖν om. Sa (and possibly V)   

COLLATION NOTES:   Schw. reports instead that ποιῆσαι added in blank space: check original   |   


Or. 417.03 (rec exeg) γρ. ἀμαθέστερος τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης  —R

POSITION: marg.      

COMMENT:   R’s text of line lacks γ’, so one would expect γρ. ἀμαθ. ⟨γ’ ὢν⟩ κτλ.

COLLATION NOTES:   τοῦ καλοῦ not certain: check original   |   


Or. 417.04 (rec exeg) κατ’ ἐρώτησιν ?πρὸς τὸν? ὀρέ(στην)  —R

POSITION: marg.      


Or. 417.05 (thom exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: 1θέλει ἐνταῦθα δεῖξαι ὁ Μενέλαος τῷ Ὀρέστῃ ὅτι οὐχ ὁ Ἀπόλλων προσέταξεν αὐτῷ τὸν τῆς μητρὸς φόνον, ἀλλ’ οἴκοθεν ἐργασάμενος τοῦτον, ἐπεὶ δυστυχεῖ, προβάλλεται τὸν Ἀπόλλωνα.  2ἐδήλωσε δὲ τοῦτο διὰ τὸ εἰπεῖν ἀμαθέστερος ὢν.  3πρὸς ὃ ὁ Ὀρέστης ἀπαντᾷ λέγων·  4ὑποτασσόμεθα τοῖς θεοῖς, ὅ τι ἄρα εἰσί, εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε μή.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: all      POSITION: Zm has this after sch. 420.09, but correct order marked with β and α.      

APP. CRIT.:   1 οἴκοθεν] οἴ Zb   |    ἐπειδὴ ZmGu   |    2 διὰ τοῦ εἰπεῖν TZbGu   |    after ὢν add. τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης Za   |    3 ὁ om. TZbGu   |    4 ὅ τι ZZa, ὅπερ ZmTZbGu   |   

ORTHOGRAPHICA:   4 ἆρα Zb   |    εἰσίν T   |   

COLLATION NOTES:   Z’s marginal dark-ink sch. moves around protruding light-ink s.l. notation because it protrudes into margin; thus here the glossation was added first.   |   


Or. 417.06 (vet gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: τοῦτο ἐχρήσατο?  —O

POSITION: marg.      


Or. 417.07 (vet exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀντὶ τοῦ ἀμαθής ἐστιν  —MBCV

POSITION: s.l., except B marg.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ] ἐν ἤθει ἵν’ ᾖ B, om. C   |    ἐστιν M, ἀττικόν V, om. BC   


Or. 417.08 (mosch gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀμαθὴς  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 417.09 (rec exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ὡς τὸ ‘νεώτερος ἐγενόμην’ [Psalms 36.25] ἀντὶ τοῦ νέος  —Y2

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Symmachus (quoted by Eusebius, comm. in Psalm., Migne PG 23.333,6) explains the passage in Psalms as equivalent to νέος ἐγενόμην.


Or. 417.10 (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ὁ θεὸς  —R

POSITION: s.l.      


Or. 417.11 (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: (ἀμαθεστέρ)ου?  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 417.12 (rec gloss) ⟨ὢν⟩: ὁ ἀπόλλων  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 417.13 (mosch gloss) ⟨τῆς δίκης⟩: τοῦ δικαίου  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 417.14 (thom gloss) ⟨τῆς δίκης⟩: δικαιοσύνης  —ZZaZmTZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῆς prep. Za   


Or. 417.15 (rec exeg) ⟨τῆς δίκης⟩: τῆς δικαιοσύνης εἰ τοῦτο ἐκέλευσεν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 418.01 (vet exeg) δουλεύομεν θεοῖς: 1†ἀνθρώπων ἐχόντων τὴν μορφήν.†  2ἢ ὁποίας ὦσι δυνάμεως ἢ κρίσεως, δουλεύομεν αὐτοῖς.  3τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ἀμαθέστερός γ’ ὤν.   —MBC

REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 δουλεύομεν αὐτοῖς ἀνθρώπων ἔχουσι τ. μ. Barnes (but mss punctuate first two words as lemma); a corruption of the first sentence of sch. 418.02, as Schw. indicated   |    2 (second) ἢ B, καὶ C, om. M   |    3 γ’ ὤν om. MC   


Or. 418.02 (vet exeg) δουλεύομεν θεοῖς: 1ἀνεπίγνωστον γὰρ ἔχουσι τοῖς ἀνθρώποις τὴν γνώμην.  2ὁποίας ἄρα, φησὶν, εἰσὶ δυνάμεως, δουλεύομεν αὐτοῖς.   —VRbSa

LEMMA: Rb, δουλεύομεν V(washed out)Sa      REF. SYMBOL: VRb      

APP. CRIT.:   καὶ ὅμως add. before δουλεύομεν RbSa   


Or. 418.03 (rec exeg) ⟨δουλεύομεν θεοῖς⟩: ὁποίας ὦσι δυνάμεως οὐκ οἴδαμεν ἢ κρίσεως  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 418.04 (rec gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: πειθόμεθα  —R

POSITION: s.l.      


Or. 418.05 (mosch gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: ὑποταττόμεθα  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -τασσ- T   |   


Or. 418.06 (thom gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: ὑπακούομεν  —ZZaZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 418.07 (vet exeg) ὅ τι ποτ’ εἰσὶ⟨ν οἱ⟩ θεοί: 1ἀκαίρως τοῦτο·  2ἑώρακε γὰρ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ ἀκήκοεν αὐτὸν {αἴτιον}·  3ὡσεί τις ἰδὼν ἀετὸν λέγει· τί ποτέ ἐστιν; ἦ ἀετός;   —MBC

LEMMA: MBC(εἰσὶ θεοί MB, εἰσὶν θεοί C)      

APP. CRIT.:   2 ἑωρακὼς MC   |    τόν ἀπόλλωνα transp. after ἀκήκοε B   |    ἀκηκοὼς αὐτοῦ MC   |    αὐτὸν om. B   |    αἴτιον del. Mast. (corrupt replacement of omitted αὐτόν or ἀετὸν)   |    3 ὡσεί] εἴ MC   |    ἀετὸν om., add. s.l. C   |    ἦ Schw., ἢ BC, om. M   |   


Or. 418.08 (rec exeg) ⟨ὅ τι ποτ’ εἰσὶ⟨ν οἱ⟩ θεοί⟩: ὁποῖοι εἰσιν ἢ καλοὶ ἢ φαῦλοι, πρέπον ἀκούειν αὐτοὺς.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 418.09 (rec gloss) ⟨ποτ’ εἰσὶ θεοί⟩: κἂν ὦσι θεοὶ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 418.10 (thom gloss) ⟨ποτ’ εἰσὶ θεοί⟩: ἀμαθεῖς εἴτε τοὐναντίον  —ZZaZnTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἴτε prep. ZaT   |    εἴτε] ἢ ZZb   


Or. 419.01 (vet exeg) κᾆτ’ οὐκ ἀμύνει: 1πανούργως ἔχει πᾶσα ἡ ἐρώτησις.  2ὁ μὲν γάρ φησιν ὅτι ὁ Ἀπόλλων μοι ἐκέλευσεν ἀνελεῖν τὴν μητέρα, ὁ δὲ ἀντεπάγει·  3καὶ πῶς ὁ κελεύσας ἀνελεῖν τὴν μητέρα οὐκ ἐλεεῖ σε μαινόμενον;  4τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι μελλητικόν ἐστι τὸ θεῖον, πάλιν ὁ Μενέλαός φησι·  5πῶς οὖν Ἐρινύες σε ταχέως μετῆλθον; οὐκ εἰσὶ καὶ αὗται θεαί;  6ἐλέγχει οὖν αὐτὸν ὡς καταψευδόμενον.   —MBC

LEMMA: M(κατουκαμύνει)BC(κατ’)      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 πανοῦργος B   |    ἔχει om. B   |    2 ἀνελεῖν] σε ἀναιρεῖν M   |       |    4 τοῦ] τούτου M   |    5 αἱ ἐρινύες B   |    σε om. B   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀντεπάγη C   |    3 ἐλεῆ C   |    4 μελητικόν C   |    5 αὐταὶ M   |   


Or. 419.02 (vet gloss) ⟨κἆτ’⟩: εἶτα  —MR

LEMMA: κατ’ in text M      POSITION: s.l.      


Or. 419.02 (rec metr) ⟨κἆτ’⟩: ἔκθλιψις κρᾶσις συναίρεσις  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 419.03 (mosch gloss) ⟨ἀμύνει⟩: ἐκδικεῖ  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 419.04 (rec gloss) ⟨ἀμύνει⟩: βοηθεῖ  —TY

POSITION: s.l.      


Or. 419.05 (tri metr) ⟨ἀμύνει⟩: long mark over υ  —T


Or. 419.06 (rec artGloss) ⟨λοξίας⟩:  —R

POSITION: s.l.      


Or. 420.01 (mosch gloss) ⟨μέλλει⟩: βραδύνει  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 420.02 (rec gloss) ⟨μέλλει⟩: μακροθυμεῖ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 420.03 (vet exeg) τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει: ἀεὶ τὸ θεῖον ὀκνηρὸν ἐστὶ πρὸς τὰς ἀμοιβὰς γυμνάζον ἡμῶν τὴν γνώμην.  —VRbSa

LEMMA: Sa; μέλλει Rb      REF. SYMBOL: R      POSITION: V s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν μέλλει prep. Sa   |    ἐστὶ] εἶναι Sa   |    γυμναζόντων Rb   |    γνώμην V, διάνοιαν RbSa   


Or. 420.04 (rec exeg) ⟨τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει⟩: βραδύνει ἀεὶ τὸ θεῖον γυμνάζον τὴν διάνοιαν ἡμῶν.  —R

POSITION: s.l.      


Or. 420.05 (rec paraphr) ⟨τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει⟩: τὸ θεῖον δὲ ἐν τῆ φύσει τοιοῦτον ?ἔστι ἵνα μακροθυμῆ.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 420.06 (rec exeg) ⟨τὸ θεῖον δ’⟩: ἀνθυποφορά  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 420.07 (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: τουτέστι βραδύ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 420.08 (mosch gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν βραδύ  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 420.09 (thom exeg) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν μέλλει καὶ πρὸς βοήθειαν καὶ πρὸς κόλασιν, πρὸς μὲν βοήθειαν ἵνα δοκίμιον λήψεται τῆς προαιρέσεως τῶν τῆς βοηθείας αὐτοῦ ἀπολαύσειν μελλόντων, πρὸς δὲ κόλασιν ἵνα τῷ χρόνῳ ἐπανάξῃ αὐτοὺς πρὸς ἃ δεῖ.  —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZmT      POSITION: ZZb s.l.      

APP. CRIT.:   δόκιμον Zb   |    αὐτοῦ om. Za   |    ἀπολαύειν Za   |    αὐτοὺς om. Za   

ORTHOGRAPHICA:   μέλει a.c. Gu   |   


Or. 420.10 (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: δοκιμαστικὸν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 420.11 (rec gloss) ⟨φύσει⟩: ἐν  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 420.12 (rec gloss) ⟨φύσει⟩: ἢ λίαν  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 421.01 (vet exeg) πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί: ἐχρῆν εἰπεῖν πόσῳ χρόνῳ. τὸ δὲ μητρός κακοήθως καὶ δυσωπητικῶς.  —MBC

LEMMA: οἴχονται πνοαί om. BC      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   καὶ om. M   


Or. 421.02 (rec paraphr) πόσον χρόνον ἔχει ἡ μήτηρ ἐφθαρμένη  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   αρ of ἐφθαρμένη odd: check original   |   


Or. 421.03 (mosch gloss) ⟨πόσον⟩: ἐπὶ  —XXaXbXoYGr

POSITION: s.l.      


Or. 421.04 (rec gloss) ⟨χρόνον⟩: μέχρι τοῦ νῦν χρόνου  —ZmGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   χρόνου om. Gu   


Or. 421.05 (rec artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —RXo

POSITION: s.l.      


Or. 421.06 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: σοῦ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 421.07 (mosch gloss) ⟨οἴχονται⟩: ἐφθαρμέναι εἰσίν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 421.08 (thom gloss) ⟨οἴχονται⟩: ἐφθάρησαν  —ZZaZmTGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Z rubr. wrote only ἐφθάρη, σαν added in dark ink by main hand   |   


Or. 421.09 (rec gloss) ⟨πνοαί⟩: ἤγουν ἡ ψυχή  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 421.10 (rec gloss) ⟨πνοαί⟩: αἱ ζωτικαὶ ἐνέργειαι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 422.01 (rec gloss) ⟨τόδ’ ἦμαρ⟩: ἤγουν ἡ παροῦσα ἡμέρα  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 422.02 (mosch gloss) ⟨ἦμαρ⟩: ἐξ οὗ εἰσὶν ἐφθαρμέναι  —XXaXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 422.03 (thom gloss) ⟨ἦμαρ⟩: ἐστί  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 422.04 (rec gloss) ⟨ἔτι⟩: ἀκμήν  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 422.05 (thom gloss) ⟨πυρὰ⟩: καῦσις  —ZZaTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 422.06 (rec gloss) ⟨πυρὰ⟩: ὁ τόπος ἐν ᾧ τὸ σῶμα ἐκαύθη  —ZmGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ σῶμα transp. after ἐκαύθη Gu   |    ἐκαθάρθη either a.c. or p.c. Zm   

COLLATION NOTES:   Zm: check original   |   


Or. 422.07 (tri metr) ⟨πυρὰ⟩: long mark over α  —T

POSITION: s.l.      


Or. 422.08 (rec gloss) ⟨πυρὰ⟩: ἐστὶ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 423.01 (vet exeg) ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’: 1διὰ τούτων ἐλέγχει αὐτὸν ὡς ἀθέως πεπραχότα τὸν φόνον, ὅπου γε αἱ μὲν Ἐρινύες εὐθέως τῇ μητρὶ συνεμάχησαν, ὁ δὲ Ἀπόλλων ἀναβάλλεται τὴν συμμαχίαν.  2καὶ ἀνθυποφορά ἐστι τοῦ εἰρημένου ὑπὸ Ὀρέστου τὸ θεῖόν ἐστι τοιοῦτον φύσει.   —MBCVRbSa, partial O

LEMMA: MVSa(om. σ’ VSa), ὡς ταχὺ Rb      REF. SYMBOL: VRb      POSITION: C has this out of sequence at bottom of page      

APP. CRIT.:   1 διὰ τούτων] καὶ διὰ τοῦ εἰπεῖν δὲ ὡς ταχὺ μετῆλθον σε B, καὶ διὰ τούτων VRbSa, om. O   |    αὐτὸν om. Sa    |    ἀθεεὶ V, ἀθεεῖ Rb, θεοὶ Sa   |    τὸν φόνον om. Sa   |    ὅπου γε ... συμμαχίαν om. O, but separately has ὁ Ἀπόλλων δὲ ἀναβάλλεται s.l. at θεαί   |    ἀπόλλων] ἥλιος VRbSa   |    2 καὶ ἀνθυπ. κτλ om. Sa   |    ἀνυποφορά V   |    τὰ εἰρημένα V, τὸ εἰρημένον C   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐλλέχει Rb   |    ἐριννύες VSa   |    2 ἀνθ’ ὑποφορά M   |    ἐστὶν M (both places)   |   


Or. 423.02 (mosch paraphr) λίαν ταχέως ἤγουν τάχιστα ἐτιμωρήσαντό σε διὰ τὸν φόνον τῆς μητρός  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except Xo; T treats this as two separate items, dividing after ταχέως; Gr as three, dividing after ὡς and τάχιστα      


Or. 423.03 (recThom gloss) ⟨ὡς⟩: λίαν  —RZaZm

POSITION: s.l.      


Or. 423.04 (rec gloss) ⟨ταχὺ⟩: ταχέως  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 423.05 (rec gloss) ⟨ταχὺ⟩: συντόμως  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 423.06 (thom exeg) ⟨μετῆλθον⟩: 1τὸ μετῆλθον, εἰ μὲν ἀντὶ τοῦ ἐτιμωρήσαντο εἴπῃς, εὐθεῖαν τὸ αἷμα νοήσεις, οὕτω· 2 λίαν ταχὺ ἐτιμωρήσαντο σὲ αἱ θεαὶ, τὸ αἷμα καὶ ὁ φόνος τῆς μητρός.  3εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπῄτησαν, αἰτιατικήν οὕτω·  4λίαν ταχέως ἀπῄτησαν σὲ αἱ θεαὶ τὸ αἷμα καὶ τὸν φόνον τῆς μητρός.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   1 τοὶ μὲν μετῆλθον Zb   |    εἴποις TZbGu   |    3 οὕτω om. ZZa, s.l. add. Z   

ORTHOGRAPHICA:   1 οὕτως Za   |   


Or. 423.07 (thom gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἀπῄτησαν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 423.08 (rec gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἐτιμωρήσαντο  —XoZm

POSITION: s.l.      


Or. 423.09 (rec gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἐκόλασαν  —Gu, app. Y2

POSITION: s.l.      


Or. 423.10 (rec gloss) ⟨αἷμα⟩: διὰ τὸ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 423.11 (rec gloss) ⟨αἷμα⟩: διὰ τὸν φόνον  —XoGu

POSITION: s.l.      


Or. 423.12 (thom gloss) ⟨αἷμα⟩: τὸν φόνον  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 423.13 (rec artGloss) ⟨μητέρος⟩: τῆς  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 423.14 (rec gloss) ⟨θεαί⟩: αἱ ἐριννύες  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 424.01 (thom exeg) πανοῦργος ὡς σχηματίζεσθαι μὲν φιλίαν, τὰ τῶν ἐχθρῶν δὲ φρονεῖν.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 424.02 (vet exeg) οὐ σοφός: 1οὐ σοφὸς διαρρήδην μοι ὀνειδίζων τῆς μητρὸς τὸ αἷμα, ἀληθὴς δέ.  2ἀληθεύει γὰρ διὰ τὸν φόνον ἀμύνεσθαι αὐτὸν τὰς Ἐρινύας.   —MBCVRbSa, partial O

LEMMA: MBCVRb      REF. SYMBOL: BVRbSa      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 οὐ σοφὸς om. OV, after οὐ σοφὸς add. εἷ B, ὑπάρχεις Sa, ὑπάρχ() Rb   |    ὀνειδίζων μοι transp. RbSa   |    τὸ αἷμα τῆς μητρὸς transp. VORbSa   |    2 ἀληθ. κτλ om. O   |    ἀληθεύειν V, ἀληθὲς Schw.   |    γὰρ] om. V, γὰρ λέγων B   |    ἀμύνασθαι Sa   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἐρίννυας Sa   |   


Or. 424.03 (vet exeg) ἄλλως: 1πρὸς ὃ κλαπεὶς ὁ Ὀρέστης εἰς κολακείαν αὐτοῦ προὔθετο τὸ οὐ σοφὸς, ἀληθὴς δ’ εἰς φίλους ἔφυς κακός.   2τοῦτο δὲ τὸ ἔπος ἐναντιοφανές ἐστιν.   3ἐναντιοφανῆ δὲ λέγεται τὰ ῥητὰ τὰ μὴ τῇ κειμένῃ φράσει συναρμοζόμενα, νοήματι δὲ ἢ συντάξει θεραπευόμενα.   4σκόπει γὰρ ὅτι πρὸς ὕβριν ἐστὶ τοῦ Μενελάου τὸ οὕτως εἰπεῖν ‘οὐ σοφὸς ἔφυς, ἀληθὴς δὲ καὶ τέλειος κακὸς εἰς τοὺς φίλους’ καί που δέον τὸν ἱκέτην ὑβρίζειν τὸν ἱκετευόμενον.   5θεραπεύεται δὲ τὸ ἔπος τῇ συντάξει οὕτως·   6οὐ σοφὸς κακὸς εἰς φίλους ἔφυς, ἀληθὴς δὲ ἔφυς σοφός.   7τὸ δὲ νόημα τοιοῦτον· σοφὸς μὲν ἀληθὴς λέγεται ὁ ὄντως σοφός, σοφὸς δὲ κακὸς ὁ σοφιστὴς καὶ ἀπατεὼν καὶ πιθανολογούμενος.   8λέγει τοίνυν αὐτῷ κολακικῶς ὅτι ⟨οὐκ⟩ ἐσόφισάς με, ὦ Μενέλαε, εἰπόντα βραδὺ εἶναι τὸ θεῖον πρὸς συνασπισμὸν ἀντειπὼν ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητέρος θεαί, σὺ δὲ ἀληθὴς εἶ σοφὸς, οὐ κακὸς σοφὸς εἰς φίλους, ἤγουν διὰ τῆς σοφιστείας καὶ πιθανότητος πλανήτης τῶν φίλων.   —V

APP. CRIT.:   1 πρὸς ὃ Schw., πρὸς ὃν V   |    3 μὴ τῇ κειμένῃ Schw., μὴ τοῖς ἄνωθ(εν) ?ετερα? τῶν τῆ ἀπάτ() κειμένη V   |    8 ⟨οὐκ⟩ Schw.   

ORTHOGRAPHICA:   4 καὶ ποῦ V   |   

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 424.04 (rec exeg) 1οὐ σοφὸς κακὸς ἔφυς εἰς τοὺς φίλους, ἀληθὴς δὲ σοφὸς ἔφυς.  2ἔστι δὲ τὸ σχῆμα ἀντιοφανές.  3ἐναντιοφανὲς ἐστι τὸ ἄλλως λέγοντα καὶ ἄλλως θεραπεύοντα κατά τε νοῦν καὶ σύνταξιν.   —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 424.05 (rec gloss) ⟨οὐ σοφός⟩: κρύφιος  —SaY

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   perhaps κρύφιοι Y   

COLLATION NOTES:   R has something obscure here, remotely possible it is κρύφιος: check original   |   


Or. 424.06 (mosch gloss) οὐ σοφός: εἶ δηλονότι, ἤγουν ἐπιτήδειος  —XXaXbXoTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      


Or. 424.07 (thom exeg) ⟨οὐ σοφός⟩: 1ὀνειδίζοντος Μενελάου Ὀρέστην, φησὶν οὗτος πρὸς αὐτὸν·  2ἐπεὶ διαρρήδην ἡμᾶς ὀνειδίζεις, οὐ σοφὸς εἶ·  3ἀληθὴς δὲ κακός, ἀληθὴς μὲν ὡς οὐδὲν ὧν κατ’ ἐμοῦ λέγεις ψευδῶς λέγων (ἀληθεύεις γὰρ διὰ τὸν φόνον τῆς μητρὸς λέγων ἀμύνασθαι τὰς ἐριννύας ἐμέ), κακὸς δὲ ὡς ἐναργῶς ὀνειδίζων.  4ἐχρῆν γάρ σε χρωματίζοντα τοὺς λόγους ἐκφέρειν πρὸς παραμυθίαν, ἀλλ’ οὐ πρὸς λύπην, εἴπερ σοφὸς ἦσθα κακός.  5νῦν δὲ ἀφ’ ὧν ποιεῖς ἀναφανδὸν δεικνύεις τὴν σεαυτοῦ κακίαν.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   3 ὧν om. Gu   |    first λέγων erased in Gu   |    ἀληθεύεις ... ἐμέ om. ZZaT   |    τῆς μητρὸς Zb, om. ZmGu   |    ἀμύνεσθαι Zb   |    5 νῦν δὲ κτλ. Za, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   3 second λέγων] γων Zb   |   


Or. 424.08 (rec gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: ὀρθὸς  —R

POSITION: s.l.      


Or. 424.09 (thom gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: ὁμολογούμενος  —ZZaZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 424.10 (rec gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: διάδηλος  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 424.11 (rec gloss) ⟨εἰπὼν κακῶς⟩: ὑβρίσας  —Xo

LEMMA: thus in text Xo       POSITION: s.l.      


Or. 424.12 (rec exeg) ⟨εἰπὼν κακῶς⟩: ἔφυς κακός  —Y

LEMMA: thus in text Y       POSITION: s.l.      


Or. 424.13 (vet gloss) ⟨ἔφυς⟩: ἀντὶ τοῦ ὑπάρχεις  —M

POSITION: s.l.      


Or. 424.14 (vet gloss) ⟨ἔφυς⟩: εἶ  —O

POSITION: s.l.      


Or. 424.15 (rec gloss) ⟨ἔφυς⟩: ἐγεννήθης  —R

POSITION: s.l.      


Or. 424.16 (tri exeg) ⟨ἔφυς⟩: γρ. εἰπὼν  —T

POSITION: s.l.      


Or. 424.17 (tri metr) ⟨ἔφυς⟩: long mark over υ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 425.01 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ τιμωρία: 1ἐν ἐρωτήσει ὁ λόγος ἀντὶ τοῦ·  2τὸ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ πατρὸς τιμωρίαν σε λαμβάνοντα φονεῦσαι τὴν μητέρα τί δύναται συνάρασθαί σοι πρὸς τὸ μηδὲν παθεῖν ὡς φονέα;  3ἢ οὐ προέστη σου ὁ πατὴρ, ὥστε ἀποσοβῆσαι τὰς Ἐρινύας.   —MCV

LEMMA: MC(δή τις), πατρὸς δέ δὴ τίς V      REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   1 τοῦ om. C   |    2 τὸ om. MC, transp. after πατρὸς V, placed here by Schw.   |    τῆς om. M   |    λαβόντα C   |    τί Schw., τίς MCV   |    συνάρασθαί (B next sch.)] συναρέσθαι V, συνερᾶσθαί MC   |    3 πρόσεστί V   |    σου (B next sch.)] σοι MCV   


Or. 425.02 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ: 1ἐν ἐρωτήσει ὁ λόγος· ὠφελεῖ τί σε ἡ εἰς τὸν πατέρα γενομένη ἐκδικία;   2ἢ οὕτως· οὐ προέστη σου ὁ πατὴρ, ὥστε ἀποσοβῆσαι τὰς Ἐρινύας;  3ἄλλως· τῆς ἀναιρέσεως τοῦ πατρὸς τιμωρίαν σοῦ λαμβάνοντος τὸ φονεῦσαι τὴν μητέρα τί δύναται συνάρασθαί σοι πρὸς τὸ μηδὲν παθεῖν ὡς φονέα;  —B

REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 ἐκδικίαι B   |    3 τί Schw., τίς B   |   


Or. 425.03 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ τιμωρία: 1οἱ Ἀττικοὶ προπαροξύνουσι· {μόνον τοῦτο} τιμώρια.  2τὸ δὲ ⟨δη⟩ τι σ’ ἄμεινον βαρύνειν· δὴ τί σ’.   —MBC

LEMMA: MC(δή τίς M, δὴ τίς C; om. τιμωρία MC); B incorporates only τιμωρία, preposing τὸ δὲ τιμωρία      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 οἱ om. MC   |    μόνον τοῦτο om. B, del. Schw.   |    2 τὸ δὲ] καὶ τὸ B   |    ⟨δη⟩ Schw.   |    τίς σ’ ἄμ. B, τίς ἄμ. MC   |    βαρύ() B   |    δὴ τί σ’ Schw., δή τις σ’ B, δή τίς M, δή τις C   


Or. 425.04 (vet exeg) ἐν ἐρωτήσει ἀναγνωστέον  —MC

POSITION: M s.l., C intermarg.      


Or. 425.05 (rec exeg) ἔλεγχος· ἕνεκεν τῆς τιμωρίας τοῦ πατρὸς τί ὠφελεήθης;  —RSa

POSITION: s.l.; R app. has ἔλεγχος above end of 424 extending into and obscured by margin      

APP. CRIT.:   ἕνεκεν κτλ om. R (app.)   

COLLATION NOTES:   R check original   |   


Or. 425.06 (rec artGloss) ⟨πατρὸς⟩: τοῦ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 425.07 (mosch gloss) ⟨τί⟩: κατὰ τί  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τί om. X   

COLLATION NOTES:   T app. has no cross (Ta has none): check original   |   


Or. 425.08 (rec exeg) ⟨σ’⟩: ἢ σὲ ἢ σοί· τὸ γὰρ ὠφελῶ καὶ πρὸς δοτικὴν συντάσσεται ὡς ἔχει καὶ τὸ τοῦ Αἰσχύλου [Aesch. Pers. 842] ὡς τοῖς θανοῦσι χρήματ’ οὐδέν ὠφελεῖ. ἔστι δὲ καὶ πρό*****ὸν εἰς τὸ παρὸν δρᾶμα.  —Zm

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   δράμα Zm   |   

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 425.09 (moschThom gloss) τιμωρία: ἐκδίκησις  —XXaXbXoTYGrZZaZmZb

LEMMA: X       POSITION: s.l.      


Or. 425.10 (rec gloss) ⟨τιμωρία⟩: βοήθεια  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 425.11 (tri metr) ⟨τιμωρία⟩: long marks over first ι and α  —T

POSITION: s.l.      


Or. 1693.01 (vet exeg) ⟨subscription⟩: πρὸς διάφορα ἀντίγραφα παραγέγραπται ἐκ τοῦ Διονυσίου ὑπομνήματος ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν.  —MBCXaGu, also in Corpus Christi College (Cambridge) 403

POSITION: follows arg. 3 in all; marked as separate in MBC, app. Gu, only extra space in Xa      

APP. CRIT.:   ἐκ δὲ C   |    διονυσίου p.c. C, perhaps -σσί- a.c.?; διονύσου Gu (later hand in margin γρ. διονυσίου), C.C.C. 403   |    ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν] καὶ μικτῶς Xa   

COLLATION NOTES:   M image hardly legible for most of this; Schw. already reports washed out letters: check original   |   also reported to be in Laur. 31,6: check   |